Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Verbaasd

Verbaasd

14-03-2012 om 21:09

Alles verandert binnen bedrijf

Situatie: bedrijf met zo'n 400 werknemers en leiding heeft bedacht dat het allemaal anders moet. De organisatiestructuur verandert, functies veranderen, en nu gaan we ook nog verhuizen. Wij krijgen dit allemaal in porties te horen, er wordt voor elke verandering een uurtje uitgetrokken om het te vertellen en daarna weer over tot de orde van de dag. We vragen ons af: kan dit zomaar. Dit is allemaal best ingrijpend, is het normaal dat het zo achteloos gebracht wordt? De OR doet niet veel, en iedereen is bang z'n baan te verliezen dus er komt weinig protest. En op zich zijn alle plannen ook niet slecht maar we vragen ons wel af wat er nog meer volgt. Het is duidelijk dat er nog meer veranderingen in het vat zitten, maar die krijgen we dan over een paar weken weer te horen.

Verbaasd

Verbaasd

14-03-2012 om 21:10

Sorry, ik drukte te snel

Mijn vraag is dus of iemand hier ervaring mee heeft. Is dit een normale gang van zaken of is het logisch dat ik wat verbaasd ben?

bij mijn bedrijf heb ik wel wat ervaring met veranderingen. Mijn functie is opgesplitst en ik ben in daardoor in een functie gekomen die ik helemaal niet leuk vind. Ik heb het bij de OR aangekaart maar die kunnen eigenlijk niets er tegen doen, het is niet tegen de regels.
functies veranderen regelmatig, maar daarmee doen ze niets tegen de regels.

een verhuizing heb ik niet mee gemaakt, hopelijk wel in de buurt?

sterkte hier mee, het is voor jezelf erg ingrijpend en verwarrend.

Sancy

Sancy

15-03-2012 om 10:36

Er zijn mogelijkheden

Het bedrijf dat de organisatiestructuur wil wijzigen, moet daarvoor advies vragen aan de OR (art 25 lid 1 sub e WOR). Een bedrijf dat het functiegebouw wil wijzigen, moet advies vragen aan de OR (art 25 lid 1 sub e WOR). Als ook het beloningssysteem of het functiewaarderingssysteem van de organisatie wijzigt, moet het bedrijf daarvoor instemming vragen aan de OR (art. 27 lid 1 sub c). Een bedrijf dat wil verhuizen, moet advies vragen aan de OR (art 25 lid 1 sub f WOR).
Kortom, formeel zijn er genoeg mogelijkheden voor de OR, in in het verlengde daarvan voor alle medewerkers, om eens goed door te vragen over de plannen.
Maar alles staat of valt met de bereidheid van de OR om tijdig zijn verantwoordelijkheden op dit vlak te nemen, en met de moed van de medewerkers om de juiste vragen te stellen aan de directie en de OR. Organisatieveranderingen zijn haast per definitie onzekere tijden voor medewerkers en directie. Ik heb veel verschillende manieren meegemaakt waarop bedrijven omgaan met die onzekerheid en telkens weer merk ik dat het lastig zoeken is naar de balans tussen (vroegtijdige) openheid van zaken geven (dít gaan we doen) en het vermijden van onrust (wat meestal betekent: pas iets vertellen als het op het punt staat te gebeuren). De ondernemingsraad is het orgaan dat hierin een grote en belangrijke rol kan spelen.
Mijn vraag aan jou is dus eigenlijk: wat heeft de OR tot nu gedaan en op welke termijn worden de besluiten genomen?

Verbaasd

Verbaasd

15-03-2012 om 21:31

Dus toch or

Ik moet dus toch bij de OR zijn, en zelf vragen stellen. Ze hebben inderdaad advies gegeven bij de verhuizing, en dat was positief. Ze hadden alleen wel wat opmerkingen. Ik ga het morgen eens navragen bij de OR leden, hoe het nu precies zit. Als ik het zo lees, houdt de leiding zich dus wel aan de regels; het is alleen zoveel en er komt steeds meer bij. En nogmaals, ik ben het heus niet vreselijk oneens met de plannen maar ik had verwacht dat het allemaal in 1 x, in een wat gestructureerde vorm gebracht zou worden.
gruffalo, wat balen van zo'n wijziging! Ga je nu verder solliciteren? De verhuizing valt voor mij persoonlijk wel mee, het

Verbaasd

Verbaasd

15-03-2012 om 21:33

Alweer te snel

Alweer te snel, ik ben niet zo handig blijkbaar.
Verhuizing is naar de andere kant van de stad, ik schat zo'n kwartier extra reistijd. Dat vind ik niet zo erg eigenlijk.
bedankt voor de reacties, ik weet nu iets beter waar we staan!

Sancy

Sancy

16-03-2012 om 11:08

Ja, de or maar ook de leidinggevenden

De ondernemingsraad zou in ieder geval (ruim van tevoren) geïnformeerd moeten zijn over de plannen, zelfs als ze niet advies- of instemmingsplichtig zijn.
Het is lastig om op dit forum zinnig advies te geven zonder de inhoud van de plannen te kennen maar wat medewerkers in ieder geval kunnen doen is - liefst in een groepje - alle vragen en onduidelijkheden op papier zetten en dit voorleggen aan de OR. Een afdeling of discipline kan ook (een delegatie van) de OR uitnodigen bij voorbeeld bij een werkoverleg om eens een toelichting te geven op de plannen en om het standpunt van de OR daarin toe te lichten. Veel informatie kun je ook krijgen uit de notulen van de OR-vergaderingen en de Overlegvergaderingen. Lees die eens door!
Maar natuurlijk kun je ook gewoon je eigen leidinggevende vragen of er meer uitleg gegeven kan worden over de komende veranderingen. Er zal toch een tijdspad gemaakt zijn waarin staat welke beslissingen er genomen moeten worden en op welke termijn, hoe de medewerkers daarbij betrokken worden, wat de mogelijke gevolgen zijn voor de verschillende betrokken groepen en onderdelen en welke maatregelen er genomen worden om die veranderingen allemaal zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
En dan nog even dit: "Ze hebben inderdaad advies gegeven bij de verhuizing, en dat was positief. Ze hadden alleen wel wat opmerkingen".
Hieruit leid ik af dat de OR akkoord gegaan is met de verhuizing. Dat daar enkele opmerkingen bij gezet zijn, heeft dan niet zo heel veel waarde meer. Er zijn ondernemingsraden die inderdaad denken dat een advies ofwel positief ofwel negatief is. Dat is een misvatting. Een advies is een advies. Ondernemingsraden die hun OR-werk serieus nemen, geven een inhoudelijk advies dat meer inhoudt dan 'ja we gaan akkoord' of 'nee, we adviseren u om het niet te doen'.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.