Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Monique D*

Monique D*

08-03-2009 om 13:40

Beoordelingsgesprek met dreiging

Ik heb een vraag voor mensen die wat afweten van arbeidsrecht.
Mijn beste vriendin belde mij bijna in tranen op. Zij vertelde dat ze een beoordelingsgesprek had gehad dat op een hele vervelende manier was verlopen. Tijdens het doornemen van de beroepscompetenties werd haar te verstaan gegeven dat zij op bepaalde vlakken niet goed functioneerde en als over drie maanden de situatie nog hetzelfde is dan zal men de dienstbetrekking met haar opzeggen. Over drie maanden zal er opnieuw een gesprek komen (tussenbeoordeling) en dan zal er worden gekeken hoe ze dan heeft gepresteerd. Aan de hand daarvan zal men een beslissing nemen.
Daar komt ook bij dat zij werd geschoffeerd tijdens dat gesprek. De leidinggevende blies heel hoog van de toren. Hij deed ook een deel van hetzelfde werk en volgens hem gebeurde dat bij hem foutloos. Hij meldde dat er klachten kwamen van klanten over haar en alle dossiers werden door haar met fouten afgehandeld. Zij vond die opmerking heel vreemd, want 9 van de 10 dossiers werden perfect door haar afgehandeld en de klanten liepen juist met haar weg. Ook zei ze dat zij eerder hierover geinformeerd had moeten worden als klanten over haar klaagden en dat dit niet tijdens het beoordelingsgesprek moest gebeuren. Bovendien wist zij dat de leidinggevende ook fouten bij het verwerken van die dossiers had gemaakt. Maar dit werd weggewuifd met de opmerking van: "Dit is een beoordelingsgesprek en dit gaat over jou".
Volgens baas was er al negatieve feedback gegeven op haar werkwijze. Vooral op een dossier die zij n.b. volledig had laten controleren door een andere collega van hoger niveau. Toevallig had baas ook dat dossier in handen en na een half uur had hij de oplossing gevonden. Op de werkvloer heeft hij dat wel gezegd als steek onder de gordel. Dit werd haar opnieuw op een dusdanige manier te verstaan gegeven alsof zij helemaal niet functioneerde. Hij sprak niet over die collega die dit ook had gecontroleerd. Daar werd zij dus tijdens dat gesprek ook mee geconfronteerd. Leidinggevende kijkt helemaal niet naar de klanten die wèl tevreden zijn èn hij roept juist dat ene dossier aan die wel door haar afgehandeld had kunnen worden en hij ziet die andere correct afgehandelde dossiers over het hoofd. In het kort gezegd: er werd alleen naar de negatieve zaken gekeken (die worden dus heel groot belicht) en de positieve zaken werden onder de tafel geschoven.
Ook was men niet tevreden over haar cijfers. Die moesten hoger. Zij meldde dat zij enorm haar best deed om die cijfers te verhogen en omdat dit maar niet lukte zal ze een andere methode gebruiken om dat te laten gebeuren. Wat een hele nare opmerking is dat hij had geconstateerd dat er wel een stijging was in die cijfers tijdens de bonusperiode. Er zou een bonus uitgeloofd worden als die cijfers zouden worden gehaald. Opmerking van leidinggevende: "als geld er mee gemoeid was dan doe je het wel". Zij voelde zich afgeschilderd als een geldwolf.
De baas vond dat er veel weerstand is tegen de feedback tijdens het werk (die vaak heel negatief werd gegeven). Mijn vriendin heeft voorbeelden gegeven van die feedback. Voorbeeld van een mail: "Ik constateer dat je tussen 14.00 uur en 15.00 uur de cijfers hetzelfde gebleven zijn, i.p.v. dat je mij vraagt wanneer het werkoverleg is, ga maar denken waarom dat zo is." Terwijl zij ook met nevenwerkzaamheden bezig is waarvan er wordt verwacht dat dat gedaan moet worden.. en dat moet ze dan uitzoeken waarom tussen 14.00 en 15.00 uur de cijfers hetzelfde zijn gebleven. Of: "Neem die telefoon eens aan want je zit maar naar het scherm te starten.." En als zij dan in verweer kwam dat hij maar veronderstelt dat zij niets zit te doen dan beweert hij dat dat niet waar is..
Het bedrijf bevindt zich in een veranderingsfase en iedereen dient mee te groeien en men vindt dat dat bij haar niet goed genoeg gebeurt.
Zij begon bij dat bedrijf als uitzendkracht. Dat contract met het uitzendbureau had een jaar geduurd. Zij kreeg toen een jaarcontract aangeboden, dat inmiddels is verlengd met een tweede jaarcontract. Haar tweede contract zou binnen die drie maanden verlopen. Men zou dit wel verlengen (naar alle waarschijnlijkheid wordt dit een contract voor onbepaalde tijd). Maar de leidinggevende dreigde wel dat ook hij dit contract kan verbreken, mochten de resultaten niet zijn zoals hij dit verwacht.
De tweede persoon die er ook bij zat (iemand van de directie) zei dat ze dat niet zo moest aantrekken. Zij moet dat zien als een uitdaging.
Bijkomend detail:
Bijna alle collega's hadden een negatief beoordelingsgesprek gehad. Dat kwam de sfeer op de afdeling niet ten goede. Blijkbaar voelde de leidinggevende dit aan zijn water en heeft de directeur gevraagd om even langs te komen. De directeur kwam dus op de afdeling en meldde dat het op deze manier voeren van beoordelingsgesprekken een nieuwe methode was, met het doel dat werknemers op die manier kunnen groeien. Het bedrijf groeit en er wordt van de medewerkers verwacht dat zij meegroeien. Vaak wordt er tijdens een beoordelingsgesprek alleen maar gezegd dat het goed gaat. Door deze methode wordt men wakker geschud zodat zij actief het groeiproces doorkomen. Ook werd ons verzekerd dat naast de eerste beoordelaar (leidinggevende) en de tweede beoordelaar (de persoon van de directie) ook kritisch hiernaar heeft gekeken. Mijn vriendin twijfelt hieraan, want de tweede beoordelaar is afhankelijk van de output van de eerste beoordelaar, want hij ziet niet hoe men werkt. Hij heeft eigenlijk geen oordeel hierover.
Mijn vriendin en haar collega's vinden dit geen goede methode. De wil om te werken èn de motivatie wordt hierdoor weggeslagen. Je leeft in angst (bijna iedereen van de afdeling heeft een jaarcontract). Ook stelt mijn vriendin vast dat er een paar mensen zijn die een redelijke goede beoordeling hebben gehad terwijl er juist bewijzen zijn dat klanten het liefst niet door hen geholpen willen worden. En zo is er nog een andere collega die een van de beste in dat werk is, maar enorm de grond in geboord werd tijdens het gesprek. Die jongen is er kaptot van. Het lijkt wel alsof de gesprekken naar willekeur zijn gevoerd (ik mag jou wel en jij krijgt een goede beoordeling en ik mag jou niet, dus jouw beoordeling wordt daarom slecht).
En wat de cijfers betreft: op twee collega's (hoog gescoord) na zijn de cijfers van iedereen (5 collega's) op hetzelfde niveau.
Mijn vriendin zal er alles op alles zetten om dit te veranderen. Zij leeft nu echt in spanning. Zij ging altijd met plezier naar het werk, maar dat is nu omgeslagen. Een ding is nog een troost: gedeelde smart is halve smart, de hele afdeling heeft met hetzelfde te maken, de een misschien nog meer dan de andere.
Mijn vriendin heeft mij gevraagd dit berichtje naar OOL te sturen. Zij is op zoek naar meningen.
Zij heeft twee vragen:
Is het normaal dat men op die manier een beoordelingsgesprek uitvoert?
Ook heeft ze nog geen zekerheiden over het contract. Stel, het wordt een contract voor onbepaalde tijd. Leidinggevende is van mening dat dit zonder meer verbroken kan worden, mochten de resultaten niet zijn zoals hij dat wenst. Kan zij dan een proces aanspannen (kantonrechter). Stel als zij dit wint, is het wel een goede zaak om dan terug te komen (met het risico dat er een verstoorde arbeidsrelatie is) of kan zij een slaatje hieruit slaan om geld in de wacht te slepen? Of is het juist aan te raden om dit dan te accepteren en met de stille trom te vertrekken? Hoe zit het dan met de cv voor verdere sollicitaties (volgens bedrijf functioneert ze niet, geen referenties)? Om in deze tijd ontslagen te worden (kredietcrisis) is niet leuk.. Zij is alleenstaande moeder en heeft hier heel veel problemen mee.
Een van haar collega wil een gesprek aan met de directeur hierover aangaan omdat hij niet ziet dat de leidinggevende op deze manier met ons omgaat. Hij heeft vertrouwen in de directeur. Is het wel aan te raden om een gesprek te voeren met de directeur erover? Zal hij niet klakkeloos de mening volgen van de leidinggevende? Zal het helpen om met alle collega's met de directeur te praten? Er heerst bij haar twijfel of dit zal helpden, temeer dat er nog iemand van de directie bij dat gesprek zat en het helemaal eens was met de leidinggevende.
Ook is mijn vriendin bang dat men dit contract kan omzetten in een tijdelijk contract van 3 maanden om zich veilig te stellen. Zij hebben er niet over gesproken, maar zij denkt dat dit wel kan gebeuren. Nu komt de vraag of dit wel kan. Hoe vaak mag een bedrijf maximaal een contract verlengen? Wij dachten aan twee keer. Geldt het ook als het bedrijf een jaarcontract had met een uitzendbureau, voordat zij een jaarcontract kreeg? Zij begon op uitzendbasis voor een jaar, en daarna heeft zij twee jaarcontracten gehad.
Nog een bijkomend detail: zij heeft met plezier gewerkt en werd altijd goed beoordeeld, totdat er een nieuwe leidinggevende kwam door wie zij het eerste beoordelingsgesprek had gehad.
Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden.

Nivea

Nivea

08-03-2009 om 14:34

Vervelende situatie

Nee, natuurlijk is dit geen normale manier om een beoordelingsgesprek te voeren.

De vervelende situatie wijst er op dat men misschien bezig is om een dossier op te bouwen. Advies 1 voor je vriendin: bouw ook een dossier op.

Daarmee ben je er niet altijd. Als men je er echt uit wilt werken, is de werksfeer inmiddels flink verpest. Ik zou me dan niet zomaar weg laten sturen.

"Zij begon bij dat bedrijf als uitzendkracht. Dat contract met het uitzendbureau had een jaar geduurd. Zij kreeg toen een jaarcontract aangeboden, dat inmiddels is verlengd met een tweede jaarcontract. Haar tweede contract zou binnen die drie maanden verlopen. Men zou dit wel verlengen (naar alle waarschijnlijkheid wordt dit een contract voor onbepaalde tijd)."

Ik krijg het idee dat de baas geen contract voor onbepaalde tijd wil. Waarom hij dan zo moeilijk doet, is mij een raadsel. In haar hoeveelste contract zit ze nu? Inclusief het contract met het uitzendbureau? Als dit reeds haar vierde contract is (ook die van het uitzendbureau telt mee!) dan heeft ze al een contract voor onbepaalde tijd. Ook als het vierde contract een contract voor bepaalde tijd wordt, dan is het een contract voor onbepaalde tijd voor de rechter! Het is zelfs zo dat als zij in haar uitzendperiode een keer ziek is geweest dan heeft ze twee uitzendcontracten gehad en heeft ze nu dus al een contract voor onbepaalde tijd.

"Maar de leidinggevende dreigde wel dat ook hij dit contract kan verbreken, mochten de resultaten niet zijn zoals hij dit verwacht."

Een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd kun je niet 'zomaar' verbreken. Je kunt het als werkgever wel verbreken maar dan staat daar vaak wel een zak met geld tegenover.

"Kan zij dan een proces aanspannen (kantonrechter). Stel als zij dit wint, is het wel een goede zaak om dan terug te komen (met het risico dat er een verstoorde arbeidsrelatie is) of kan zij een slaatje hieruit slaan om geld in de wacht te slepen?"

Ik zou gaan voor dat laatste maar ik ben ook in de gelegenheid om een tijdje langer niets te doen.

Monique D*

Monique D*

14-03-2009 om 17:32

Gesprek met directeur en a.h.v. stappen ondernemen

Ik heb mijn vriendin weer hierover gesproken.
Zij is al bezig om een dossier aan te maken. Zij print alle mails van haar leidinggevende die ze eventueel nodig kan hebben. Helaas had zij een paar belangrijke mails al gewist.. dit is vooral een mail die als voorbeeld zou kunnen dienen voor een zeer negatieve en onredelijke feedback naar haar toe. Zij zag dit niet aankomen, dus helaas heeft zij dit toen verwijderd..
Op aanraden van andere mensen in haar omgeving gaat zij nog een gesprek aan met haar andere chef, die boven haar leidinggevende staat. Een collega van haar zal ook een gesprek aangaan met de directeur, hij is ook niet tevreden over zijn beoordelingsgesprek.
Het is niet die baas die bij het beoordelingsgesprek zat. Ondanks dat zij het gevoel heeft dat hij (en verder de hele MT) als één man achter de leidinggevende staat wil ze toch van hem horen hoe hij hierover denkt. Een positief punt is wel dat de directeur altijd tevreden over haar was en hij zag haar als een heel ervaren kracht. Hopelijk zal hij zich niet helemaal schuilen achter de leidinggevende, zodat hij zal zeggen: "hij werkt eenmaal daar en weet hoe men op die afdeling werkt, dus hij heeft gelijk". Maar goed, dat weet ze pas als zij dat gesprek met hem zal voeren.
Zij wil hem het volgende voorleggen:
- de negatieve (en soms onredelijke) feedbacks;
- het aangeven dat haar andere collega's die hetzelfde of zelfs minder presteren dan haar een hogere beoordeling hebben gekregen èn die dreiging niet hebben gehad dat zij ontslagen zullen worden als ze niet veranderen;
- de klachten van klanten waarvan ze op de hoogte werd gesteld tijdens het beoordelingsgesprek. Ze werd niet op de werkvloer daarvan in kennis gebracht. Juist heeft ze het gevoel dat klanten met haar weglopen (ze vragen vaak ook naar haar als ze een andere collega aan de lijn krijgen;
- de dossiers die volgens de leidinggevende niet goed waren afgehandeld, terwijl dat wel zo is. Hij baseert zijn oordeel alleen op dat ene dossier dat hij zelf afhandelde en ziet dus de andere dossiers die goed zijn verwerkt over het hoofd.
Zij heeft door bovenstaande het vermoeden dat de leidinggevende haar weg probeert te werken en wil van de directeur horen of hij er zelf ook zo over denkt. Bovendien functioneert ze net of zelfs iets beter dan een aantal anderen en heeft het vermoeden dat leidinggevende naar willekeur (of hij iemand mag of niet mag) hen heeft beoordeeld. Ze wil hem ook vragen of hij ook naar de signalen van de afdeling wil luisteren, temeer dat er meer mensen met hem willen praten. Bovendien begint haar motivatie en enthousiasme te verdwijnen, ze leeft nu onder stress en dit lijkt haar geen goede redenen om met heel veel plezier naar je werk te gaan. Terwijl ze voorheen haar werk met veel enthousiasme deed, zij houdt heel veel van het werk. Het is toch de bedoeling dat je op dezelfde manier, zoniet beter doorgaat? De behandeling door leidinggevende is hiervoor zeker geen bijdrage, dit is dus het tegengesteld effect. Ook is de kans op ziekteverzuim veel groter, wat nu voor iedereen ten strengste verboden is.
Haar collega die ook met hem zal praten en nog iemand anders heeft haar aangeraden om met die baas hierover te spreken. Naar aanleiding van dat gesprek kan zij verdere stappen ondernemen. Mocht dit gesprek voor haar positief uitpakken (directeur zal inzien dat het beoordelingsgesprek niet goed is verlopen en zal leidinggevende onder handen nemen) dan zal ze dit afwachten en verder gaan met haar werk. Maar als de directeur haar weer doorverwijst naar leidinggevende (wat geen zin heeft omdat alles al is gezegd en leidinggevende voet bij stuk houdt) of als één man achter leidinggevende staat, dan zal ze die drie maanden flink aanpakken (met de hoop dat men dit oppakt) en alle zaken van leidinggevende verzamelen die van invloed kunnen zijn op een eventueel proces. Ze wacht dan de zgn. tussenbeoordeling af die over 3 maanden zou plaatsvinden.
Als ze dan op straat wordt gezet dan zal ze het volgende doen aan de hand van wat voor contract ze krijgt:
1: vast contract: advocaat zoeken en een proces voeren voor de kantonrechter en geld (schadevergoeding) in de wacht slepen. Schadevergoeding heeft ze zeker nodig (kans op een baan is laag wegens kredietcrisis, verkeerde kant van de 40 en geen referenties op cv en ontslag wegens slecht functioneren wat niet waar is;) Terugkomen zal voor haar geen optie zijn, er is dan sprake van verstoorde arbeidsverhouding.
2: mocht men een tijdelijk contract van 3 maanden aanbieden: dan zal ze uitzoeken of dit zomaar kan na één of twee contracten van het uitzendbureau èn daarna twee contracten (8 maanden en 1 jaar). Als blijkt dat de uitzendcontracten niet meetellen voor definitieve verlenging van het derde contract van het bedrijf en de werkgever mag dus maximaal twee keer verlengen dan heeft ze geen poot om op te staan. Dan heeft leidinggevende (èn de baas als hij het daarmee eens is) helaas gewonnen.
Als de uitzendcontracten wèl meetellen zullen ze haar een vast contract moeten geven. Zie verder punt 1.
Nu nog een vraag over het uitzendcontract. Mijn vriendin heeft naar alle waarschijnlijkheid twee contracten van het uitzendbureau. Ze was ook ziek en heeft daardoor een tweede contract gehad. Het uitzendbureau had destijds nog gezegd dat als zij weer ziek zou worden de werkgever haar een contract moet aanbieden.
Zij heeft dus twee contracten van het uitzendbureau (als het goed is zijn ze allebei een half jaar), en daarna twee tijdelijke contracten van het bedrijf waar ze nu werkt. Het laatste tijdelijke contract loopt binnenkort af en ze wil tijdens het gesprek het (hopelijk vast) contract in handen hebben.
Dit wordt een spannende situatie voor mijn vriendin.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.