Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Kiki

Kiki

08-10-2011 om 19:01

Commissie gelijke behandelingen

Ben je verplicht om een oordeel van de commissie gelijke behandelingen op te volgen? Of hoef je zoiets niet op te volgen.

Stel dan de volgende casus voor. Sollicitant voor de functie consulente. Ze moet dus naar klanten toe en het beleid van het bureau uitdragen en ook autoriteit en professionaliteit uitstralen, naar mijn mening kan dat niet met een zware sluier waar je dus niet haar nek en niet haar wenkbrauwen ziet.

Sollicitant is op papier de beste kandidaat, maar verschijnt op gesprek dus dermate gesluierd dat je alleen haar gezicht kan zien. Ze is dus helemaal bedekt.

Directeur (ik dus) wil haar nog een keer uitnodigen om te informeren of het alleen in een ruimte verkeren met mannen een probleem gaat worden, aangeven dat het handen schudden van mannen wel verwacht wordt en vragen of het mogelijk is dat ze tijdens haar werk naar klanten een gewone hoofddoek om kan doen (dus geen enorme sluier)

Nou vraag ik me af, kan ik ten eerste van haar verwachten dat ze haar sluier afdoet en vervangt voor een hoofddoek. Ik weet dat supermarkten dat wel doen. Wat ze op kantoor draagt kan me niet zoveel schelen, al draagt ze een burqua van mijn part, daar komen geen klanten.

en als ik dat gesprek voer en daaruit blijkt dat vrouw mannen geen handen geeft en niet met een man in een ruimte kan zijn en ik wijs haar af (dat kan namelijk echt niet voor de functie) en ze stapt naar de commissie gelijke behandelingen of zij dan gelijk krijgt en wat daar de gevolgen dan voor zijn.

Ik kan bij die commissie natuurlijk daarna alleen maar eerlijk toegeven dat ik haar af heb gewezen om haar sluier en het feit dat ze niet alleen bij een man in een kamer kan zijn.

Ik zou haar best graag als collega willen hebben, maar wel op die voorwaarden.
Ze is overigens een bekeerd meisje. Dus Nederlands meisje dat zich heeft bekeerd tot de Islam. Dus discriminatie op basis van etniciteit kan ze me niet van betichten.

100%mama

100%mama

08-10-2011 om 19:53

"Maar als men het verbod goed motiveert, komt vanzelf naar boven dat het hier niet om het inperken van de godsdienstvrijheid gaat."

Vorig jaar kregen wij een assistente op sollicitatie die net zoals jouw sollicitante voldeed aan alle "eisen" die wij hadden, maar....ook zij droeg een zwarte en zeer bedekkende gezicht sluier welke n onze branche communicatief op zijn zachts gezegt niet handig is. Toch wilde wij haar graag hebben en om te voorkomen dat zij het gevoel kreeg af gewezen te worden op haar sluier hebben wij ons goed laten informeren wat de juridische kanten zijn van het "verbieden tijdens werktijd". Bovenstaande kregen wij te horen dat indien zij zich wel afgewezen zou voelen door haar sluier en naar de commisie zou stappen wij dit konden aanvoeren. In jouw geval, zo ik lees, gaat het om eenzelfde situatie zij het in een andere branche.

Overigens, bij ons is het opgelost door haar te vragen of het mogelijk was om en hoofddoek te dragen onder werktijd waarbij haar gezicht vrij zou blijven. Wat betreft het handen schudden/bij mannen in de kamer zijn weet ik niet, misschien dat andere daar een idee over hebben, aan de andere kant weet zij ook op welke functie zij solliciteerd.....

+ Brunette +

+ Brunette +

08-10-2011 om 22:41

Hè bah.

Jammer dat dit meisje haar carrière vergooit door orthodox moslim te worden, ze mag dan op papier de beste kandidaat zijn, bij mij zou ze meteen afvallen.
In personeelsadvertenties zie je nogal eens staan "representatief uiterlijk". Een zware sluier is dat niet. Een gangbaar hoofddoekje is nog tot daaraan toe maar ik zou nog eerder een gothic of hippiemeisje met dreadlocks aannemen dan een zwaargesluierde dame, en dan ook nog blond! Om wat voor soort functie gaat het? En als ze niet met mannen in een ruimte wil zijn, dan is het gewoon onwerkbaar, ik kan me niet voorstellen dat de CGB dat als discriminatie ziet.

Nee

CGB is geen rechter, je bent dus niet verplicht hun uitspraak te volgen. Wel kan de indiener vervolgens een rechtszaak beginnen. De rechter volgt vaak wel, maar niet altijd de uitspraak van de CGB. Recent voorbeeld is een scholiere die op school geen hoofddoek mocht dragen (CGB tikte school op de vingers, maar rechter gaf school gelijk). Bovendien, ik begrijp dat het om een sollicitatieprocedure gaat. Is een simpel "andere kandidaat sluit beter aan bij wat we willen" dan niet voldoende? Je hoeft toch geen verantwoording af te leggen waarom je iemand niet kiest?
Verder inhoudelijk: ik begrijp dat ze een khimaar draagt (lange cirkelvorme hoofddoek die rondom tot het middel of lager rijkt), en geen gezichtssluier (die mond en neus bedekt, met alleen de ogen zichtbaar). Dat is iets typisch voor NL bekeerlingen. Zij zijn vaak strenger in de leer dan "geboren" moslims, omdat het geloof een bewuste keuze voor hen is. In de begintijd van de islam droegen de vrouwen een khimaar, vandaar dat sommigen geloven dat dit een betere/zuiverder bedekking is dan een "gewone" hoofddoek. Of ze bereid is om - tijdens het werk - een kleinere hoofddoek te dragen kan alleen zij zelf zeggen. Gewoon vragen dus. Formeel (islamitisch) gezien zou het geen punt hoeven te zijn, zolang haar/oren/nek en boezem maar bedekt zijn.
Ik zou zelf geen moeite met een khimaar hebben, maar wel goed doorvragen over man-vrouw contacten. Mijn ervaring is dat khimaardraagsters ook behoorlijk strict zijn wat betreft de overige geloofsvoorschriften. De kans is groot dat ze niet alleen in 1 (afgesloten) ruimte wil zijn met een man, en mannen geen hand zal geven. Als dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is, lijkt me dat een terechte reden voor afwijzing.
Beetje OT: ik vind dit best een lastig onderwerp. Ik ben zelf jaren geleden moslim geworden, en heb vroeger een khimaar gedragen, tegenwoordig een "gewone" hoofddoek. 't Mannendilemma heb ik ook - ik heb ervoor gekozen om in professionele situaties wel handen te geven, omdat dat in NL zo gevoelig ligt. Maar prettig vind ik het niet. Wel hilarisch is de eerste reactie bij een sollicitatiegesprek (helaas weer recente ervaring want net werkloos door een reorganisatie...). Vrijwel altijd staan mensen een beetje verloren rond te kijken als ze me komen ophalen bij de receptie. Zodra ze me zien zie je ze denken: daar zit de schoonmaakster, maar waar is nu die dame die voor functie X komt??

Kiki

Kiki

08-10-2011 om 23:08

Dank je wel

Brunette, ik zou zeker geen gothic meisje aannemen, precies om dezelfde redenen. Ze moeten naar klanten toe.

Emel, dank je voor je reactie. Ik hoef inderdaad niet te specificeren waarom ik niet voor haar kies.
Maar als ik in een gesprek vraag over haar contacten met mannen en vraag of ze geen gewone hoofddoek kan dragen en ik wijs haar bij negatief antwoord af kan ze twee en twee bij elkaar optellen neem ik aan.

Ik liep het kind ook gewoon voorbij initieel trouwens hoor (we zitten in een kantoorverzamelgebouw) Ze had een ultiem Nederlandse naam, ik had zeker geen orthodox Moslim verwacht.

Ik vind het een moeilijke situatie, ik wil haar ook niet zonder meer afwijzen om die sluier. Vandaar dat ik liever een gesprek heb waarin ik meer duidelijkheid krijg over de manier van haar geloof belijden (in haar brief stond dat haar geloof haar passie was) maar ik heb ook geen zin in een klacht bij de commissie gelijke behandelingen.

+ Brunette +

+ Brunette +

09-10-2011 om 00:03

Kiki

Maar ook al heb je haar doorgevraagd over de hoofddoek en het contact met mannen, dan nog kan ze niet bewijzen dat ze dáárom afgewezen is.

Klacht zou geen kans maken (denk ik)

Onlosmakelijk deel van de functie is contact met mannelijke klanten. Daarbij schrijft de NL etiquette voor dat je een hand geeft bij begroeting. Als ze dat niet wil, voldoet ze dus niet aan de functie-eisen. Die staan misschien niet expliciet op papier, omdat dat in NL zo vanzelfsprekend is. Maar het hoort wél bij het werk. Afwijzen om die reden lijkt me dus geen probleem. (Gedachtenexperiment: wat zou er gebeuren als ik - met hoofddoek - bij de PVV solliciteer?)
Het zou anders zijn als je er niet naar vraagt, haar gewoon aanneemt en pas na de proeftijd haar contract ontbindt/niet verlengt om deze reden. Dat speelt hier echter niet.
Ik vind het trouwens heel netjes van je dat je dit zo zorgvuldig afweegt. Gewoon uitleggen wat essentieel is voor de functie (contact met mannen, soms 1 op 1 als dat het geval is, hand schudden bij begroeting/afscheid) en dat je wilt weten hoe zij daar tegenover staat. Misschien zin we nu wel allemaal scenarios aan het bedenken die helemaal niet relevant blijken te zijn. Of misschien besluit ze dan zelf dat deze functie niet bij haar past.
O ja, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt, maar misschien kun je deze vraag (preventief) voorleggen aan de CGB. Zij kunnen je ongetwijfeld vertellen wat de do's en dont's zijn mbt discriminatie. Of is dat zo'n logge bureaucratische organisatie is die een maand nodig heeft om een vraag te beantwoorden....

+ Brunette +

+ Brunette +

09-10-2011 om 14:33

Emel en de pvv (off topic)

Het zou me niets verbazen als je nog werd aangenomen ook, niet in een al te hoge functie natuurlijk maar ook een niet al te lage (schoonmaakster, te cliché), iets administratiefs zou je daar best kunnen doen, dan hebben ze een excuus-truus: "zie je wel, wij discrimineren niet". Stuur maar op die open sollicitatie ;)

Anna

Anna

12-10-2011 om 14:50

Kiki

Ik weet niet hoe het verder afgelopen is, maar om wat voor functie gaat het precies? Ik ben namelijk op zoek naar een nieuwe baan.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.