Home » Forum » Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

30 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Suze
Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Nieuwsbericht | 08-03-2018 | 08:22

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. De afgelopen jaren heeft dit tot verschillende uitspraken geleid. Zo stelde de Hoge Raad in 2011 de vrouwen in het ongelijk, maar de rechtbank Midden-Nederland kwam in 2016 tot een ander oordeel. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in juli vorig jaar besloot de vorige minister een compensatieregeling te treffen.

Naar schatting zo’n 20.000 vrouwen kunnen daarom vanaf 15 mei een aanvraag doen voor een compensatie van 5.600 euro bruto. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. Bij het uitwerken van de regeling bleek dit nodig om redenen van zorgvuldigheid. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is een inkomensvoorziening, hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins) inkomen van de vrouwen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de belastingdienst.

Daarnaast is de aanvraagperiode verruimd van drie naar vierenhalve maand. Minister Koolmees wil zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven een beroep te doen op de regeling. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen extra communicatie inzetten om de vrouwen te bereiken.

De bovengenoemde compensatie kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van uwv.

Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/08/compensatieregeli...

Hopelijk kan iemand hier haar voordeel mee doen.

Ad Hombre
Beetje vreemd

Een beetje vreemd blijft het wel. Je krijgt als ondernemer geen compensatie bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen of faillissement. Je bent tenslotte ondernemer en daarbij hoort het ondernemersrisico. De bijstand en de AOW zijn je vangnet.

Maar als de ondernemer toevallig een vrouw is en (meestal gepland) zwanger wordt trekt de overheid gewillig de portemonnee. De logica ontgaat me...

Syboor
framing

Ad, je framet de hele discussie al door de term 'ondernemer' te gebruiken ipv de term 'zelfstandige'. En dan te suggereren dat dit een bewuste keuze is.

De scheidslijn tussen werknemer en zzp'er is flinterdun. Zzp'ers hebben vaak geen andere keuze dan met tegenzin voor dit ondernemerschap te kiezen, omdat ze geen vaste baan kunnen krijgen.

De overheid trekt net zo goed de portemonnee voor zwangere werknemers als voor zwangere zelfstandigen. Ik betaal evenveel WIA/WGA afdrachten op mijn loonstrookje (voor het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid) als mijn mannelijke collega's. Ik betaal geen extra premie om mijn zwangerschapsrisico af te dekken. Dat komt gewoon uit de algemen middelen.

Waarom zou de overheid wel de zwangerschapsuitkering betalen voor de ene vrouw en niet voor de andere vrouw, terwijl beide vrouwen geen cent premie voor dat specifieke doel hebben afgedragen, alleen maar omdat de ene vrouw toevallig zelfstandig is en de andere werknemer?

Dora
verschil

Volgens mij zal een verzekeraar alleen iets verzekeren dat een risico is, dus niet iets dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren en waar je ook nog zelf "schuldig" aan bent. Zoiets valt gewoon niet te verzekeren. En de maatschappij vindt het een goed idee als er kinderen geboren worden, zie de kinderbijslag en het gratis primair en secundair onderwijs.

Ad Hombre
Syboor

"Ad, je framet de hele discussie al door de term 'ondernemer' te gebruiken ipv de term 'zelfstandige'. En dan te suggereren dat dit een bewuste keuze is."

Misschien omdat ik zelf een bewust zelfstandige ondernemer ben en er bezwaar tegen heb dat de term zelfstandige wordt geframed als gemankeerde 'werkloze'.

"De scheidslijn tussen werknemer en zzp'er is flinterdun. Zzp'ers hebben vaak geen andere keuze dan met tegenzin voor dit ondernemerschap te kiezen, omdat ze geen vaste baan kunnen krijgen."

Nu gebruik je zelf de term ondernemerschap. Een zelfstandige is wat mij betreft een ondernemer. Dat heeft voor en nadelen, je kunt niet beiden hebben.

"De overheid trekt net zo goed de portemonnee voor zwangere werknemers als voor zwangere zelfstandigen. Ik betaal evenveel WIA/WGA afdrachten op mijn loonstrookje (voor het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid) als mijn mannelijke collega's. Ik betaal geen extra premie om mijn zwangerschapsrisico af te dekken. Dat komt gewoon uit de algemen middelen."

Dat komt uit de 'WAZO' blijkbaar.

"Waarom zou de overheid wel de zwangerschapsuitkering betalen voor de ene vrouw en niet voor de andere vrouw, terwijl beide vrouwen geen cent premie voor dat specifieke doel hebben afgedragen, alleen maar omdat de ene vrouw toevallig zelfstandig is en de andere werknemer?"

De premie voor de WAZO (wat een naam!) komt uit het arbeidsongeschiktheidsfonds waaruit ook de WIA (nieuwe WAO) komt. Werknemers betalen daarvoor (via hun werkgever). De ondernemersvrouwen krijgen dus volgens mij geld uit een potje waar ze niet voor meebetaald hebben. Een ondernemer krijgt geen WIA uitkering en betaalt daar ook niet voor maar wel een WAZO!

Maar het wordt misschien nog wel gekker! Mijn oudste zoon is nl. geboren in 2006 toen mijn partner studeerde en (nominaal) werkte voor mijn BV (= meewerkende partner).

Ze zou dus zomaar onder deze compensatieregeling kunnen vallen! 5600 EUR te incasseren. Da's toch al snel een leuk reisje.

Temet
mooi

Goede timing van de berichtgeving trouwens, op 8 maart.

Ik wist dat dit eraan zat te komen, maar het wachten was op de regeling. Die is er dus nu.

Ik val in de doelgroep, vandaar dat ik de boel in de gaten hield, maar dit had ik toch even gemist. Ik ga voor 15 mei even een aantekening in de agenda maken.

Groeten,

Temet

Ad Hombre
Temet

Volgens mij staat het aanvraagformulier al op de UWV site.

Anke
Las net

Ik las toevallig net dat er Europese regels tegen schijnzelfstandigheid aankomen: ook schijnzelfstandigen (=veel zzp'ers) moeten volledige sociale zekerheid krijgen, gewoon zelfde als werknemers die in vaste dienst zijn.

Ad Hombre
Anke

Ik hoop dat ze daarbij ook denken aan schijnzwangere schijnzelfstandigen. Dat schijnt ook een groeiend probleem te zijn.

(flauw grapje)

Ad Hombre
Dora

"Volgens mij zal een verzekeraar alleen iets verzekeren dat een risico is, dus niet iets dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren en waar je ook nog zelf "schuldig" aan bent. Zoiets valt gewoon niet te verzekeren."

Dat is niet helemaal waar. Zwangerschapskosten worden ook gewoon vergoed i.h.k.v. je ziektekostenverzekering.

"En de maatschappij vindt het een goed idee als er kinderen geboren worden, zie de kinderbijslag en het gratis primair en secundair onderwijs."

Daar ben ik het niet helemaal mee oneens, al zou ik het anders formuleren: "De maatschappij vindt het een goed idee [dat] als er kinderen geboren worden [die goed kunnen worden verzorgd en opgeleid]" Subtiel verschil.

Het is wel vreemd als dat gefinancierd wordt uit een potje dat voor een ander doel en voor een andere doelgroep is opgezet.

Alkes
Syboor

"De overheid trekt net zo goed de portemonnee voor zwangere werknemers als voor zwangere zelfstandigen. Ik betaal evenveel WIA/WGA afdrachten op mijn loonstrookje (voor het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid) als mijn mannelijke collega's. Ik betaal geen extra premie om mijn zwangerschapsrisico af te dekken. Dat komt gewoon uit de algemen middelen."
Dat is dus niet waar, zoals Ad Hombre al aangeeft.

"Zzp'ers hebben vaak geen andere keuze dan met tegenzin voor dit ondernemerschap te kiezen, omdat ze geen vaste baan kunnen krijgen."
Die zzp-ers zullen er zeker zijn. Maar in branche waar ik werk gaan collega's best graag als zelfstandige aan de slag omdat ze gelet op uurtarief dat ze kunnen vragen, een stuk meer verdienen dan in loondienst.

bieb63
Ad

Een werknemer in loondienst betaalt niet voor de sociale verzekeringspremies (geheten de werknemerspremies), die betaalt de werkgever.

Ad Hombre
Bieb

Die betaalt de werkgever voor je. Net als het werkgeversdeel van je pensioen. Een zelfstandige krijgt dus geen WIA uitkering omdat niemand de AOF premie voor hem/haar betaalt, tot zover is het logisch, maar als uit datzelfde potje ineens wel de Wazo voor zwangere zelfstandigen betaald wordt is dat niet logisch, lijkt mij. Maar als iemand dat uit kan leggen, graag.

Wat me er overigens niet van zal weerhouden er dankbaar gebruik van te maken. Twee mooie e-bikes zijn misschien ook wel leuk?

Temet
verzekeren

""Volgens mij zal een verzekeraar alleen iets verzekeren dat een risico is, dus niet iets dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren en waar je ook nog zelf "schuldig" aan bent. Zoiets valt gewoon niet te verzekeren."

Dat is niet helemaal waar. Zwangerschapskosten worden ook gewoon vergoed i.h.k.v. je ziektekostenverzekering."

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen dekken het risico van zwangerschap niet, en de maatschappijen die dat wel doen (bv Movir) hanteren een wachttijd van enkele jaren.

Groeten,

Temet

Alkes
bieb63

"Een werknemer in loondienst betaalt niet voor de sociale verzekeringspremies (geheten de werknemerspremies), die betaalt de werkgever."
Tenzij jouw werkgever een filantropische instelling is, betaalt een werkgever die premies uit de loonruimte. Dat betekent het onderhandelingsgebied tussen werkgever en werknemer over loon/premies en andere kosten. Hoe meer premies de werkgever betaalt, hoe minder loonruimte er is. Als de werknemer deel van de premies betaalt (zoals in verleden) dan is er meer loonruimte.
Linksom of rechtsom betaalt de werknemer wel degelijk (een deel van de) premies sociale verzekeringen.

bieb63
beetje kort door de bocht Alkes

Alsof werknemers tegenwoordig bruto minder verdienen of zijn gaan verdienen....
Maar los daarvan, heel vaak liggen schalen en periodieken vast in cao's.

Alkes
bieb63

Wat bedoel je precies? Ik zeg dat premies sv als ze door werkgevers worden betaald uit de loonruimte worden betaald.

En hoe denk je dat cao's totstandkomen? Door onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers/vakbonden. Wat is belangrijk onderdeel van de cao: de beschikbare loonruimte. Hoe wordt de beschikbare loonruimte bepaald? Onder andere op basis van de loonkosten - dat zijn dus ook de premies sociale verzekeringen - die de werkgever kwijt is.

Ad Hombre
Alkes

Daarnaast zijn die premies ook een deel van het financiele voordeel als de betreffende werknemer wordt ontslagen. Ik weet niet wat de definitie van loonkosten is, maar wat mij betreft hoort het erbij.

Ad Hombre
Uitkering binnen!

Nou, het was even wachten maar de poet is binnen. Bijna 6 mille dankzij dit draadje ;-)

Bedankt Suze!

Ad Hombre
Beslissing

(ter verduidelijking: de positieve beslissing is binnen, het geld komt pas later)

Lente
Dat wordt vast een mooie bijdrage aan OO toch Ad?

De poet is binnen dankzij dit draadje.
10% als bijdrage voor OO via de vriendenstichting?
Zijn wij als forum weer erg blij mee.....

Ad Hombre
Lente

Het geld is niet voor mij, maar voor mijn lieve vriendin. Die vindt dat ik hier mijn tijd maar verspil ;-)

Lente
Goede smoes :-)

Maar ik neem aan dat ze de tip via OO wel waardeert? Dat is toch ook een bijdrage waard?
En anders doe jij een bijdrage omdat jij vast zult profiteren van die bijna 6 mille.

Temet
en anders

Zelf heb ik beloofd om, als dit geld binnenkomt, een bijdrage te storten in het proefprocessenfonds Clara Wichmann, aangezien mede door de steun van dit fonds de procedures mogelijk zijn geworden die tot dit resultaat hebben geleid. Dus Ad, misschien kun je dat je partner in overweging geven.

https://www.clara-wichmann.nl/rechtszaken/uitkering-zwangere-zelfstandig...

Overigens zal er denk ik over de vergoeding wel belasting moeten worden afgedragen, ik neem aan (maar weet niet zeker) dat UWV dat wel zal inhouden.

Groeten,

Temet

Ad Hombre
Temet

Zoals ik hierboven al uiteenzette is het niet logisch om deze uitkering aan zelfstandigen te geven omdat ze er (i.t.t. werknemers) niet voor betaald hebben. Ik ben het er eigenlijk dus niet mee eens. Zeker niet omdat vrouwenactivisten de discriminatiekaart weer eens inzetten en daar ook nog onterecht voor beloond worden.

Maar goed, geld stinkt niet. Dat weet ik als ondernemer maar al te goed. ;-)

Ik denk niet dat het UWV dat voor je gaat inhouden, maar je kunt ongetwijfeld bij je belastingaanslag met behulp van Clara Wichmann bezwaar aantekenen ;-)

Temet
belasting

Ik vermoed dat UWV wel gaat inhouden. Bij zwangerschap nummer twee was er inmiddels weer een regeling en op die uitkering werd vziw wel degelijk ingehouden. Aangezien dit bedrag een compensatie is voor het niet hebben van een dergelijke uitkering lijkt het mij logisch dat ook bij deze uitbetaling een inhouding plaatsvindt.
Gebeurt dat niet, dan zal ik het zelf bij de IB moeten opgeven. Als "inkomsten uit overige werkzaamheden" ofzo, neem ik dan aan. Maar goed, dat mag de boekhouder t.z.t. beslissen, want net zoals fietsreparaties besteed ik ook boekhouding en belastingaangiften het liefst uit aan iemand die er wel voor heeft doorgeleerd.

Groeten,

Temet

Ad Hombre
Temet

"net zoals fietsreparaties besteed ik ook boekhouding en belastingaangiften het liefst uit aan iemand die er wel voor heeft doorgeleerd."

Insgelijks, maar het irriteert me dan wel dat die nog nooit van die overgangsregeling gehoord had... :-(

Temet
Tja

De boekhouder houdt boek, en meer niet. Ieder zijn of haar vak. Zelf de krant een beetje bijhouden dus en dan niet alleen de stukjes over dreigende immigratietsunami's :-)

Groeten,

Temet

Ad Hombre
De poet is binnen

Vandaag gestort, 3547 EUR netto. (merkwaardig genoeg op de rekening van mijn zoon, zeker de BSN verkeerd ingevuld)

Toch mooi meegenomen ;-)

Temet
Inderdaad

Ook hier. Een week eerder zelfs. Onder inhouding van belasting dus, zoals ik al verwachtte. Een schriftelijke specificatie wordt je niet toegezonden, die kun je vinden op MijnUWV, ook als je nooit iets met UWV te maken hebt gehad verder, je moet inloggen met je DigiD (dit alles bleek mij toen ik het UWV belde met de vraag of er nog een specificatie kwam).

Heb ook mijn donatie aan Clara Wichmann (zie #24) al gedaan, voordat ik me kon bedenken.

Aangezien ik net verwachtte een krappe periode tegemoet te gaan kwam het me bijzonder goed uit dat de betaling nu kwam.

Groeten,

Temet