Home » Forum » Contractverlenging tijdelijk dienstverband

Contractverlenging tijdelijk dienstverband

8 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Mira71
Contractverlenging tijdelijk dienstverband

Mijn man heeft vorig jaar een leuke nieuwe baan gevonden. Daarbij is hij ingestroomd met een jaarcontract. In dit contract staat vermeld dat bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren het jaarcontract wordt omgezet in een vast dienstverband.

Nu loopt het contract over anderhalve maand af en hadden we een discussie over stilzwijgend verlengen.

Als hij over anderhalve maand nog geen nieuw contract heeft ontvangen en hij blijft gewoon werken, wordt het contract van rechtswege dan met een jaar verlengd of gewijzigd in een OT contract?

Natuurlijk een beetje een theoretische discussie, ik verwacht wel dat hij binnenkort een gesprek zal krijgen. Maar toch ben ik wel benieuwd naar het antwoord, iemand thuis in het P&O vak?

groetjes, Mira

Helen
Ja..

... als het contract verloopt en je man gaat gewoon werken (en wordt niet weggestuurd:) dan wordt het automatisch een vast dienstverband.

Sancy
Nee

Als de contractperiode is afgelopen, wordt deze van rechtswege beëindigd. Deze hoeft niet opgezegd te worden, tenzij dit vermeld staat in het contract.
Als je man na de contractperiode gewoon gaat werken, en niet wordt weggestuurd, dan wordt het contract automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode (maar maximaal 1 jaar).
Het is trouwens altijd verstandig om bij dit soort bepalingen "In dit contract staat vermeld dat bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren het jaarcontract wordt omgezet in een vast dienstverband." nadere afspraken te maken waarin concreet wordt gezegd wát gelijkblijvende omstandigheden zijn en wat verstaan wordt onder goed functioneren, om discussie achteraf hierover te voorkomen.
Maar informatie vind je bijvoorbeeld hier:
http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/afronding/arbeidsover...
Scroll even naar beneden ('duur van de arbeidsovereenkomst')

Nasha 1st
Mmmmm

tricky....volgens de wet wordt een contract voor bepaalde tijd inderdaad stilzwijgend met dezelfde periode verlengd.....maar....die bepaling in het contract....als werkgever niet kan aantonen dat (dat bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren) NIET van toepassing is, zou ik er wel een vraagje aan de kantonrechter voor over hebben als werkgever zich na het 2e jaar stelt op een jaarcontract....er is immers ook niet duidelijk gemaakt dat hij niet goed functioneert of dat er andere omstandigheden zijn....maar goed, een dispuut over de uitleg van zo'n bepaling kan maar op 1 plek uitgevochten worden en dat is bij de rechter....

Monique D*
Bij mij en mijn vriendin

Bij mij: ik heb, anderhalve maand voordat het contract zou worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd een gesprekje gehad met mijn leidinggevende. Hij meldde dat het contract wordt omgezet in een contract voor vast dienstverband.
Mijn vriendin (zie draad hieronder) heeft geen apart gesprekje hierover gehad. Wel werd haar, dus vóór het beoordelingsgesprek gezegd dat haar contract gewoon doorloopt, want het opzegtermijn was reeds voorbij.. en dat heeft zij gehoord binnen een maand voor het aflopen van het contract èn toen zij haar leidinggevende hierover aanschoot. Anders had zij het pas tijdens het beoordelingsgesprek gehoord.

ineke
Let op tekst in de overeenkomst

Als in de arbeidsovereenkomst staat: het contract eindigt van rechtswege op datum X, dan stopt het gewoon. Je werkgever hoeft dan niet eens op te zeggen. Wil de werkgever het verlengen, dan moet hij dat aangeven. Als er niets in staat over de beeindiging van rechtswege en je man komt op de bewuste datum gewoon naar het werk en niemand zegt is, heeft hij een contract voor onbepaalde tijd. Simpel.

Sancy
Niet helemaal ineke

het volgt niet automatisch dat een nieuw contract dan voor onbepaalde tijd zal zijn. Zoals Nasha en ik al eerder in deze draad aangaven, wordt bij voortzetting van de werkzaamheden na einde contractdatum het contract voor een gelijke periode verlengd als het vorige.

ishtar
Artikel 7:668 bw

regelt dat, als na het verstrijken van de tijd, de arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak van een van beide partijen wordt voortgezet, de overeenkomst voor eenzelfde periode, maar ten hoogste voor 1 jaar, wordt voortgezet. Op dezelfde voorwaarden.

Onderwerp gesloten

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.