Home » Forum » Dna databank

DNA databank

15 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Blossom
DNA databank

Mijn dochter is, toen ze 13 was, veroordeeld wegens vernieling. dit betrof een voorwaardelijke taakstraf. Hierna is ze nooit meer in aanraking geweest met justitie. Inmiddels is ze 23 (dus 10 jaar later) en heeft ze een verzoek gehad van het Arrondissementsparket om DNA af te staan. Je kunt hier tegen bezwaar maken. Mijn vraag is of mensen hier ervaring mee hebben en of het zin heeft om bezwaar aan te tekenen? Ik begreep al uit de papieren dat tegen het DNA afstaan geen bezwaar kan worden gemaakt maar wel in de opname in de DNA databank. Iemand een idee wat te doen? En zou ik misschien ergens een standaardbrief kunnen vinden? Ik heb namelijk geen idee hoe ik dit moet formuleren.

Triva
raar verhaal

Veroordeelt de rechter iemand voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is? Dan moet de veroordeelde celmateriaal (DNA) afstaan. Een voorlopig-hechtenis-misdrijf is meestal een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat. Maar de afnameplicht van DNA geldt ook voor een aantal misdrijven met een lagere maximale gevangenisstraf.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/dna-onderzoek-bij-vero...

Syboor
zeker proberen

Hier een voorbeeld van een geslaagd bezwaarschrift waarbij het bezwaar vooral gebaseerd was op minderjarigheid:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:9603

En van 9 blokkeerfriezen die bezwaar hebben gemaakt tegen de dna opslag, hebben er 5 gelijk gekregen.

Het lijkt bij dit soort zaken dus echt wel te gaan om de inschatting die de rechter maakt over het recidive-risico. Het is zeker niet zo dat je kansloos bent omdat de afname 'mag' volgens het wetboek.

In beide gevallen was een advocaat betrokken en is het bezwaarschift ook echt besproken op een zitting van de rechtbank. Dus het lijkt me dat je wel een advocaat nodig hebt.

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als werkinstructie dat voor dit bezwaar bij minderjarigen een 'last' wordt afgegeven, dwz dat er helemaal GEEN eigen bijdrage gevraagd wordt (en dus ook niet gekeken wordt naar inkomsten of vermogen). Mochten ze nu om een of andere reden vinden dat dit niet van toepassing is omdat dochter inmiddels meerderjarig is, dan nog geldt dat als je dochter uitwonend is en nog geen voltijd baan heeft, dat de eigen bijdrage voor de rechtsbijstand waarschijnlijk zeer gering zal zijn.

Dus zoek op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand naar enkele advocaten in de buurt die jeugdzaken doen. Bel op en vraag hoe het zit met de kosten voor een bezwaar tegen opname DNA bank van iemand die inmiddels meerderjarig is maar op het moment van het delict slechts 13 (!) was.

Blossom
Syboor

dankjewel Syboor, hier kunnen we verder mee. Dochter is nog thuiswonend en student. Ik ga zeker even kijken op de site van de Raad van rechtsbijstand, Ik hoop dat we er snel terecht kunnen. Ik wil zo snel mogelijk het bezwaar indienen. Volgens de papieren moet dit na de afname (gisteren gebeurd) binnen 2 weken worden ingediend.

Syboor
hier nog een

Hier nog een toegekend bezwaar waarbij de rechter mee gaat in de stelling dat te veel vertraging tussen veroordeling en DNA oproep in strijd is met de rechtszekerheid:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:629

Veel succes.

Ik weet niet hoe het zit met thuiswonende studenten, of er dan alleen naar het inkomen van de student wordt gekeken of ook naar de ouders. Ook iets om de advocaat te vragen. Ik hoop dat je helemaal niets hoeft te betalen vanwege de minderjarigheid destijds. Als in de rechtszaal het uitgangspunt is dat mensen niet moeten boeten voor vertragingen bij het OM, dan hoop ik dat dat bij de rechtsbijstand ook geldt.

MoederVan3
Hou je wel aan de termijn

Zorg wel dat het bezwaar tijdig is. Er zijn weinig geldige redenen voor een termijnoverschrijding. Dus als het niet lukt met de rechtsbijstand kan je zelf een bezwaarschrift opstellen. Je kan zo de argumenten uit de linkjes van Syboor gebruiken.
En zorg dat het bezwaarschrift aan de andere formele vereisten voldoet. Dit staat als het goed is in het besluit dat je dochter heeft gehad.

Blossom
Syboor en moeder van 3

bedankt voor de aanvulling, echt fijn dat jullie meedenken!
Dochter wil zelf het bezwaarschrift indienen en we hebben vanmiddag onderstaande brief opgesteld. Omdat ik totaal geen ervaring hier mee heb vroeg ik me af of iemand het zou willen lezen en eventueel op of aanmerkingen kan geven. Ook namens dochter alvast heel erg bedankt!
Op sommige plekken heb ik kruisjes gezet ivm dochters privacy

Geachte heer/mevrouw, XXXX 11 mei 2019
Hierbij maak ik bezwaar tegen opname van mijn DNA in de DNA databank.
Op donderdag 9 mei jl. heb ik celmateriaal afgestaan bij Politie XXXXX.
Ik ben op XX 2010 veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf. Dit betrof een vernieling gepleegd op XX 2009. Ik was toen 13 jaar en dus minderjarig. Ik ben hierna nooit meer in aanraking geweest met justitie.
Vanwege mijn toen jonge leeftijd en vanwege het lichte vergrijp dien ik bezwaar in tegen opname van mijn DNA profiel in de DNA databank. Ik vind de inbreuk op mijn privacy niet in verhouding tot het gepleegde delict.
Ook vind ik dat het dat het tijdsverloop tussen het vonnis van xxx en het bevel van de officier van justitie tot afname van het DNA-materiaal van xxx (te weten ruim 9 ½ jaar) geheel te wijten is aan het Openbaar Ministerie. Gelet op de wetsgeschiedenis en de Memorie van Toelichting is af te leiden dat het bevel tot afname van DNA-materiaal zo spoedig als mogelijk dient te geschieden.
Ik hoop van u een positief bericht te ontvangen op mijn verzoek om mijn DNA niet op te nemen in de DNA databank.
Met vriendelijke groet,
XXX

MoederVan3
Brief van Grappenhaus en 1e link naar jurisprudentie van Syboor

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/03/tk-afnam...

Op bovenstaande plek kan je een brief van Grappenhaus vinden waarin stelt dat hij de wet DNA wil wijzigen, zodat jeugdigen die een taakstraf van minder dan 40 uur hebben gekregen geen DNA af hoeven te geven. Dit staat ook in de 1e link van Syboor. Weliswaar is de wet nog niet gewijzigd, maar hij wil de wet wijzigen omdat Nederland al twee keer op de vingers is getikt door het Mensenrechtencomité van de VN.
Best wel een sterk argument. Ik zou dat toevoegen aan het eerste argument.

Jan
#8

Dat grapperhaus de wet wil wijzigen opzichzelf is niet echt een heel sterk argument. (Al zijn er uitzonderingen, zie spreekrecht in de zaak het hofnarretje)

Dat VN-mensenrechtencomite kan dat wel zijn.

MoederVan3
Jan heb je gelijk in, maar...

Jan,
Het is op zichzelf geen sterk argument, maar in combinatie met die uitspraken van de VN Mensenrechtencommissie wel.
Nederland is twee keer teruggefloten én nu wil de minister op deze manier de wet wijzigen, naar aanleiding van die uitspraken....

Jan
Nuance

Die wetswijziging is niet van toepassing, want nog niet van kracht. Wat wel zo kan zijn is dat nederland een verdragsbepaling schendt. Maar daar zitten haken en ogen aan. Je kunt dat echt niet zo op afstand even bepalen.

Syboor
toevoegen

Ik zou in het bezwaarschrift toevoegen hoeveel uur die voorwaardelijke taakstraf was. Dat wordt in alle uitspraken die ik lees genoemd, en ook in het wetsvoorstel, dus dat wordt zeker relevant geacht.

Ik denk dat het goed is om je expliciet te beroepen op art 2 lib 1b (de uitzonderingsgrond die in de wet genoemd wordt). Dat is sterker dan je beroepen op een algemeen principe van proportionaliteit. Dus iets toevoegen van:

Vanwege mijn toen jonge leeftijd en vanwege het lichte vergrijp dien ik bezwaar in tegen opname van mijn DNA profiel in de DNA databank. Het is in mijn geval niet aannemelijk dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde (art 2 lib 1b Wet DNA Onderzoek bij Veroordeelden). Daarnaast vind ik de inbreuk op mijn privacy niet in verhouding tot het gepleegde delict.

---

Mocht het om een voorwaardelijke taakstraf van meer dan 40 uur zijn gegaan, dan ook verwijzen naar het voorstel van Grapperhuis om de bewaartermijn in de toekomst te halveren voor minderjarigen, en benoemen dat de bewaartermijn voor vernieling door minderjarigen daardoor wordt teruggebracht tot 10 jaar wordt.

Dan maar afwachten, en als je opgeroepen wordt voor een hoorzitting, toch echt een advocaat inschakelen!

Blossom
Dankjewel Syboor

Opnieuw ontzettend bedankt voor je hulp. We gaan jouw alinea toevoegen aan het bezwaarschrift. Als ik hier uitsluitsel over krijg laat ik het nog even weten op het forum. En inderdaad een advocaat inschakelen als het een hoorzitting wordt. Ik ben benieuwd!

Tabitha
Waarom moet ze eigenlijk DNA afstaan?

Fijn dat anderen je hebben kunnen helpen met het bewaar. Maar mijn vraag is eigenlijk waarom ze DNA moet afstaan? Ik ben totaal niet juridisch onderlegd en hier dus heel verbaasd over. (Voor de duidelijkheid, ik geloof je wel) Het kan dus dat je als puber een keer iets doms doet en dan 10 jaar later nog DNA moet afstaan? Wat is het doel daarvan? Ik dacht dat er alleen bij zwaardere delicten DNA mag worden afgenomen. En wat gaan ze nu doen met haar DNA? Het komt dus (hopelijk) niet in de DNA-bank, maar wat doen ze er dan mee?

Blossom
Tabitha

Wij weten het dus ook niet. Ze heeft inmiddels van een vriend ( die er toen ook bij was en zelfs nog maar 12 was) begrepen dat die ook een oproep heeft gehad. In mijn ogen hebben ze een fout gemaakt en is niet gekeken naar de leeftijd en de aard van het vergrijp. Als ik bericht over bezwaarschrift heb zal ik het zeker melden op het forum. Wordt dus nog vervolgd.