Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Beertje37

Beertje37

27-09-2011 om 16:18

Dossier cb

Omdat wij van mening zijn dat het cb geen enkel recht heeft het dossier van onze dochter te bewaren hebben we vandaag tevergeefs geprobeerd het dossier te bemachtigen.
De cb-arts zegt dat ze wettelijk verplicht zijn het dossier te bewaren en door te geven aan de schoolarts. Klopt dat?

beertje

neteret mut

neteret mut

27-09-2011 om 16:45

Weet het niet maar

wat ik wel weet van ruim 5 jaar geleden ( of regels nog hetzelfde zijn weet ik niet) is dat we de dossiers van onze kinderen mee wilden nemen naar Belgie bij onze verhuizing daarnaar toe. Om ze daar aan de bureaus daar te geven. Mocht niet, ze houden het bij totdat een kind 18 is en vernietigen het dan , zeiden ze. Je kunt het dan ook zelf opvragen en dan wel toegestuurd krijgen. Vaag staat me nog wel bij dat wel kopieen konden krijgen maar daar dan ook voor moesten betalen. Helaas is alles telefonisch gegaan, zou ik nu anders doen.

MJ

MJ

27-09-2011 om 17:06

Ja dat klopt

De organisatie die jeugdgezondheidszorg aanbiedt, is wettelijk verplicht een dossier bij te houden. Als cb en schoolarts binnen 1 organisatie vallen (en dat is vrijwel overal) doen ze ook samen met het dossier en wordt het automatisch overgedragen. De jgz organisatie blijft eigendom van het dossier, vooral wegens de mogelijkheid om epidemiologisch onderzoek te plegen. Je kunt wel zorgen dat het dossier helemaal leeg is door nooit van de jgz gebruik te maken.

Sascha2

Sascha2

27-09-2011 om 17:13

Hier

Bij mijn oudste heb ik moeten tekenen voor overdracht aan jeugdarts. Bij de tweede, nog geen anderhalf jaa later, weigerde ik toestemming te geven en dat leverde veel bombarie op. Ook werd gesteld dat ik al toestemming zou hebben gegeven (dat was niet zo), dat het allemaal een loket was (zo zag ik het niet) en dat de jeugdarts sowieso inzage had via het epd (dat werd een leuke discussie met in het achterhoofd het draadje dat hier liep over her epd). Uiteindelijk heb ik inzage gekregen en daar mijn toestemming aan gegeven. Over twee weken ga ik weer bezwaar maken omdat dan de overdracht van het dossier van de derde in zicht komt.
De bewaarplicht is vijftien jaar, maar ik ben even kwijt wanneer dat gaat lopen. Als het dossier wordt overgedragen aan de jeugdarts dan blijft het dossier open totdat je kind 19 is. Daarna de bewaarplicht van 15 jaar en dus blijft het dossier inzichtelijk totdat je kind 34 is. Ik volg dit draadje met interesse want ook ik heb bezwaar tegen het doorsturen.

jeltje

jeltje

27-09-2011 om 17:45

Wil je dat echt?

Waarschijnlijk heb je goede redenen om niet te willen dat zij het dossier hebben/houden, en die hoef ik ook verder niet te weten.

Ikzelf was echter recent zeer dankbaar dat dat dossier er was en overgedragen werd aan de schoolarts. Zo kwam er een aandoening aan het licht bij mijn zoon die niet zichtbaar was in de cb-periode, maar door de schoolarts alleen kon worden opgemerkt doordát hij ook het dossier van het cb had: in dit geval een groeiachterstand die zich na het derde jaar openbaarde. Juist de afvlakking in de curve, de leeftijd waarop dat zich manifesteerde en de duur van de afvlakking had de schoolarts anders nog niet kunnen ontdekken. Hierdoor weten we nu dat zoon een groeihormoondefect heeft, en wordt hij hier tijdig voor behandeld. Nog los van het feit dat de arts erg bang was dat het door een hersentumor kwam, en als dat het geval was geweest was ik helemáál blij geweest met de oplettende schoolarts en het feit dat hij de gegevens van het cb kon inzien!

Kortom, het heeft wel nut om dat dossier jarenlang mee te laten lopen met de check-ups.

J

mirreke

mirreke

27-09-2011 om 18:26

Hier werd dossier op initiatief van schoolarts met ons meegegeve

toen we gingen emigreren naar een ander land. Het dossier van 1 van de kinderen (we hebben er vier). Dat ligt hier dus nu.

Uit elkaar houden

1: Je dossier kun je niet meenemen zodat het weg is. Het is digitaal. De computer (server) krijg je niet mee. Je kunt wel om verwijdering van de gegevens vragen.
2: Ik heb me er niet in verdiept, maar het is mogelijk dat het cb verplicht is toegang tot het clientenbestand te verlenen aan de GGD arts. Punt is dat je niet verplicht bent client te zijn. Als je dat niet wilt zijn, dan ben je het niet en kun je om verwijdering van gegevens vragen.
3: Onderdeel van de taken van de GGD is het verzamelen van gegevens voor statistische doeleinden. De meetgegevens die er zijn van je kind, worden anoniem doorgekoppeld aan dat bestand voor de statistieken. Die gegevens kun je niet uit dat bestand halen. Je kunt wel de gegevens uit het clientendossier laten halen (het dossier opheffen).
4: Het is mogelijk dat het CB de meetgegevens met statistische doeleinden moet bewaren. Maar dat gaat dan om een ander gegevensbestand dan het clientendossier. Die gegevens moeten dan bovendien anoniem bewaard worden.
MJ:"De organisatie die jeugdgezondheidszorg aanbiedt, is wettelijk verplicht een dossier bij te houden"
Ja. Dat is de huisarts ook. Van patienten moet de behandeling in een dossier worden bijgehouden. Er is geen plicht tot het bijhouden/bewaren van gegevens van mensen die niet je patienten zijn.
Beertje wil dat haar kind geen patient/client is bij het cb. Daarmee is de rechtvaardiging om van berenkind gegevens bij te houden komen te vervallen.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 19:55

Alle kinderen

hebben een jgz dossier, cliënt of niet. Althans alle kinderen die ingeschreven staan bij een gemeente. Als je geen cliënt bent van de jgz (omdat je er geen gebruik van maakt, dat kan) is er wel een dossier met de gegeven uit de gemeentelijke basisadministratie aangevuld met bijvoorbeeld op welke school kind zit, omdat scholen die informatie aanleveren. Als je niet in het GBA staat wordt er niet automatisch een dossier gemaakt.

Beertje37

Beertje37

27-09-2011 om 19:55

Papier

Hi Miriam,
Ons berenkind heeft nog een ouderwets papieren dossier.
Ik ga morgen gelijk aan de slag met het laatste punt (geen client, geen dossier)!
We hebben helaas wel getekend voor overdracht aan de schoolarts, die zullen we dus wel expliciet moeten intrekken.

beertje

Op grond waarvan?

"Alle kinderen hebben een jgz dossier, cliënt of niet."
Nou, dat verschilt ernstig per regio. Niet alle regio's zijn zo digitaal met elkaar verstrengeld.
Maar ook in de regio's waar dat wel zo is, wil het enkele feit dat dat misschien gewoonte is, niet zeggen dat het rechtmatig is.
Dat scholen informatie doorgeven wil ook niet zeggen dat dat mag, of dat je dat niet terug zou kunnen draaien.
"Iedereen doet maar" is geen rechtsgrond. Ik ken geen rechtsgrond die wel legitiem is.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 20:34

Op grond waarvan

De wetgever verplicht de jgz van alle kinderen een dossier bij te houden, op grond daarvan. Bij visitatie door bijvoorbeeld de inspectie of in het kader van certificering wordt daar uitdrukkelijk op gelet. Overigens kan dat ook prima op papier. Ik heb het ook niet verzonnen.

Annet

Annet

27-09-2011 om 21:10

Misschien verouderd

Maar toen mijn jongste naar de basisschool ging (5 jaar geleden) heb ik aangegeven dat het dossier niet doorgestuurd mocht worden naar de schoolarts. In groep 2 (toen wij wel gingen naar de schoolarts) was er een zeer verbaasde reactie dat er bewust van onze kant geen dossier was. Ik heb hier verder geen problemen mee gehad en ook het bezoek is op mijn verzoek beperkt gebleven tot medische zoeken.

Dat denk je maar

"De wetgever verplicht de jgz van alle kinderen een dossier bij te houden, op grond daarvan. "
Waar staat dat? Citeer de tekst.
Ik vrees dat je iets van horen zeggen hebt.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 22:02

"citeer de tekst"

Iets minder dwingend mag ook wel zeg. Maar goed, vanuit het basistakenpakket (wettelijk verankerd) is dossiervorming verplicht (zie uniform deel). Google-termen genoeg zou ik denken:-) Nogmaals: ik zeg niet dat ik het zo'n goed idee vind, maar hoe de situatie nu is.

Nou

Het kan niet minder dwingend. Jij beweert wat, maar ik kan het niet vinden.
"Maar goed, vanuit het basistakenpakket (wettelijk verankerd) is dossiervorming verplicht (zie uniform deel). "
Nog een keer: dat gaat alleen over personen die client/patient zijn. Het gaat dus niet over alle kinderen uit de GBA, maar alleen over die die patient/client zijn bij het cb. De wet schrijft op dat punt ook voor dat het dossier begint bij het eerste contact met jeugdzorg. Dus niet volautomatisch omdat iemand gegevens doorstuurt.
Zoals het bij het eerste contact begint, kan het bij het laatste contact eindigen.
"Nogmaals: ik zeg niet dat ik het zo\'n goed idee vind, maar hoe de situatie nu is."
Als iedereen zich nu maar aan de wet houdt, is er niks mee mis. Maar ja, als mensen denken dat iets 'is' terwijl er niks is, dan is het niet zo'n goed idee.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 22:21

Als je goed leest

en niet alleen leest wat je wil lezen, zie je dat het wel degelijk om "alle kinderen" gaat. De kinderen die geen eerste contact met de jeugdGEZONDHEIDSzorg wensen krijgen toch een dossier. Er staat dan behalve de persoonsgegevens in dat ouders geen gebruik willen maken van de jgz. Bij de jeugdzorg ligt dat uiteraard anders.

Waar dan?

Ik zou zo graag willen weten over welke tekst je het hebt. Citeer dat nou even. Dan kan ik dat goed lezen.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 22:41

Tuurlijk

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/295001001.html zie uniform deel en "alle kinderen", voor verder leesvoer kun je het hele spul downloaden.

Heb je het toch verkeerd begrepen

"Het uniforme deel wordt aan alle kinderen en jongeren aangeboden."
Dat is waar. Maar het hoeft niet te worden aangenomen. Er is geen behandelplicht. Het is als limonade voor alle kinderen op het schoolplein. Dat betekent ook niet dat elk kind feitelijk limonade zal drinken.
De tekst die je aanhaalt is bovendien geen wet.
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 23:07

Wel

verankerd in de wet publieke gezondheid, dit is 1 van de vele stukken die erover gaat:
http://parlis.nl/pdf/kamerstukken/KST117616.pdf
Bij "geen aanname" moet dat dus worden aangetekend in het dossier, want risico-denken. En schadeclaims in de toekomst wegens niet opgespoorde slechte oogjes en de bof voorkomen. Catch 22, anyone?

Jamaar jee

Waar lees je dat dan weer in die 3 miljoen woorden? In de wet zelf vind ik het niet terug. Is het niet aangenomen?
Groet,
Miriam Lavell

Wacht even

Die wet gaat maar voor een heel klein stukje over de GGD en kinderen. Voor het overgrote deel gaat ie over infectieziektebestrijding en meldingsplichten. Als iemand SARS heeft moet dat gemeld en die persoon kan zelfs gedwongen geïsoleerd en behandeld worden op grond van deze wet (met de bof niet). Maar dat gaat niet over kinderen. Dat gaat over iedereen en alleen in de omstandigheid dat er sprake is van een ernstig besmettingsgevaar (de ziektes zijn in de wet genoemd).
Groet,
Miriam Lavell

MJ

MJ

27-09-2011 om 23:45

Klein stukje dan maar

De jgz is ook maar een klein stukje van de publieke gezondheidszorg en deze wet is ook maar een van de vele die erover gaan. Maar goed: jij beweerde dat mijn link naar het basistakenpakket geen "wet" was. Mijn antwoord was dat het basistakenpakket (met een dossier voor alle kinderen als vereiste) wel wettelijk verankerd is. Hier nogmaals het desbetreffende stukje uit de link (en overigens ook via tal van andere wegen te vinden):
De uitwerking van het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg is
nu in het Besluit jeugdgezondheidszorg geregeld. Het is op dit moment
niet de bedoeling om hierin wijzigingen aan te brengen. De uitwerking
van het basistakenpakket zou daarom ongewijzigd in het kader van de Wet
publieke gezondheid moeten worden geregeld in een algemene maatregel
van bestuur (op basis van artikel 5, vierde lid, van de Wet publieke
gezondheid)

Automaten

En ik begrijp niet waarom het in de praktijk zo zou moeten werken. Ik betwijfel zelfs of het zo werkt.
De verplichtingen tav infectieziekten maken dat GGD's aan de doelgroepen (kinderen vaccinatie, vrouwen (borst/bhkankeronderzoek) brieven stuurt. Dat sturen gaat met een automaat die op dat moment adressen uit de GBA haalt. Niet uit het dossier van de GGD, want dat is (wettelijk zelfs) niet het beste bestand. Bovendien is niet de GGD primair verantwoordelijk voor het aanbieden aan iedereen uit de doelgroep, maar de gemeente.
Hoe dan ook: Ook als je geen patient/client bent bij de GGD, krijg je toch brieven met dat logo. Dat wekt wellicht de suggestie dat de GGD van jou gegevens bijhoudt, maar dat is niet zo. Het is geleend van het GBA.
Van wie op de oproep reageert door te komen wordt wel een dossier aangemaakt bij de GGD.
Dat dossier kan weer verwijderd worden op verzoek van de patient, hoewel de uitslagen wel bewaard blijven. Maar die dan weer niet in een patientendossier, maar in een bestand waar het RIVM bij kan voor onderzoek.
Dat patiëntendossier bij de GGD is op het geheel van de algemene gezondheidsverplichtingen van gemeenten, maar een onbeduidend subbestandje.
Het kan er gewoon uit. Je hebt ook recht op het verwijderen van gegevens als je dat wil.
Maar dat betekent niet dat je nooit meer een brief van de GGD krijgt, want de eerder genoemde automaat blijft bij elk algemeen aanbod zijn werk doen.
Groet,
Miriam Lavell

Nog even

MJ:"Maar goed: jij beweerde dat mijn link naar het basistakenpakket geen "wet" was."
Nee. Ik beweerde dat er niet staat wat je beweert én dat die tekst bovendien geen wet is.
Wat wel wet is, is in tegenspraak met wat je beweert.
Wat de uitwerking van het basistakenpakket betreft: Elke GGD is een eiland. Ze doen het allemaal (een beetje of veel) anders. Vaak doen ze het op een onrechtmatige manier. De tekst die je aanhaalt zegt niets over die werkwijze en is daar ook geen legitimatie van.
Groet,
Miriam Lavell

Beertje37

Beertje37

28-09-2011 om 16:02

Niet naar schoolarts

Ik heb het cb nu wel zover dat het dossier naar het archief gaat en niet naar de schoolarts!
Afgeven of vernietigen willen ze nog steeds niet, een kopie kan ik wel krijgen. Ze bewaren het tot het berekind 19 is. Ze zeggen dat ze dat verplicht zijn. :-)
beertje

Sluit ik niet uit

Naar het archief is mooi. Geen actief (door derden te raadplegen) bestand. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het zou best kunnen dat de WGBO het bewaren van gegevens voor 15 jaar verplicht stelt.
Vraag maar een kopie. Moet je wel voor betalen trouwens (kopieer of printkosten).
Groet,
Miriam Lavell

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.