Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

sinas

sinas

30-04-2011 om 22:50

Gezamenlijke rekening en overlijden

Stel, je hebt een gezamenlijke rekening en 1 van de 2 komt te overlijden, hoe zit dat dan voor de andere persoon? Kan die gewoon gebruik maken van de rekening? Moet je die omzetten naar een 1 persoonsrekening? En als die overgbleven persoon op 1 of andere manier, vanwege ziekte, niet meer in staat is om zelf financiele beslissingen te nemen? Hoe werkt dat dan?

e.j.

e.j.

01-05-2011 om 09:50

Van een notarissite

De bank blokkeert alleen de passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De overblijvende rekeninghouder mag over het tegoed van de rekening blijven beschikken. De bank blokkeert de en/of-rekening na het overlijden van een rekeninghouder in beginsel dus niet.
Als de overblijvende persoon vanwege ziekte geen handtekening meer op overschrijvingskaarten kan zetten of niet kan internet-bankieren en niemand anders weet het wachtwoord daarvan dan heb je wel een probleem.

sinas

sinas

01-05-2011 om 15:04

Dus de betaalpas

van de overgebleven partner blijft wel gewoon werken?

mirreke

mirreke

01-05-2011 om 15:58

Ja!

die blijft gewoon werken.

Andere ervaring

Bijna 12 jaar geleden overleed mijn vader en nadat mijn moeder dit bij de bank meldde heeft zij een paar dagen geen beschikking gehad over haar bankrekening en was haar pas geblokkeerd. Het was een en/of rekening. Ik weet niet meer precies wat de bank controleren moest, maar nadat de rekening omgezet was op alleen mijn moeder's naam + nieuwe pas kon zij weer pinnen.

100%mama

100%mama

02-05-2011 om 09:47

Klopt

hier recentelijk hetzelfde euvel gehad na het overlijden van mijn schoonvader in januari. Betaal pas stond op beider naam, maar ten tijde van de nieuwe aanvraag (overzetten naar 1 naam) on schoonmoeder de pas niet gebruiken. Zal het dan per bank verschillend zijn?

sinas

sinas

02-05-2011 om 16:07

Hm...

dat maakt het niet makkelijker, want wat is het nu? Ze hebben wel beiden een pas op eigen naam, op de pas staat geen en/of alleen de rekening is een en/of rekening.

Bank bellen?

Dan weet je zeker wat het is :-)))

Vera*

Vera*

02-05-2011 om 16:38

Ing

Toevallig heb ik vrijdag de Ing gebeld voor de rekening van mijn vader. De Ing heeft een nabestaanden helpdesk (misschien andere banken ook). Via de site kun je formulieren opvragen als iemand overleden is. Er is mij gezegd dat een rekening pas geblokkeerd wordt als niet duidelijk is v.w.b. erfgenamen (dus: alle papieren in één keer terugsturen, anders blokkade). Mijn vader had alleen een rekening op zijn naam (geen en/of) en ze zeiden mij dat ze een en/of rekening niet konden blokkeren. Ik weet niet bij welke bank het was maar toen de overbuurvrouw weduwe was geworden, was dus wel de en/of rekening geblokkeerd met alle ellende vandien.
Wij hebben direct na overlijden van mijn vader de spaarrekening leeggetrokken, dan heeft mijn moeder ten minste de komende tijd te eten :)).

Vera

Vera

sinas

sinas

02-05-2011 om 22:33

Op de site gezocht

van de bank. Inderdaad blokkeren ze alleen de passen van de overledene en niet van de overgebleven persoon. Eventuele machtigingen vervallen wel.

100%mama

100%mama

03-05-2011 om 09:14

Klopt maar

bij schoonmoeder was het wel zo dat ten tijde van het overzetten naar enkel haar naam de pas niet meer kon worden gebruikt. Op zich wordt de pas dus niet standaard direct geblokkeerd, maar pas als er een aanvrag komt voor een naam verandering.....dit gebeurde hier bij de ING dus....

lennest

lennest

04-05-2011 om 14:59

Blokkeren

Mijn ouders hadden een en/of rekening, na het overlijden van mijn moeder, kon mijn vader gewoon over de rekening beschikken (Rabobank). Toen mijn vader op leeftijd kwam, heeft hij mij, met een notariele akte, gemachtigd voor zijn rekening. Deze machtiging verviel toen ook hij overleed. Toevallig wist ik dat in de nacht van woensdag op donderdag de nieuwe pinweek in zou gaan, ik heb op de avond van zijn overlijden net op tijd het maximale van zijn rekening gehaald en 's-ochtends om acht uur datzelfde truukje nog een keer gedaan. Later die dag heeft de bank gehoord dat mijn vader was overleden, ze hebben mij toen ook gebeld en direct de rekening geblokkeerd. Omdat ik op tijd had gepind, kon ik de bloemen voor de begrafenis betalen, de kaarten betalen en meer van dat soort dingen. De notaris had tijd genoeg om de verklaring van erfrecht op te stellen. In de tussentijd heb ik de rekeningen, zoals die van de begrafenisondernemer, naar de bank gestuurd met het verzoek deze te betalen. Dat heeft de Rabobank dan ook keurig gedaan.

jess

jess

05-05-2011 om 20:32

Volgens mij

bij een en/of rekening is de rekeninghouder samen met de erfgenamen eigenaar van de rekening. de overledene wordt qua eigenaar rekening dan overgenomen door erfgenamen.
je kan dit makkelijk informeren bij de bank. staan ook neem ik aan in de voorwaarden.

sinas

sinas

07-05-2011 om 21:43

Voorlopig

is de rekening nog niet geblokkeerd, hebben wat geld er af gehaald om achter de hand te houden voor het geval dat. Probeer dat deze week nogmaals.

sinas

sinas

08-05-2011 om 12:00

Single lady

ik denk dat het daarvoor al te laat is en dat er inderdaad een onder curatele stelling moet gaan plaatsvinden.

Janna3

Janna3

08-05-2011 om 13:56

Machtiging

Volgens mij kan een gemachtigde op het moment van overlijden niet meer bij een rekening omdat er dan gekeken wordt naar alle erfgenamen. Wel kun je als gemachtigde voor het overlijden geld van de rekening halen, mocht je het overlijden aan zien komen. Een andere mogelijkheid die je zou kunnen hebben is dat je als kind een schenking krijgt en die op een eigen rekening zet zodat je in elk geval de eerste kosten kunt betalen. Als de ouder niet (meer) toerekeningsvatbaar is is officieel het advies altijd een bewindvoering worden aangevraagd (is minder heftig dan een onder curatele). Op deze manier moeten alle erfgenamen de bewindvoering goedkeuren en dat voorkomt gezeur achteraf. Je moest eens weten hoeveel ruzie er onder erfgenamen is over broers en zussen die een rekening van een ouder hebben 'leeggetrokken'.

sinas

sinas

08-05-2011 om 18:58

is er 1 persoon gemachtigd, door beide echtelieden. 1 ervan is nu overleden. Machtiging vervalt daardoor, dat was ook bekend. Overgebleven partner is niet meer voldoende in staat beslissingen over zichzelf te nemen. Pas van deze persoon doet het nog wel gewoon. Door gemachtigde is er wat geld afgehaald (heeft pas en pin van deze persoon) om achter de hand te houden voor het geval de rekening op een of andere manier toch geblokkeerd wordt. Dit is allemaal in overleg gegaan.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.