Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

rosalie3

rosalie3

16-08-2011 om 14:15

Hoe lang mag reaktie op bezwaar tegen bekeuring duren?

Begin april heb ik een, naar mijn mening, onterechte bekeuring gekregen. Ik heb hier volgens de regels (zoals vermeld op de bekeuring) bezwaar tegen gemaakt.
Na zo'n 5 weken kreeg ik schriftelijk bericht dat men er nog steeds mee bezig is maar verder niets over wanneer ik definitieve uitspraak op mijn bezwaar kan verwachten.

Het staat mij bij dat de overheid zich ook aan een bepaalde termijn moet houden om bezwaarschriften af te handelen om bezwaren af te handelen/definieve uitspraak te moeten doen, maar ik weet het fijne hier dus niet van. Iemand van jullie wel?

Bij voorbaat dank!

Jesse_1

Jesse_1

17-08-2011 om 09:59

Wat ik gevonden heb:

"Wie het oneens is met een verkeersboete, kan binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de officier van justitie.
De termijn daarvoor start de dag na het versturen van de beschikking. Stuur een kopie van de boete mee en geef aan of u uw grieven ook mondeling wil toelichten.

Op de boetebeschikking staat overigens ook precies hoe, waar en wanneer bezwaar kan worden gemaakt.

Gaat u in beroep dan hoeft de boete (nog) niet te worden betaald.

Kantonrechter

De officier heeft zestien weken om te reageren, een termijn die met acht weken kan worden verlengd. Wijst hij het bezwaar af dan kunt u naar de kantonrechter. Ook hiervoor heeft u zes weken. Een advocaat is niet vereist, u kunt uw beroep zelf mondeling of schriftelijk toelichten.

Wel moet u een borg storten ter hoogte van de boete. U ontvangt hiervoor een acceptgiro. Krijgt u gelijk dan wordt uw borg teruggestort, anders betaalt de rechtbank deze door aan het CJIB.

Bent u het nog steeds oneens met de boete dan resteert beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden. Wel moet de boete tenminste €70 bedragen.

Boven 30km te hard: strafrecht van toepassing

Overigens geldt al het bovenstaande voor snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur (binnen de bebouwde kom) en 40 kilometer (buiten de bebouwde kom) te hard.

Boven deze limieten geldt niet meer het bestuursrecht, maar het strafrecht. U ontvangt een transactievoorstel van justitie. Betaalt u dit bedrag binnen de gestelde termijn dan hoeft u niet meer voor de rechter te verschijnen."
(bron: http://www.geldenrecht.nl/artikel/2008-04-14/bezwaar-verkeersboete-binnen-zes-weken)

rosalie3

rosalie3

17-08-2011 om 11:32

Jesse

Heel hartelijk dank voor je informatie.
Weet je ook wat ik voor aktie kan ondernemen/mijn rechten zijn als er niet binnen de wettelijke termijn word gereageerd op mijn bezwaarschrift?
Hier heb ik recent nl iets over gelezen nl. , dat de boete dan sowieso vervalt ed.
Hopelijk weet je dit ook of wellicht iemand anders die dit leest.

Alvast bedankt weer!

Even heel snel

Volgens mij geldt dan de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen. Als de termijn verstreken is stel je het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke, als ze dan niet binnen twee weken alsnog afkomen moeten ze een dwangsom betalen.
Heb nu even geen tijd om het allemaal precies uit te vlooien, maar zo'n regeling is er wel. Je kan met deze vraag (en voor tips over een ingebrekestelling) ook naar het Juridisch Loket (www.hetjl.nl).

Succes!

Temet

Binnen de termijn

Rosalie, ga er maar van uit dat het incassobureau de termijnen waarbinnen ze moeten reageren nauwkeurig in de gaten houdt. Ik kreeg op mijn bezwaarschrift precies na 16 weken een antwoord (helaas negatief...).
Of is de termijn waarop ze zouden moeten reageren al verstreken?
[email protected]

rosalie3

rosalie3

18-08-2011 om 16:23

Temet en nanny

Bedankt voor jullie reakties.

In de brief van de officier van justitie die ik 23 mei heb ontvangen staat bevestigd dat ze mijn bezwaarschrift hebben ontvangen en dat men binnen de wettelijk gestelde termijn gaat reageren/besluiten.
Is dat dan 23 mei + 26 weken?

Belachelijk dat ze daar zo lang over mogen doen trouwens.

Termijn vanaf datum ontvangst

De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de overheid jouw bezwaarschrift heeft ontvangen. Die datum staat als het goed is ook in de brief. Dus niet vanaf de datum dat jij de ontvangstbevestiging hebt ontvangen.

Groeten,

Temet

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.