Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Jo Hanna

Jo Hanna

23-07-2009 om 11:13

Huurbescherming

Bevriend gezin met kinderen woont 3,5 jaar in huis dat ten behoeve van groot bouwproject twee jaar geleden verkocht is aan de gemeente. Voormalige eigenaars behielden 'gebruikersrecht'. Zij zijn sindsdien huur blijven innen van gezin. De gemeente weet dit ook al zo'n anderhalf jaar. Gezin betaalt dus zogenoemde gebruiksvergoeding aan niet-eigenaar. Nu gaat project voorlopig niet door maar wil gemeente toch van huurders af en wil huis overdoen aan anti-kraakbureau. Anti-kraakbureau verhuurt niet aan gezinnen met kinderen omdat dit een onwenselijke situatie is voor de kinderen (te weinige rechten, onzekerheid). Intussen krijgt het gezin geen urgentie, heeft twee jaar meeloten bij woningbouwvereniging niets opgeleverd en zit de particuliere markt potdicht wegens hoge salariseisen. Ze staan dus op straat als de gemeente dit doorzet. De betrokken wethouder wil niets voor ze doen.
De belangrijkste vraag is: genieten ze huurbescherming en zo ja van wie? Zou degene aan wie ze de huur hebben betaald iets voor ze moeten doen? Of degene die het pand bezit? Ziet iemand (andere) mogelijkheden voor dit gezin?
Dank & Groet, Jo Hanna

*Lotus*

*Lotus*

23-07-2009 om 13:05

Oef

Dit is een lastige situatie want in principe zitten ze eigenlijk al anti-kraak.
Misschien kunnen ze hier informatie halen: http://www.huurcommissie.nl/

Rechtshulpverlener/huurteam zoeken!

Hoe hoog is die gebruiksvergoeding? Als dat een beetje substantieel bedrag is, is dat vziw gewoon huur volgens de meeste rechters en dan is er dus ook gewoon huurbescherming. (je had hier in Amsterdam tamelijk inhalige anti-kraakbureaus die op die manier zijn afgestraft. Gas, licht en water doorberekenen mag, als het daar fors bovenuit gaat is het huur)

Waar speelt zich dit af? Als het gaat om Amsterdam zou ik zeggen: naar het huurteam of naar een huurrechtadvocaat. In andere gemeentes zijn er misschien ook wel huurteams, dat weet ik niet. Hier zijn dat dus clubjes mensen die anderen voorlichten over hun rechten als huurder, en die ook procedures tot huurverlaging etc voeren. Die Amsterdamse huurteams weten enorm veel en zijn gratis.

Ik vermoed dat deze mensen best wel eens een vrij sterke positie zouden kunnen hebben, maar ik zou er toch echt even een huurspecialist bijhalen om daar zeker van te zijn.

Als hun positie zwak is, zou ik veel stampij maken (alles in het nette) en de plaatselijke pers alarmeren. Tranentrekkende verhalen in het lokale blaadje willen wethouders nog wel eens in beweging krijgen...

Groeten,

Temet

huurrechtadvocaat

huurrechtadvocaat

23-07-2009 om 18:57

Een paar vragen

Ik heb een paar vragen: Wat voor soort contract hebben ze nu? wat staat er boven? wie zijn de partijen en hoeveel betalen ze per maand? Misschien kan je het ergens op internet zetten, dan kan ik er naar kijken.

Huurrechtadvocaat

Jo Hanna

Jo Hanna

23-07-2009 om 22:55

Geen stad

We hebben het hier over het diepe zuiden ;-) Dat is voor deze Amsterdammer by nurture soms weer moeilijk te vatten. De huur die zij betalen is zeker geen symblisch bedrag en daar bovenop betalen ze zelf nog energie en water etc. Het vreemde aan de situatie is dus dat ze die huur betaald hebben aan een niet-eigenaar (de ex-eigenaar). En de belangrijkste vraag is of de gemeente daarvoor op de een of andere manier toch aansprakelijk kan worden gehouden (als in: vervangende woonruimte aanbieden).
Die krant dat is zeker een optie maar als ze het juridisch kunnen klaarspelen lijkt dat me te verkiezen. De pers kan altijd nog.
Ik zal morgen even contact met ze zoeken en kijken of zij ergens een server weten waar we een kopie van dat contract kunnen opzetten. Zo niet dan beantwoord ik in ieder geval even jullie vragen.
Alvast bedankt voor jullie reacties! Groet, Jo Hanna

Jo Hanna

Jo Hanna

24-07-2009 om 15:53

Mensen ingeseind

Ze hebben inmiddels een advocaat gesproken die ze heeft verteld dat degene die aan wie ze huur hebben betaald (de ex-eigenaar) degene is die verplichtingen aan ze heeft. Dat is eigenlijk slecht nieuws omdat dat een particulier is en strijd daarmee waarschijnlijk weinig oplevert. Als iemand van jullie reden heeft om te verwachten dat ook de gemeente juridisch verplichtingen (om vervangende woonruimte aan te bieden of ze op zijn minst daar te laten zitten tot daadwerkelijk het project van start gaat) heeft dan horen we dat natuurlijk graag ;-)
Ik heb ze inmiddeels de weg naar dit draadje gewezen en ga er vanuit dat ze de hierboven gestelde vragen zelf zullen beantwoorden.
Groet, Jo Hanna

Koop breekt geen huur

Ik heb toch ooit eens het vak huurrecht gevolgd, en er was me bijgebleven dat de regel is 'koopt breekt geen huur'. En ziedaar: google is je vriend, zie http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=koopbreektgeenhuur.php

Met een verwijzing naar art. 7:226 BW en dat luidt:
Artikel 226
1. Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft en vestiging of overdracht van een zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, door de verhuurder doen de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst, die daarna opeisbaar worden, overgaan op de verkrijger.
(ik laat het even bij lid 1).

Wat is hier aan de hand, denk ik: eigenaar - ik noem hem Piet - verhuurt. Piet draagt over aan gemeente: verplichtingen gaan over op gemeente. Gemeente vestigt recht van vruchtgebruik ten gunste van Piet: Piet heeft de verplichtingen weer. Dus die is nu (weer/nog steeds) contractspartner van de huurders.
Maar dan. Vruchtgebruik eindigt, pand valt weer geheel terug aan de gemeente: gemeente is weer verhuurder. Gemeente draagt over aan anti-kraak: anti-kraak is verhuurder. Maar let wel: dat betreft dan, als ik het goed lees, dezelfde huurovereenkomst met alles erop en eraan. Jouw vrienden hebben dus straks tegen de anti-kraakclub dezelfde rechten op huurbescherming als ze nu hebben tegenover Piet-de-ex-eigenaar. Althans, zo begrijp ik het.

Mochten jouw vrienden geen rechtshulpverlener vinden die dit voor ze aanpakt, dan zouden ze misschien een briefje met de strekking 'jongens, dit gaat zomaar niet' kunnen sturen naar de gemeente, met kopie aan de anti-kraakclub. En dan moet die antikraakclub maar zien of ze onder die voorwaarden het pand van de gemeente willen overnemen. Jullie vrienden hebben ze er immers niet zomaar uit. Ze eruit werken met een beroep op 'dringend eigen gebruik' gaat ook niet zomaar. Zie daarvoor
http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=Deopzegging(uitwerkingdringendeigengebruik).php

Groeten,

Temet

Jo Hanna

Jo Hanna

24-07-2009 om 22:56

Ze spelen het slim

Het gaat niet helemaal zoals jij beschrijft: "Maar dan. Vruchtgebruik eindigt, pand valt weer geheel terug aan de gemeente: gemeente is weer verhuurder. Gemeente draagt over aan anti-kraak: anti-kraak is verhuurder. Maar let wel: dat betreft dan, als ik het goed lees, dezelfde huurovereenkomst met alles erop en eraan. Jouw vrienden hebben dus straks tegen de anti-kraakclub dezelfde rechten op huurbescherming als ze nu hebben tegenover Piet-de-ex-eigenaar. Althans, zo begrijp ik het."
Volgens mij proberen ze het zo te spelen: Gemeente sommeert Piet op te leveren per datum x en wel 'leeg'. Als hij dat niet kan, legt de gemeente een dwangsom op namelijk 10% van de koopsom (veel geld!). Gezin wil geen strijd met Piet aangaan (en hem een grote financiele strop bezorgen) en vertrekt. Gemeente doet het pand over aan een anti-kraakbureau en zet er andere mensen in. Gezin staat op straat. Gemeente draait zich om en loopt weg.
Wat interessant is in deze situatie is dat het bouwproject waarvoor het pand is aangekocht op dit moment niet kan worden gestart ivm gebrek aan financiering. Dat is 100% duidelijk. Het gaat er dus echt om om dit gezin weg te krijgen en daarmee van het juridische probleem af te komen. Spoedeisend belang of een andere zinnige reden om deze mensen op dit moment dit huis uit te zetten is er dus niet. Er is alleen Piet, de ex-eigenaar, die aan zijn opleveringsverplichtingen moet gaan voldoen.
Zie je er nog een gat in ;-)
Groet, Jo Hanna

Huurrechtadvocaat

Huurrechtadvocaat

25-07-2009 om 17:46

Contract

Jammer dat ik het contract niet even kan zien, want ik denk toch dat het anders moet liggen. Zoals Jo hanna het beschrijft is Piet gewoon nog eigenaar omdat het huis nog niet is geleverd. Als Piet geen eigenaar meer is, is de gemeente eigenaar, maar dan huurt gezin van de gemeente. Aan wie de huur wordt betaald is niet zo relevant. Of gezin huurbescherming (en recht op vervangende huisvesting) heeft hangt helemaal af van wat voor contract ze hebben. Zonder kennis van dat contract valt er niets zinnigs over te zeggen.
Groet huurrechtadvocaat

Jo hanna

Ik snap iets niet. Waarom zou het gezin 'Piet' in bescherming willen nemen? Ja, als zij zich laten overhalen om 'vrijwillig' te vertrekken zijn ze hun huis kwijt. Gewoon blijven zitten, lijkt me toch.

Groeten,

Temet

Jakiro

Jakiro

25-07-2009 om 23:33

Vraagje

Is er een sloopvergunning voor het pand afgegeven ?
In mijn gemeente waren er huizen van de woningbouwvereniging, die zijn verkocht aan de gemeente omdat die deze plek ooit wilden gebruiken voor de centrumvernieuwing.
De huurders mochten er niet zomaar uitgezet worden.
Om dat voor de verre toekomst te vermijden is er een sloopvergunning aangevraagd en verleend zodat in de toekomst de huurders er makkelijker uitgezet konden worden.
Jakiro

Jakiro

Jakiro

25-07-2009 om 23:41

Een tip

Aan de betrokken wethouder heb je niets.
Je moet de raadsleden hebben van de gemeente die RO in hun portefeuille hebben.
Jakiro

Jo Hanna

Jo Hanna

30-07-2009 om 17:10

Sorry

Ik heb ze deze keer een aantal keren proberen te bereiken maar dat is niet gelukt, misschien op vakantie? Afijn, communicatie-error mijnerzijds. Toch bedankt voor jullie input!
Groet, Jo Hanna

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.