Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Iemand verstand van vruchtgebruik?

Shoonmoeder heeft gisteren dan eindelijk en met tegenzin erkend dat ze niet meer zelfstandig kan wonen. Ze is formeel accoord gegaan met plaatsing in een psychogeriatrische afdeling.
Dat laat ons met vragen over haar huis, dat feitelijk niet van haar is maar waarvan ze vruchtgebruik heeft. Ik heb de akte doorgelezen, maar ik begrijp er niks van.
Vraag 1: eindigt het vruchtgebruik hier?
=====
Het vruchtgebruik eindigt in geval van:
1 haar faillisement;
2 verlening aan haar van surséance van betaling;
3 haar onder curatelestelling;
4 de onder bewinstelling van haar vermogen;
5 haar hertrouwen....(tekst gaat over gemeenschap goederen met evt. nieuwe echtgenoot, is niet aan de orde)
6 en voorts indien de vruchtgebruikster door niet in het genot te blijven van het onderhavige vruchtgebruik een verlaagde dan wel geen eigen bijdrage verschuldigd zou worden als bedoeld in de Wet op de Bejaardenoorden of in aamerking zou komen voor een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet.
Het vruchtgebruik eindigt evenwel in de sub 3. tot en met 6. vermelde gevallen niet, indien door de vruchtgebruikster alsdan voldoende zekerheid wordt gesteld.
======
De blote eigenaar meent dat hier gelezen moet worden dat het vruchtgebruik eindigt zodra schoonmoeder naar een bejaardenhuis gaat. Ik lees dat er niet in, ons maakt het niet uit, maar wat moeten we doen?
2 Als het vruchtgebruik hier eindigt, moet schoonmoeder daar dan nog iets voor doen (naar de notaris?).
3 Als het niet eindigt dan zou schoonmoeder wellicht vrijwillig afstand kunnen doen. Maar de akte schrijft:
Ten slotte verklaart de comparante, handelend als gemeld: 1 Voor zover mogelijk, doen partijen afstand van de rechten om ontbinding te vorderen van deze afgifte en vestiging vruchtgebruik op grond van welke wettelijke bepaling ook.
(NOUJA!!)
Nog ingewikkelder: op het pand rust een hypotheek waarvan de rente (volgens mij alleen rente) betaald wordt door schoonmoeder. Wat moeten we daar nu mee aan?
De akte meldt:
De vruchtgebruikster is verplicht op eerste verzoek van de hoofdgerechtigde zoveel goederen van de nalatenschap te harer keuze te gelde te maken als ten behoeve van de betaling van tot de nalatneschap behorende schulden en kosten - waaronder begrepen de tasatie- boedelkosten - alsmede van successierechten nodig is, tenzij de vruchtgebruikster daartoe de middelen renteloos uit eigen vermogen voorschiet.
=====
Gaat dit ook over die hypotheek? En betekent dit feitelijk dat wij dat huis en alles wat er in en om staat onaangeroerd ter beschikking aan de blote eigenaar moeten stellen in de hoop met de verkoop van de zooi de hypotheek te kunnen inlossen?
Of is het nog erger en moet feitelijk schoonmoeder alles verkopen totdat de hypotheek is ingelost?
Of zie ik spoken...
Wie brengt er licht?
Groet,
Miriam Lavell

MM.

MM.

09-06-2009 om 17:31

Licht

"Wie brengt er licht?"
Een notaris.

MM

Oef

Vruchtgebruik, ocherme, da's lang geleden dat ik daar wat over las ...
Mijn twee centen na lezing (en herlezing) van je posting

1) nee, gesteld dat 1 t/m 5 niet van toepassing zijn - daar ga ik vanuit - eindigt het vruchtgebruik niet op basis van het vermelde onder 6. Jij hebt dus m.i. gelijk. Het vruchtgebruik vervalt kennelijk voor zover e.e.a consequenties heeft voor eigen bijdrage of recht op bijstand, en daarvan is voor zover ik begrijp geen sprake. De enkele verhuizing naar het bejaardentehuis doet het vruchtgebruik niet eindigen.

2) men heeft kennelijk voor zichzelf de weg naar ontbinding (door éen van partijen) van de overeenkomst afgesneden, maar je kan een overeenkomst altijd in goed overleg beëindigen. Zie bijvoorbeeld (dan is het in elk geval voor mij behapbaarder) de arbeidsovereenkomst: je hebt ontbinding door de rechter, maar je kan ook altijd in onderling overleg beëindigen. Da's geen enkel probleem. Dus als schoonmama van dat vruchtgebruik afwil en eigenaar aanvaardt dat, is iedereen klaar

3)ik lees eigenlijk die bepaling over te gelde maken zo, dat de schulden die verband houden met de afwikkeling van de nalatenschap moeten worden voldaan door schoonmama, hetzij uit eigen zak, hetzij door enige erfstukken te verpatsen. De werking van deze bepaling lijkt mij nu wel afgelopen te zijn. Ik denk niet dat het over die hypotheek gaat eigenlijk.

Maar als ik het goed begrijp wil de eigenaar dat het vruchtgebruik eindigt en vindt schoonmama het wel best. Dan zou ik eigenaar niet weerspreken als die zich ten onrechte beroept op die bepaling met lid 6, is iedereen overal van af en men leefde nog lang (hoewel...) en gelukkig (hopelijk).

Maar wellicht is een telefoontje met een notaris (volgens mij hebben die lui een gratis 'notaristelefoon') geen gek idee. Er is een algemene notarissensite, begin daar anders eens.

Groeten,

Temet

M Lavell

M Lavell

10-06-2009 om 08:46 Topicstarter

Mijn stappen

Dank. En je hebt natuurlijk gelijk Temet, als alles met wederzijdse overeenstemming gaat, is er geen vuil aan de lucht.
Maar de interpretatieverschillen zijn nogal riant. Zo blijkt de blote eigenaar wel degelijk nog steeds rekeneningen te sturen, zelfs voor verhoogde belasting wegens verhoging van de OZB.
Bovendien snap ik niet hoe dit moet eindigen in verband met die hypotheek. Ik weet niet eens zeker op wiens naam die hypotheek staat. Ik heb dus eerst maar eens een uittreksel kadaster besteld. Daarna de notaristelefoon maar eens bellen inderdaad.
Dank.
Miriam Lavell

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.