Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Lize

Lize

08-04-2012 om 13:06

Kinderbijslag gestopt voor 18e jaar.

Mijn dochter is afgelopen januari 18 jaar geworden. Nu was ik in de veronderstelling dat ik op 1 april voor de laatste keer (1e kwartaal 2012) nog kinderbijslag zou krijgen. Maarrrrr.... Dochter heeft een goede startkwalificatie (HAVO), maar is in september 2011 niet aan een opleiding begonnen omdat zij last had van angst- en paniekaanvallen. Hiervoor is zij inmiddels met succes behandeld bij het GGZ en hoopt het volgende schooljaar te beginnen met een vervolgopleiding.

Nu redeneert de SVB zo: Dochter heeft een goede startkwalificatie (is dus niet meer leerplichtig), volgde in september 2011 geen opleiding, en was ook niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, dus de KB wordt stopgezet. Ik moet zelfs het 4e kwartaal 2011 terugbetalen!

Als dochter vanwege haar probleem niet in staat is onderwijs te volgen, niet kan werken, maar keihard aan zichzelf werkt om e.e.a. te verbeteren, is het dan eerlijk dat ik hiervoor wordt gestraft door de KB te stoppen?

Iemand ervaring? Ik ga sowieso een bezwaarschrift indienen, voel me nogal 'genaaid'.

De wet erbij

-2. De verzekerde heeft voor een kind van 16 of 17 jaar slechts recht op kinderbijslag, indien:
a. de verzekerde heeft voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 4a, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969, dan wel daarvan op grond van die wet is vrijgesteld;
b. het kind na het behalen van een startkwalificatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Leerplichtwet 1969 op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten dan wel een vervolgstudie volgt anders dan hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
===
Kortom: er moet een opleiding gevolgd worden óf het kind moet om psychische of lichamelijke gronden niet toelaatbaar zijn voor dat onderwijs.
Jij beroept je op dat laatste.
Ik vermoed dat dat alleen maar kan als je daar dan weer een of andere procedure voor hebt gevolgd, danwel dat bijtijds aan het SWV had moeten laten weten.
In feite beweert men: Het kind is én niet werkloos geweest (niet ingeschreven als werkzoekende) én niet naar een vervolgopleiding gegaan, dus is er geen recht op kinderbijslag.
Ga op zoek naar antwoord op de vraag wat je had moeten doen met je dochter om aan het SVB aannemelijk te maken dat ze op psychische gronden niet toelaatbaar zou zijn tot het vervolgonderwijs.
Als daar geen procedure voor is, dan kan de behandeling zelf bewijs genoeg zijn om aannemelijk te maken dat er sprake was van psychische belemmering.
Groet,
Miriam Lavell

Lize

Lize

08-04-2012 om 14:39

Reactie

Mirjam, bedankt voor je antwoord.

Ik heb inderdaad een brief gekregen dat mijn dochter in aanmerking kon komen voor het verlengen van de KB. Ik dacht dat dat het doorlopen van de KB na haar 18e verjaardag zou zijn. Als ik me goed herinner moest er een traject bij het UWV worden gevolgd om aan te tonen dat mijn dochter niet geschikt was voor de arbeidsmarkt.

Op het moment dat ik deze brief heb ontvangen, was mijn dochter al klaar met haar behandeling van een half jaar. Sterker nog: ze is direct na haar behandeling begonnen met werken. Het leek me daarom weinig zinvol om alsnog het UWV-traject in te gaan; daar had de SVB eerder mee moeten komen. Ik heb de SVB direct na het ontvangen van deze brief meegedeeld dat ik afzie van verlenging KB (in de veronderstelling dat ik dacht het te ontvangen tot haar 18e jaar en daarna verlenging te krijgen).

Daar is het verkeerd gegaan

Tja, daar zit het probleem dan. KB is tot 16 jaar met eventueel verlenging naar 18 jaar mits, maar, etc.
Ik zou even bellen en het misverstand uitleggen. Kijken of er nog iets te doen is.
Groet,
Miriam Lavell

Werken en kinderbijslag

http://www.nibud.nl/scholieren/inkomsten/baantjes/regels-afspraken.html

Ik lees dat je dochter na haar behandeling direct is gaan werken. Prima natuurlijk, maar ook dat (kan) gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

"Op het moment dat ik deze brief heb ontvangen, was mijn dochter al klaar met haar behandeling van een half jaar. Sterker nog: ze is direct na haar behandeling begonnen met werken".

Misschien heeft het terugbetalen van de KB en het inkomen van je dochter met elkaar te maken?

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.