Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Laag-, middelbaar- en hoogopgeleid

Als mensen hier op het forum aan zichzelf bschouwen als hoogopgeleid, bedoelen ze doorgaans dat ze een afgeronde HBO- of universitaire opleiding hebben.

Als het over subsidieregelingen voor leerlingen met ouders met minder dan een paar jaar VMBO gaat dan wordt gesproken over laagopgeleiden.

In een draadje in Ouders en School viel de term 'middelbaar opgeleid' gebruikt. En iemand verbaasde zich over die term.

Maar hoe noem je iemand die bijvoorbeeld een MBO-opleiding heeft afgerond? Lijkt me zowel niet laag- als niet hoogopgeleid. Ik vind middelbaar opgeleid eigenlijk niet zo'n gekke term, 't is tenslotte middelbaar beroepsonderwijs.

Wat beschouw jij als laag- en wat als hoogopgeleid?

skik

Vic

Vic

25-01-2012 om 15:58

Nou

Ik zou toch iemand met een MBO4 niet laag opgeleid noemen.

skik

skik

25-01-2012 om 16:45 Topicstarter

Beemer

"Middelbaar opgeleid lijkt dus een breed aanvaardbare term te zijn." Raar dus eigenlijk dat je hem hier op het forum (en ik IRL ook) nooit hoort.

"En waarbij de persoon dan in praktijk dat niveau ook niet lijkt te kunnen ontstijgen (laag opgeleid) of dat niveau ook in gedrag blijkt waar te maken (hoog opgeleid)." Ik vind de termen laagopgeleid of hoogopgeleid alleen wat zeggen over welke scholing je genoten hebt en niets over je functioneren.

"Maar ik ben er dan ook niet echt mee bezig". Ikke wel, ik verkeer al jaren in een existentiële identiteitscrisis omdat ik niet weet in welk vakje ik precies pas ;0)

skik

Eens

ik vind mbo ook middelbaar, de mavo was toch vroeger ook middelbaar, havo hoger etc.

alles op hbo niveau hoger, uni is wetenschappelijk geschoold wat mij betreft. Hbo met master dus ook wetenschappelijk.

Fiorucci

Fiorucci

25-01-2012 om 18:10

Mbo

Nee hoor, mbo is niet laag opgeleid, een ziekenverzorgende bijvoorbeeld is MBO 4 niveau en dus beslist niet laag opgeleid.

Vic

Vic

25-01-2012 om 18:31

Fio

Een verzorgende is niveau 2 of 3. Een verpleegkundige is niveau 4 of HBO.

Rosase

Rosase

25-01-2012 om 19:06

Laagopgeleid

Is in mijn ogen iemand die amper een school heeft afgemaakt.

Iemand die een volwaardig mbo-diploma opzak heeft kan ik dus in de verste verte niet laagopgeleid noemen. Middelbaaropgeleid vind ik daar een prima term voor.

Alles daarboven is dan dus hoogopgeleid. Onderscheid tussen hbo en wo? Ach dat hoeft voor mij niet zo. Ik denk dat dat in de praktijk ook vaak niet zo uitgesplitst is. Bij ons zijn er ieder geval hbo-ers die qua werkzaamheden en salaris niet onderdoen voor een universitair geschoolde. Tussen mbo-ers en hbo-ers is dat verschil veel groter valt mij op.

En de laagopgeleiden hebben bij ons duidelijk weer heel ander werk.

Bij ons is dat onderscheid tussen laag-, middelbaar- en hoogopgeleid in het werk dus heel duidelijk.

Middelbaar va mbo4

Daaronder is laag opgeleid en vanaf 4 jarig hbo is hoog opgeleid. Mbo 1, 2, en 3 zijn de oude lbo opleidngen van 1,2 of 3 jaar. Vmbo de oude mavo. En havo gelijk aan mbo. Volgens mij zit het zo.

Verstuurd met de Ouders Online iPhone app.

Kaaskopje

Kaaskopje

26-01-2012 om 01:57

Mbo laag?

Waarom zou je onderwijs wat nu als middelbaar bekend staat willen degraderen tot 'lager opgeleid'? Als dat 'lager' is, hoe noem je praktijkonderwijs dan? Wat is lager dan 'lager'? Ik snap totaal niet waarom je het onderscheid tussen mbo en hbo groter zou willen maken. Waarom dat beter zou voelen. Echt niet.

Fiorucci

Fiorucci

26-01-2012 om 07:00

Vic

Ik heb nog de oude inservice opleiding gedaan, met ziekenhuisstages, ik heb het even nagevraagd, dat is vergelijkbaar met mbo-4.

Mbo

Toen ik 25 jaar geleden met de opleiding voor apothekersassistente begon, kwamen alleen de Mavo-d en havo-ers in een keer door het eerste jaar heen. Door het continue volgens van bijscholing wil ik mezelf en mijn collega's ( bijna allemaal havo als vooropleiding) niet laag opgeleid noemen, maar ook weer niet hoog opgeleid.
Tegenwoordig is er een opleiding tot farmakundige op HBO niveau, toen helaas nog niet.

Hits op google

Als je op Google zoekt op "middelbaar opgeleid" tussen aanhalingstekens krijg je slechs 5000 hits.

Als je woorden namelijk niet tussen aanhalingstekens zet, wordt ook gezocht naar 'middelbaar' en 'opgeleid'. Dat vertekent het beeld nogal.

Chris

Waarmee ik trouwens niet wil zeggen

dat de term 'middelbaar opgeleid' niet juist zou zijn. Het lijkt me een gangbare term om mensen aan te geven met een MBO-diploma.

Chris

Ja klopt akka

Ik heb ook zo'n opleiding gedaan (iets andere soort, maar zelfde niveau) en er waren zelfs serieuze test van tevoren of je met MAVO wel het niveau had dat nodig was voor de opleiding.
Ik herinner me ook een heleboel klasgenoten die afhaakten tijdens het 1ste jaar en het 2de jaar nóg een stel.
Na deze opleiding kon je dan weer wel instappen op HBO 2 of 3de jaar. 3de jaar alleen als je precies dezelfde opleiding als vervolg op HBO zou doen, 2de jaar als het een iets andere HBO richting was.
Ik weet van 1 klasgenoot die dat gedaan heeft. Die heeft er nog 2 jaar bijgedaan en had de HBO af.
Ik had meteen een leuke baan....en besloot anders.
Nu schijnt de overstap MBO/HBO heel anders te zijn. Je moet gewoon als 1ste jaars beginnen. Ook met niveau 4.
2 jaar onder HBO niveau lijkt me niet 'laag opgeleid' toch?
groeten albana

Niet waar

De definities verschuiven al naar gelang wat er onderzocht wordt.
Laag opgeleid is in het onderwijs (gewichtenregeling) iedereen die alleen maar basisschool heeft gedaan of minder dan 3 jaar vmbo. Wie meer heeft gedaan is al niet meer laag opgeleid (dus ook als dat niet tot een diploma leidt). Laag opgeleide ouders zijn die ouders die beiden laag opgeleid zijn. Als er eentje meer dan 3 jaar vmbo heeft gedaan, dan is het stempel er al vanaf.
In de discussie in ouders en school zit de bewering dat er met de leerkracht gebabbeld is over de schoolpopulatie en die bevestigen de indruk: ja,ja, laag opgeleid. Voorzover leerkrachten iets kunnen weten van opleidingsniveau, is die kennis er via de gewichtenregeling. Je gaat mij niet vertellen dat je een school kunt vullen met laag opgeleide ouders (beiden niet meer dan basisschool of max 3 jaar lbo/vmbo)
P."Je hebt niet eens een startkwalificatie met MBO 1 en 2 "
Wel degelijk. MBO 2 = startkwalificatie.
MBO 1 niet inderdaad, maar het is ook niet laag opgeleid, zie boven. Zelfs niet binnen die andere definitie die iedereen met maximaal een lbo (vmbo) diploma tot de laag opgeleiden rekent. Mbo-1 is een stap verder dan lbo (vmbo).
Hoger onderwijs = hbo en wo.
Van mbo wordt in sommige omschrijvingen wel de term middelbaar of middenkader onderwijs gebruikt.
Maar in het onderwijs (over ouders) bestaat die term niet.
Groet,
Miriam Lavell

Mirjam

Ik heb de gewichtenregeling even opgezocht en daarin worden de termen laag- of hoogopgeleid nergens gebruikt, er wordt alleen gesproken over categorieën 1, 2 en 3. Te weten:

* Categorie 1: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk;
* Categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg;
* Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-gewichtenregeling-in-het-basisonderwijs.html

Ergens worden de termen hoog- en laagopgeleid hier blijkbaar aan gekoppeld?

Chris

Raden

Chris, scholen mogen alleen over de opleidingsgegevens van ouders beschikken als de ouders dat willen én als ze relevant zijn voor de gewichtenregeling.
Categorie 1 en 2 komen in aanmerking voor de regeling. Ouders met beide 1, of een ouder 1 en de andere 2 (in die gevallen gaat het om laaggeschoolde ouders).
Beide 2 al niet meer. Overige ook niet. Scholen horen die gegevens dan ook niet te hebben.
"Ergens worden de termen hoog- en laagopgeleid hier blijkbaar aan gekoppeld? "
Ja. Als je dat naar de regeling doet, dan weet je dus alleen iets over laaggeschoolde ouders. Verder weet je niks. Maar gokken en raden is een leuk spelletje kennelijk.
Groet,
Miriam Lavell

Leg uit

"Beide 2 al niet meer. Overige ook niet. Scholen horen die gegevens dan ook niet te hebben."

Je bedoelt dat als een kind ouders heeft die beide in categorie 2 vallen de scholen niet over deze gegevens horen te beschikken? Hoe komen ze überhaupt dan aan die gegevens over de opleiding van ouders? Je krijgt bij inschrijving van je kind toch een formulier waarin naar je opleidingsniveau wordt gevraagd?

Als ik op het inschrijfformulier als opleidingsniveau universiteit en hbo invul, dan zou dat eigenlijk nergens mogen worden opgeslagen omdat het niet relevant is voor de gewichtenregeling?

Chris

Zo is dat

Chris:"Je bedoelt dat als een kind ouders heeft die beide in categorie 2 vallen de scholen niet over deze gegevens horen te beschikken? "
Precies.
Chris:"Als ik op het inschrijfformulier als opleidingsniveau universiteit en hbo invul, dan zou dat eigenlijk nergens mogen worden opgeslagen omdat het niet relevant is voor de gewichtenregeling? "
Zo is dat.
Het zijn overtollige gegevens. Er is geen doel voor die gegevens.
Groet,
Miriam Lavell

Ik heb even verder gezocht en las het volgende veelzeggende zinnetje op de site van DUO-CFI:

"Uiteraard is de ouderverklaring alleen verplicht voor leerlingen die de school in aanmerking wil laten komen voor een gewicht".

Hanteren scholen hier harde criteria voor? Ik vermoed van niet.

Chris

Mirjam, tegelijk gepost

....

In overtreding

Ik vermoed dat de meeste scholen zich op geen enkele manier aan de wet houden als het om gegevens gaat.
Zie ook mijn artikel http://www.ouders.nl/mana2011-eld.htm
"Eind september kwam basisschool De Zuiderpoort in Ede in het nieuws. Het schoolbestuur had het plan opgevat om – tegen de wil van het schoolteam en tegen de wil van de ouders – voortaan aan de poort te gaan selecteren op etniciteit. Het bestuur was niet op andere gedachten te brengen en daarom had iemand ten einde raad de publiciteit gezocht. Met succes. Het schoolbestuur haalde bakzeil en trad af. Plan van tafel.

In de media-storm bleef een belangrijk aspect onbesproken. Hoe kan een school eigenlijk weten welke afkomst een leerling heeft? Ik vermoed dat die vraag is blijven liggen omdat iedereen voetstoots aanneemt dat scholen nu eenmaal over dit soort informatie beschikken.
Die informatie hebben ze inderdaad, vrees ik, maar het is wel verboden. Het mág gewoon niet, zegt ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een recent advies, waarin voorgenomen wetgeving getoetst wordt aan de hand van bestaande privacy-wetgeving."
Zo zit dat ook met opleidingsgegevens. Met als gevolg gebabbel tussen leerkrachten onderling en een enkele bevoorrechte ouder over 'die anderen', waarbij met het grootste gemak aan 'die anderen' kwalificaties worden toegedicht die feitelijk alleen maar gevonden zijn onder de veel kleinere groep die wel voor de gewichtenregeling in aanmerking kan komen.
Niet hoog opgeleid = laag opgeleid = probleem in alle facetten.
Groet,
Miriam Lavell

Wille

Wille

26-01-2012 om 12:11

Skik (o.t.)

Net als jij weet ik niet in welk hokje ik hoor. Op vragenformulieren moet ik regelmatig invullen wat mijn hoogst afgemaakte opleiding is. Dat is de lagere school, ergo lager dan laag. Maar ik heb wel twee keer het basisjaar van HBO-opleidingen succesvol afgerond. Ben ik nu middelbaar of hoger opgeleid? Werk idem dito, momenteel verdien ik geld met losse klussen, het ene moment zit ik moeilijke contracten te vertalen, dan weer sta ik vloeren te dweilen.

Kaaskopje

Kaaskopje

26-01-2012 om 12:34

Miriam heeft het naar mijn idee voldoende uitgelegd. Het zal mijn gevoelige zieltje zijn (denk er een grijns bij) waardoor ik verontwaardiging voelde bij je voorstel. Een leerling van Praktijkonderwijs bijvoorbeeld is ook opgeleid, weliswaar laag opgeleid en met het eindresultaat meestal alleen in staat om onder begeleiding te werken. Degradeer je mbo dus naar lager onderwijs dan degradeer je daarmee ook de inspanningen van leerlingen van 'echt' lager opgeleid. Het doet er op zich niet toe, vind ik, of je kansen op de arbeidsmarkt groot of klein zijn na je opleiding. Dat doet niets af aan het niveau waarop je de opleiding hebt verlaten.

Ongeveer

Ja, laagopgeleid is ongeveer hetzelfde als 'komt alleen in aanmerking voor ongeschoold werk'.
Nou zit daar wel een maar aan en juist die maar is hetgene wat indeling naar opleidingsniveau lastig maakt.
Als je werk hebt, dan leer je bij. Door dat werk zit je al snel op een niveau dat hoger is dan je opleidingsniveau. Je kunt dat zelfs laten erkennen zie http://www.ervaringscertificaat.nl/
Maar ook als je het niet laat herkennen, is die ervaring er (blijkt uit je cv).
Maar dat gaat niet voor iedereen op. Er zijn mensen die hun leven lang zich niet verder ontwikkelen dan ongeschoold werk doen.
Groet,
Miriam Lavell

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.