Home » Forum » Mijn man wordt waarschijnlijk ontslagen graag advies

Mijn man wordt waarschijnlijk ontslagen, graag advies

Heeft je baby moeite met doorslapen?

Met deze tips heb je gauw weer een fijne dromer in huis!

6 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
gehannes
Mijn man wordt waarschijnlijk ontslagen, graag advies

Hallo forummers,

Ik heb even een vraag. Weten jullie hoe het zit met de berekening van een ontslag formule?
Het is één op één ontslag. Dus er is geen sprake van een reorganisatie.

Ik hoop op advies en tips.

Sancy
Niet zo eenvoudig

Het is een aardige vraag, maar die valt niet zomaar te beantwoorden. Dat hangt namelijk van heel veel omstandigheden af; het aantal dienstjaren en de reden tot ontslag zijn daarbij de belangrijkste en er zijn nog allelei andere factoren die en rol kunnen spelen.
Zelf als je de relevante gegevens hebt, is het nog maar de vraag of je een antwoord kunt krijgen hier.

Nasha 1st
Er is geen ontslagformule

niet wettelijk geregeld in elk geval. Kantonrechters kennen wel een vergoeding toe, mits het ontslag dus daar wordt aangevraagd. Dus eigenlijk is de vraag, hoe wil de werkgever het dienstverband beeindigen?

Jo'tje
Ik dacht ....

Ik dacht dat het zo was dat als er geen dringende reden is voor het ontslag (dus bijv bij een verschil van inzicht in de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden) dat je dan recht zou hebben op een ontslagvergoeding van :

tot 35 jaar: 0,5 maal een bruto maandsalaris (vermeerderd met vakantiegeld en emolumenten)

van 35 tot 45 jaar: 1 maal een bruto maandsalaris (vermeerderd met vakantiegeld en emolumenten)

van 45 tot 55 jaar: 1,5 maal een bruto maandsalaris (vermeerderd met vakantiegeld en emolumenten)

vanaf 55 jaar: 2 maal een bruto maandsalaris (vermeerderd met vakantiegeld en emolumenten)

Maar helemaal zeker weten doe ik het niet hoor ;-)

Nasha 1st
Zoals ik al zei

er is geen "recht". Het is nergens in de wet vastgelegd, dus je kunt je nergens op beroepen, tenzij het dus bij de kantonrechter is aangevraagd, dan zal er ws wel een vergoeding opgelegd worden.

Temet
Aanvulling op nasha

Nasha heeft gelijk. De formule waar je veel over leest is de formule voor het berekenen van de vergoeding bij procedures over ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, en daar staat in de wet dat in zo'n zaak een vergoeding kan worden opgelegd. Omdat die vergoedingen vroeger alle kanten opschoten hebben de kantonrechters de koppen bij elkaar gestoken en een richtlijn bedacht, die enige tijd geleden is gewijzigd.

Wie ontslagen wordt met een ontslagvergunning krijgt in principe niks. Maar omdat dat in sommige gevallen ook wel weer erg gortig is, kan een werknemer in dat geval claimen dat sprake is van een 'kennelijk onredelijk ontslag'en alsnog een vergoeding eisen. Maar als zo'n vergoeding al wordt toegekend hoeft die helemaal niet net zo hoog te zijn als de vergoeding conform de kantonrechtersformule.

Als er ontslag wordt afgesproken ('met wederzijds goedvinden') dan wordt vaak een vergoeding afgesproken die afgeleid is van de kantonrechtersformule.

is er sprake van een sociaal plan dan liggen de zaken weer anders.

Wat is de situatie? Gaan er meer mensen uit? Wat is de reden? Is die terecht? Wil de werkgever betalen?

In het algemeen is het advies: bel de bond of de rechtsbijstandverzekeraar, en zoek anders iemand die je terdege kan voorlichten en bij voorkeur ook kan bijstaan. Een gang naar het Juridisch Loket zou ook zinnig kunnen zijn, maar dat alleen maar als je man geen bondslid is en jullie geen rechtsbijstandverzekering hebben.

Sterkte ermee

Temet

Onderwerp gesloten

Begrijpend lezen: zo wordt het weer leuk

Lees hier tips voor thuis om je kind erbij te helpen.