Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Lidewei

Lidewei

06-04-2011 om 22:00

Or en ontslagbescherming

Mijn man zit in de OR op zijn werk en nu is er sprake van deeltijdontslag bij alle medewerkers vanwege bezuinigingen. Nu gaat het in het geval van mijn man maar om 2 1/2 uur, van de 15 uur (hij heeft nog een werkgever), maar toch. Heeft hij geen ontslagbescherming ivm zijn OR-deelname?

Lidewei

amk

amk

06-04-2011 om 22:08

In dit geval niet

omdat het alle medewerkers treft. Ontslag om functioneringsredenen is wel een stuk moeilijker bij een OR lid.

Een werknemer die lid is van een Ondernemingsraad (OR) of een Personeelsvertegenwoordiging (PV) heeft in eerste instantie een wettelijke ontslagbescherming. Deze bescherming is door de wetgever ingevoerd om te voorkomen, dat medewerkers ontslagen worden in verband met dit lidmaatschap. De medewerker moet zijn functie in de OR of PV goed uit kunnen voeren zonder bang te zijn voor het verlies van zijn baan.

Sommige werkgevers denken echter dat je een werknemer, die lid is van de OR niet kunt ontslaan. De OR-leden zelf gaan er ook vaak van uit, dat zij volledige ontslagbescherming hebben. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn.

Wanneer geldt er géén ontslagbescherming?
Wanneer een werkgever de werknemer in zijn proeftijd of wegens een dringende reden ontslaat, dan heeft hij geen ontslagbescherming. Deze bescherming ontbreekt ook wanneer de beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden gebeurt. Mocht de onderneming of de afdeling waar het OR-lid werkt, sluiten, dan mag ook hij gewoon ontslagen worden. In deze gevallen heeft het ontslag niets te maken met het lidmaatschap van de werknemer van de OR of de PV.

Ontslagprocedure
Om een werknemer te mogen ontslaan moet er een ontslagprocedure opgestart worden via het UWV WERKbedrijf, het voormalige CWI. Een werkgever kan echter ook een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Een kantonrechter is niet gebonden aan de opzegverboden. Als de kantonrechter vaststelt dat het ontslag niets te maken heeft met het lidmaatschap van de OR of PV dan zal het contract ontbonden kunnen worden.

Ontslagbescherming geldt voor een werknemer die lid is (geweest) van of geplaatst is op een kandidatenlijst van een OR of PV. De bescherming gaat echter alleen op wanneer het gaat om een ontslag vanwege dit lidmaatschap.

Liddewei

Liddewei

06-04-2011 om 22:14

Amk

'omdat het alle medewerkers treft'

Nou, het treft niet alle medewerkers; slechts een kwart van de medewerkers verliest uren. En nu hebben alle medewerkers een concurrentiebeding en dat maakt het lastig. Ze krijgen dus deeltijdontslag, maar ze mogen die uren niet buiten de werkgever invullen en door het verlies van minder dan 5 uur is er ook geen recht op ww....

Iemand tips?

Lidewei

ishtar

ishtar

06-04-2011 om 22:25

Concurrentiebeding

mag een werknemer niet beletten om zich te ontwikkelen. Dus als de werkgever hem ontslaat (en het is mi wel een collectief ontslag, als het om een kwart van de werknemers gaat) dan mag dat beding hem niet beletten om ergens anders werk te vinden.
Je kunt dit rechtstreeks met de werkgever bespreken, maar je kunt ook via de kantonafdeling van de rechtbank om ontheffing van het concurrentiebeding vragen.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.