Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Ouderschapsverlof

Mijn man wil graag zijn ouderschapsverlof gaan benutten. Hij wil graag 1 dag per week minder gaan werken. Hij werkt nu 42 uur per week en wil dan naar 34 uur gaan, oftewel 4 dagen. Nu heeft hij een baas die hier zeker niet blij mee zal zijn en mijn vraag is dus ook, kan zijn baas het ouderschapsverlof op deze manier tegenhouden?
groeten Lieuwkje.

Jesse_1

Jesse_1

23-11-2009 om 17:29

(http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13763&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_item=391842&rubriek_id=391818&set_id=2517&doctype_id=6&link_id=72370).
Alleen als je man het ouderschapsverlof op de 'standaard' manier opneemt (dus een jaar lang 21 uur/wk ipv 42 uur/wk werken) is het erg moeilijk voor de werkgever om te kunnen weigeren (dan moet de voortgang van het bedrijf ermee in gevaar komen), maar een andere manier van opnemen van het ouderschapsverlof mag de werkgever weigeren.
Jesse

Jesse_1

Jesse_1

23-11-2009 om 17:32

Hmmmm

Ik zie nu dat de werkgever alleen een andere dan de standaard manier mag weigeren als het bedrijfsbelang ermee in gevaar komt en de standaard manier dus helemaal niet meer!
In het geval van jouw man zou de werkgever dus moeten aantonen dat het bedrijfsmatig echt niet mogelijk is om je man het ouderschapsverlof op te laten nemen.
(zie: http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13736&hoofdmenu_item_id=13825&rubriek_item=391909&rubriek_id=391817&set_id=2517&doctype_id=6&link_id=73478 of http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/werk-en-loopbaan/verlofregelingen/ouderschapsverlof/kan-mijn-werkgever-ouderschapsverlof-weigeren.html)
Jesse

Sancy

Sancy

23-11-2009 om 17:35

Nee

Jesse zegt: "Alleen als je man het ouderschapsverlof op de \'standaard\' manier opneemt (dus een jaar lang 21 uur/wk ipv 42 uur/wk werken) is het erg moeilijk voor de werkgever om te kunnen weigeren".
De site die zij aanhaalt zegt echter: "Uw werkgever kan u nooit weigeren ouderschapsverlof op te nemen volgens de standaardregeling. In een periode van twaalf maanden mag u dus altijd maximaal de helft van het aantal uren dat u in een week werkt opnemen."
Lwet op de woordkeuze: je mag maximaal de helft opnemen. Dus ook minder, dat valt ook binnen de standaardregeling.

Lieuwkje2

Lieuwkje2

23-11-2009 om 17:42 Topicstarter

Snel

Dank voor jullie snelle reakties. Ik had vanmorgen ook al naar Postbus 51 gebeld en daar kreeg ik ook te horen, alleen bij zwaar (heel zwaar) wegende belangen voor het bedrijf hij mag weigeren buiten de standaard om. Als mijn man die 8 uur zou uitsmeren kan dat dus in 2,5 jaar tijd. En daar zit denk ik het probleem want het gaat om 2 kinderen en zou dan (zoals ik het bekijk) om 5 jaar gaan. Mijn man is wel de 2e in "rang" zeg maar. Eerst de eigenaar en dan hij. Maar goed het bedrijf zal echt niet failliet gaan als hij iets minder werkt.
Groeten Lieuwkje.

Lieuwkje

Ik heb dit zelf bij de hand gehad. Ik wilde van 20 naar 13 uur gaan, ook niet standaard dus. Het is gelukt na enige tegenwerking van de baas.

Juridisch zit het even samengevat zo dat de baas mag weigeren als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang (of iets anders dergelijks geformuleerd) kan aantonen. Dat heb je natuurlijk niet zo snel.

Het was heel vervelend om in de tang te zitten, de periode dat ik aangevraagd had en dat een weigering in de lucht zat. Achteraf zou ik nog meer naar consensus hebben gezocht in het voortraject. Dat was lastig gezien mijn positie (laag) en de cultuur in de organisatie (bureaucratisch en permanent in reorganisatie).

Ik neem aan dat het je man feitelijk gaat om een arbeidsduurverkorting, en dat het onbetaald gaat worden? Ik zou echt goed met de baas om de tafel gaan zitten en de boel uitgebreid doorspreken. Aangeven waarom jullie het graag willen. Echt tijd voor uittrekken.

Nasha 1st

Nasha 1st

23-11-2009 om 19:19

Overleggen...

met je werkgever inderdaad. Mijn man kon het in 1e instantie ook niet, hij was de 1e die het zo vroeg....daar begrepen ze niks van, zij kenden alleen 3 maanden volledig....en dat wilden wij niet (wij konden 1 dag opvang laten vervallen hierdoor). We hebben flink moeten zeuren, schrijven, praten enz en toen kon het wel. De regeling staat nu bekend als de "Nashaman"regeling in het bedrijf hahahahah, collega's bellen ook nogal eens, als er weer een baas dwars ligt....en met het noemen van onze naam is alles ineens geregeld hihihihi

Sascha2

Sascha2

24-11-2009 om 12:13

Zoals ik het heb begrepen

Zoals ik de wet lees, heb je in ieder geval het recht (en zonder beperkingen) om een jaar lang ouderschapsverlof op te nemen, maximaal de helft van je arbeidsduur per week. Indien je minder uren wil opnemen gedurende een langere perioden dan een jaar, dan kan je werkgever dit alleen weigeren indien er zwaarwegende bedrijfseconomische belangen zijn. Hiervan is vrijwel nooit sprake. Het ligt er wel aan of je man in dienst is bij een kleine werkgever of een grote, of hij een hele specifieke functie heeft waarop het bedrijf steunt of niet etc. Bij cao kan geen beperking worden opgenomen wat betreft de wens voor een langere periode ouderschapsverlof met minder uren per week.
Mijn conclusie is dan ook dat je man gewoon ouderschapsverlof kan gaan opnemen (totdat je kind 8 jaar is, maar ik geloof dat je nogal wat kinderen hebt :)). Totaal aantal uren ouderschapsverlof is 26*42=1092. Hij wil 8 uur per week opnemen en dat komt overeen met 1092/8=136,5 week (ruim 2,5 jaar) per verlof dus per kind.
Ter lering nog wat wettelijke bepalingen:

Artikel 6:2 (WAZ)

1. Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt zesentwintigmaal de arbeidsduur per week.
2. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf maanden.
3. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week.
4. In afwijking van het tweede en derde lid kan de werknemer de werkgever verzoeken om:
a. verlof voor een langere periode dan twaalf maanden, of
b. het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand bedraagt, of
c. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.
5. De werkgever kan het verzoek van de werknemer, bedoeld in het vierde lid, afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.
6. Indien het verlof op grond van het vierde lid, onderdeel b, is opgedeeld en de arbeidsverhouding wordt beëindigd voordat het verlof volledig is genoten, heeft de werknemer, indien hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op het resterende deel van het verlof met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.
--
Artikel 6:8 (WAZ)

Van de artikelen 6:1, derde lid, 6:2, vierde lid, onderdeel b, 6:3, eerste lid, 6:4, 6:5, eerste lid, ten aanzien van het tijdstip van melding, en tweede lid, en 6:6 kan uitsluitend ten nadele van de werknemer worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst.
--
Artikel 6:9 (WAZ)

Behoudens artikel 6:8 kan van dit hoofdstuk niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Lieuwkje2

Lieuwkje2

24-11-2009 om 22:14 Topicstarter

Ook gedacht

Zoals Sascha2 het uitlegt hadden wij het ook gedacht. En ja we hebben nogal wat kinderen (5) maar gelukkig voor de baas van mijn man maar voor 2 kinderen recht op ouderschapsverlof. De andere 3 zijn bijna 8, 11, en 14 jaar. Maar dan kan Lieuwkjeman zijn verlof dus in 2 tot 5 jaar uitsmeren. Binnenkort moet hij maar met zijn baas om de tafel. In zijn bedrijf (warenhuis met 25-30 personeelsleden) is ouderschapsverlof ook nog nooit eerder aangevraagd. Gek eigenlijk.
Bedankt voor jullie reakties, groeten Lieuwkje.

Ander gevaar

In mijn omgeving ken ik slechts 2 gevallen van ouderschapsverlof en beide werden na hangen en wurgen toegekend en na het einde van het ouderschapsverlof werd het contract via de kantonrechter ontbonden ivm arbeidsconflict. Ging wel om het bedrijfsleven. Om die reden hebben we er beide vanaf gezien. (onderwijs en bedrijfsleven). Ik denk dat dit een serieuze afweging kan zijn tijdens deze crisis.

Dorry

Sancy

Sancy

25-11-2009 om 10:03

Dorry

Dat na afloop van het ouderschapsverlof het contract ontbonden werd, wil niet zeggen dat er een causaal verband is tussen het een en het ander. Daarnaast biedt ouderschapsverlof geen ontslagbescherming dus zou er geen reden zijn om te wachten tot na afloop van het verlof.
en voor jezelf: in het onderwijs is naar mijn ervaring ouderschapsverlof een geaccepteerd verschijnsel.

Hanne.

Hanne.

25-11-2009 om 11:45

Dorry

En ik ken er in mijn eigen huis al 2, waarbij het wel goed gegaan is (universiteit en bedrijfsleven). Wij zin inmiddels begonnen aan de 3e ronde ouderschapsverlof.

Ook om mij heen heb ik het nog nooit mis zien gaan. Misschien dat je een wat te negatief beeld hebt gekregen.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.