Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

NaShA

NaShA

19-03-2012 om 16:08

Over het ontslagrecht

en ja, het komt van een vakbond, maar ik vond het toch wel interressant om die kant ook eens te belichten hier:

Soepeler ontslagrecht leidt niet tot meer banen
BN/de Stem (17-03-2012)

Het staat al tijden op het verlanglijstje van werkgeversvoorman Bernard Wientjes en sommige politieke partijen: de versoepeling van het ontslagrecht.
Zonder terughoudendheid proberen werkgevers de bescherming van werknemers aan te pakken. Volgens eigen zeggen omdat het ‘dichtgetimmerde ontslagrecht’ bedrijven ervan weerhoudt nieuwe mensen aan te nemen. Werkgevers beweren dat je niet of nauwelijks van je werknemers afkomt. Dat dit laatste sterk overtrokken is, bewijzen de recente massaontslagen bij Nedcar, TNT Post en ING. Wat zo’n ontslag doet met de gemiddelde werknemer, komt ook goed in beeld in een recente Zembla-uitzending. ‘Voor jou tien anderen’ was de titel van deze aflevering. Dat is een waarheid als een koe als je naar de bouw kijkt. Juist in economisch zwakke tijden zijn werknemers als eerste de klos.
FNV Bouw vindt dat Wientjes beter kan laten zien hoe hij mensen aan het werk wil helpen dan hoe hij van ze afkomt.
De ironie wil dat menig bedrijf zijn kwartaalcijfers ziet teruglopen, maar nog altijd riante winst maakt. Dat maakt het voor werknemers die hun baan kwijtraken, des te wranger. Onze kenniseconomie moet niet concurreren met lagelonenlanden op het punt van uitgeholde arbeidsvoorwaarden. Ons land scoort het hoogst door te investeren in gekwalificeerde werknemers en duurzame productiemethoden. Daarom is het onverstandig te bezuinigen op onderwijs. Permanente scholing geeft ons een voorsprong in de wereldwijde concurrentieslag. Ook zou flexibilisering van arbeidstijden soelaas kunnen bieden. Het is een beproefd medicijn in tijden van recessie. En bovendien: ieder ontslag is een kostenpost voor de overheid en de belastingbetaler. Oudere werknemers vinden moeizaam weer werk. Ondertussen wentelen werkgevers hun verantwoordelijkheid af op de samenleving.
Werkgevers in Nederland hebben al voldoende mogelijkheden werknemers flexibel te laten werken. Zo kunnen zij gebruik maken van uitzendkrachten, hebben ze de mogelijkheid drie keer een contract voor bepaalde tijd aan te bieden, nul-urencontracten en min-max-contracten. Daarnaast hebben werkgevers (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) zeggenschap over ‘einde’ van de arbeidsovereenkomst en hoeft de werkgever een contract niet te verlengen. Ook is in de meeste gevallen een proefperiode bedongen. Voor werkgevers zijn er dus voldoende mogelijkheden arbeid naar de eigen bedrijfssituatie flexibel in te zetten.
In bijna alle beëindigingen van de arbeidsovereenkomsten gebeurt dat met wederzijds goedvinden. Waar hebben we het dan over! In extreme situaties kunnen werkgevers naar het UWV stappen of via de rechter de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Versoepeling van het ontslagrecht stelt bedrijven in staat dure en oudere mensen te ontslaan en goedkopere arbeidskrachten in hun plaats aan te nemen. In de bouw is dat de realiteit van alledag. Dit is een grote verslechtering van de rechtspositie van werknemers. De kwalijke kanten van de crisis komen zo voor rekening van de werknemer, terwijl de werkgever verantwoordelijkheid ontduikt. Werknemers worden door de dreigende uitholling van hun arbeidsvoorwaarden steeds meer gedwongen op te komen voor hun positie. Dit leidt niet tot meer banen, maar tot onrust en onzekerheid. Daar is niemand bij gebaat. Blijf af van het ontslagrecht!

Rob van Gemert is regiobestuurder
bij FNV Bouw.

Tinus_p

Tinus_p

19-03-2012 om 18:07

Vergrijzing

Bovendien is het gebrek aan vaste arbeidscontracten één van de hoofdoorzaken van die verguisde vergrijzing: Mensen zonder vaste baan beginnen niet aan kinderen. iemand die vergrijzing een serieus probleem vindt, zou automatisch tegen versoepeling ontslagrecht moeten zijn.

Kaaskopje

Kaaskopje

19-03-2012 om 20:23

Eens

Als ik bij ons op het bedrijf kijk, zijn er (jonge)mensen die niet echt de ambitie hebben om een flitsende carrière te maken. Zij zijn blij dat ze werk hebben, om wat voor reden dan ook en ze zijn bereid er samen iets van te maken, ondanks dat de sfeer de laatste 2 jaar achteruit is gehold. Ik verbaas me elke keer weer dat ze liever steeds maar opnieuw willen investeren in het trainen van nieuw personeel, terwijl er ervaren krachten zitten. Is dat nou echt goedkoper dan een vast contract?

Kaaskopje

Kaaskopje

19-03-2012 om 20:30

En dus..

uiteindelijk écht in het voordeel voor de bedrijfsresultaten?

mirreke

mirreke

20-03-2012 om 09:09

Tinus: eens

Mee eens, dus. Ook met de inhoud van het stuk, trouwens.
Maar onze zogenaamde liberale regering ziet dat allemaal anders. Kijk ook naar de adviseurs van de rutteregering, enkele rechtse grootbankiers zitten daarbij (oa een Nederlands bestuurslid van goldman Sachs en we weten nu allemaal hoe die hun zaken doen), die het volk als expendable werkvee beschouwen. Allemaal korte-termijn adhoc-politiek van arrogante egoïsten, die blind zijn voor de lange termijngevolgen van hun kaalslag.

mirjam

Ik heb er weinig verstand van..

Ik heb er weinig verstand van..

Maar ik hoor ook wel eens verhalen van werknemers die een vast contract hebben, 'gebakken zitten' en het allemaal wel best vinden. Daar zou je dan als werkgever makkelijker van af kunnen komen.

Een werkgever is ook niet helemaal vrij om te bepalen wie er uit gaat bij een ontslagronde. Soms moeten ze de enthousiaste, hardwerkende mensen laten gaan, om de 'ik zit toch gebakken' mensen te laten blijven. Dat vind ik raar.

Die enthousiaste mensen zouden dan juist eerder een kans op een vast contract krijgen, omdat het makkelijker is ze te weer ontslaan als ze achterover gaan leunen.

Primavera

Primavera

20-03-2012 om 16:47

Westerse werknemer is duur en de westerse consument wil dat niet

Ik denk dat zoals mirreke die mooi noemde "de egoïsten, die blind zijn voor de lange termijngevolgen" niet alleen tussen werkgevers zitten, maar ook tussen werknemers en zeker niet in de laatste plaats in de vakbonden.
Het gesteggel over ontslagrecht verhult een veel groter onderliggend probleem: de westerse werknemer is met al zijn zekerheden en rechten behoorlijk duur geworden en de westerse consument wil de hogere kosten daarvoor niet betalen. Zowel werknemer als consument zijn van mening dat de werkgever wel dik zal verdienen en daar best nog wel wat afkan. Fabrikanten van produkten die een eerlijke prijs bepalen rekening houdend met de hoogste kostenpost; namelijk de werknemers met alle toelagen erbij, wordt als 'inhalige dief' weggezet. Want, zo redeneert de consument, een andere fabrikant die eenzelfde soort produkt maakt kan het wèl voor een lagere prijs. Dat die lagere prijs behaald wordt door het werk uit te besteden in derde wereldlanden tegen hongerloontjes en erbarmelijke omstandigheden is niet interessant. Dat die lagere prijs kan worden bereikt doordat ergens ver weg niet al die dure mileubesparende maatregelen hoeven te worden genomen kan ze ook geen fluit schelen.
De gemiddelde westerse consument wil wel èn zoveel mogelijk rechten als westerse werknemer èn zo'n laag mogelijke prijs bepalen voor produkten en diensten. Dat gaat dus niet samen.
Veel werknemers zijn weinig betrokken bij het bedrijf waarvoor ze werken. Het wil er niet bij hen in dat veel bedrijven geen onuitputtelijke goudmijntjes zijn die over hun ruggen verdienen, maar dat er een moordende concurrentiestrijd aan de gang is.
Ik zie vaak de houding dat de werknemer hoe dan ook zijn rechten wil en het geen barst kan schelen wat dat voor het bedrijf betekent. het verband dat door teveel te eisen en teveel financiele plichten bij de werknemer te leggen zij zichzelf weinig aantrekkelijk maken wil er niet in. Vakbonden strijden voor bepaalde overeenkomsten totaal doof voor de consequenties die dat op de markt voor bedrijven zal hebben en vervolgens zie je na korte tijd dat het bedrijf werk uitbesteed in het buitenland of zelfs helemaal verhuist, waardoor dezelfde werknemers waarvoor de vakbonden zeggen te strijden op straat komen te staan. Over kortzichtigheid gesproken.
En denk niet dat dat alleen voor laaggeschoolde arbeid geldt. Inmiddels wordt ook steeds meer hooggeschoold werk verhuisd naar daar waar het minder kost. Zo groot is onze 'voorsprong' van scholing helemaal niet. Grote delen van de wereld zijn hard bezig ons in te halen. Hetzelfde geld voor duurzaam produceren.
De realiteit is dat ons sociaal-kapitalistische systeem net zo hard faalt als het russisch-communistische. Aan de ene kant allerlei dure regels stellen en de financiele draagkracht daarvan steeds meer naar de werkgever toeschuiven, terwijl aan de andere kant de markt met het recht-van-de goedkoopste werkt, zorgt voor de perfecte selectie waardoor werkgevers die op een één of andere manier onder die kosten uitkomen het winnen, terwijl de anderen failliet gaan.
Er zal iets drastisch moeten gaan veranderen als we onze europese idealen niet willen verliezen en ruzie maken over wiens schuld het nou allemaal is zonder te kijken wat de eigen bijdrage aan het probleem is zal de zaak niet helpen.
Groeten Primavera

Kaaskopje

Kaaskopje

20-03-2012 om 21:51

Vaak?

Primavera: Ik zie vaak de houding dat de werknemer hoe dan ook zijn rechten wil en het geen barst kan schelen wat dat voor het bedrijf betekent.
Ik: noem eens een paar voorbeelden?
Ik zie het nut van vakbonden wel in. Werkgevers moeten zich bijvoorbeeld wel aan de Nederlandse regels houden en vakbonden helpen werknemers om dat duidelijk te maken aan hun werkgever. Het gaat niet altijd maar om meer verdienen het gaat ook 'gewoon' om dat werkgevers in de gaten gehouden worden of ze zich wel aan de regels houden. Maar dan nog. Is het erg dat schoonmakers staken omdat ze werk van 6 uur nu in 4 uur moeten doen? Hetzelfde uurloon, maar wel sneller dus. Mag je van zo iemand verwachten dat hij/zij begripvol naar de werkgever toe is?
China is inderdaad in opkomst, maar zou er op den duur niet een zeker evenwicht komen? Hoe kapitalistischer China wordt, hoe duurder hun eigen producten zullen worden. De rijker wordende Chinees wil tenslotte ook wat. Meer loon, dus duurdere producten.

mirreke

mirreke

21-03-2012 om 08:28

Stijgend uurloon in lage lonen landen

Is al lang aan de gang. Lonen in India en China stijgen.
In plaats van de situatie hier aan te passen aan de situatie daar zou het qua lonen en bescherming Vd werknemer natuurlijk andersom moeten zijn. En dat kun je in het westen stimuleren maar is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in die regio's zelf.
Bovendien moet eea toch drastisch veranderen vanwege de steeds stijgende brandstofprijzen en zal er weer steeds meer molaire geproduceerd gaan worden.
Ja, natuurlijk moet het kapitalisme op de schop maar dan moet je niet juist de goede verworvenheden zoals bescherming van werknemers overboord gooien. Dat lag nou net aan de basis vd emancipatie van hele bevolkingsgroepen en zorgde ervoor dat er hier niet 60 tot 70 uur gewerkt hoefde te worden voor een onzeker en miserabel bestaan.

mirjam

mirreke

mirreke

21-03-2012 om 08:30

Nou ja zeg (automatische ipod spelling)

Molaire moet 'lokaal' zijn...

mirjam

NaShA

NaShA

21-03-2012 om 16:01

Primavera

in de 22 jaar dat ik bij Arbeidsbureau/CWI/UWV werk heb ik alle varianten voorbij zien komen. Labbekakken van werknemers en labbekakken van werkgevers. Ik zeg altijd maar zo, je krijgt de werknemer/werkgever die je verdient. Maar feit blijft dat het helemaal niet zo moeilijk meer is om van een werknemer af te komen, zoals het bericht ook al zegt. Maar heel vaak is het omdat het dossier niet op orde is. Als je al 5 jaar aan het sukkelen bent met een werknemer die steeds maar te laat komt enz. en je hebt als werkgever nog steeds geen fatsoenlijk dossier opgebouwd, dan vind ik dat "dom". En zo heel veel werk is het nu ook weer niet om een briefje op te stellen, naar je werknemer te sturen, en hem te waarschuwen dat bij een volgende keer sancties volgen. En dit is slechts 1 voorbeeld.
De meeste problemen ontstaan omdat mensen niet meer gewoon met elkaar willen en kunnen praten.
En zoals ik al eens eerder aangaf in deze rubriek, die 2 jaar opzegverbod, daar zou wel eens naar gekeken moeten worden. Hoewel ook daar al weer een escape is. Als een werknemer namelijk verwijtbaar niet meewerkt aan reintegratie, mag ook daarvoor een vergunning worden aangevraagd en vervalt het opzegverbod....Het kan dus allemaal best....

Wat houdt zo'n dossier in?

"Maar heel vaak is het omdat het dossier niet op orde is"

Wat ik me afvraag. Wat komt er precies in zo'n dossier? Ik kan me namelijk best voorstellen dat er werknemers zijn die het allemaal wel best vinden, maar die je niet op een formele fout (zoals te laat komen) kunt betrappen..

Of kun je productiviteit er ook in verwerken?

NaShA

NaShA

21-03-2012 om 22:45

Productiviteit?

Zoals wat dan?
Als het gaat om functioneren van een werknemer is het een kwestie van 2 maal per jaar een functionerings- danwel beoordelingsgesprek te houden. Daarin vermeld je dan bepaalde punten die wel of niet goed verlopen.
Dat kan per functie anders liggen natuurlijk....

Als ik het goed begrijp.

"Als het gaat om functioneren van een werknemer is het een kwestie van 2 maal per jaar een functionerings- danwel beoordelingsgesprek te houden. Daarin vermeld je dan bepaalde punten die wel of niet goed verlopen. "

En dat kun je dus wel in het dossier vermelden. Dus dan is het mogelijk om iemand om een 'ik vind het allemaal wel best'-houding te ontslaan, als ik het goed begrijp.

NaShA

NaShA

21-03-2012 om 23:22

uiteindelijk wel. als je als werkgever kan aantonen alles te hebben geprobeerd om je werknemer te motiveren en te veranderen, dan kun je als je voldoende gegevens hebt inderdaad een vergunning aanvragen (of naar de kantonrechter).

Eens met nasha

Als een werkgever geen dossier opbouwt kan de werknemer, als de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt, beweren van niets te weten. En dat kan dan onterecht zijn (werknemer weet het donders goed maar doet of-ie gek is) maar ook terecht: die werkgever loopt zich wel tijden te ergeren maar is niet duidelijk geweest tegen werknemer dus die denkt dat het allemaal zo erg niet is.

Wil de werkgever een eind maken aan slecht gedrag of een slechte werkhouding, dan zal die de werknemer daar duidelijk op aan moeten spreken, een en ander schriftelijk moeten vastleggen, en duidelijk moeten maken wat er staat te gebeuren als e.e.a. niet verandert.

Bijkomend effect daarvan is dat de werknemer dan vaak het idee heeft dat de werkgever hem kwijt wil en dat is dan vervolgens vaak een reden om zelf maar op te stappen.

Groeten,

Temet

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.