Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

gelegenheids nick

gelegenheids nick

04-02-2010 om 20:48

Part-time vraag

Ik werk part-time, 4 dagen per week en vrijdag vrij. Ik heb een collega die op de vrijdag werkt.

Nu zit het er aan te komen dat haar jaarcontract niet verlengd wordt vanwege inkrimping op de afdeling. En nu heeft mijn chef al laten doorschemeren dat ze mij gaan vragen mijn 32 uur zo te verdelen dat ik ook de vrijdag werk.

Kan dat? Kan ik dat weigeren? Ik ben al jaren in vaste dienst en ik ben nogal gehecht aan mijn wekelijkse vrije dag.

Sancy

Sancy

04-02-2010 om 21:22

Hangt er vanaf

Wat staat in je arbeidsovereenkomst?

Nasha 1st

Nasha 1st

04-02-2010 om 22:16

Als

er staat max 8 dagdelen en max 4 dagen dan is het dus en....Hij mag je dan niet meer dan 8 dagdelen laten werken verdeeld over 4 dagen en dus niet 5....Hij kan je wel van dag veranderen als dat niet precies beschreven staat. Je kan je beroepen op gewoonterecht, maar als je wg blijft volhouden zal je het aan de rechter moeten voorleggen....

En het zwartste scenario is dan nog dat hij ontslag voor je gaat aanvragen....

Inge M

Inge M

04-02-2010 om 23:03

Alternatief

Je zou ook kunnen aanbieden dat je af en toe op vrijdag wat extra uren maakt die je in andere weken weer vrijneemt (schoolvakanties bijvoorbeeld).
Dan heb jij weliswaar minder vrij tijdens sommige weken maar ook veel meer flexibiliteit in andere werken.

Siena

Siena

05-02-2010 om 10:12

War raar?

Volgens jouw CAO mag je dus als je 32 uur wilt werken niet doen 3 x 8 uur en 2 x 4 uur dus woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij? Wat raar. Ik kan me zo voorstellen dat er best mensen zijn die dat juist zo zouden willen en dan wordt dat verboden door de CAO. Er is blijkbaar maar 1 smaak voor 32 uur werken en dat is 4x8 uur.
Nog wat, hoeveel is bij jullie dan 1 fte, als 32 uur overeenkomt met 0,8 fte dan moet dan 40 uur zijn. Klopt dat wel? Meestal is 1 fte 38 of 36 uur en komt 32 uur boven 0,8 dus dan zou dat in meer dan 4 dagen mogen worden ingeroosterd.

Sancy

Sancy

05-02-2010 om 10:50

Welke cao?

Om welke cao gaat het?

amk

amk

05-02-2010 om 11:40

Welke cao

idd want in die van mij staat het niet. Ik denk dat dit in de meeste cao's niet staat.

En ik verdeel mijn 28 uur idd over 5 dagen.
Bij mij staan de dagen en de uren per dag in een aanvulling op mijn eerdere vaste contract omdat dit net gewijzigd is.

ft is hier 40 uur.

Sancy

Sancy

05-02-2010 om 21:19

Kijk, dan wordt het al duidelijker. Uit de CAO:
6.2 Werktijden
1. De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR een arbeidstijden- en rusttijdenregeling vast, waarin
tenminste geregeld worden:
a. het aantal werkdagen per week,
b. de tijden waarop de instelling geopend is met het oog op het verrichten van werkzaamheden
door de werknemers,
c. de rustpauzes,
d. de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in de overige leden van dit artikel.
(artikel 6.2.1, pagina 28)
De volgende vraag luidt dus: Wat staat er in de arbeidstijden- en rusttijdenregeling van je werkgever?

Kaaskopje

Kaaskopje

05-02-2010 om 21:42

Als het erop aan komt

Stel dat je echt gedwongen wordt tot 5 dagen werk, dan zou ik toch met grote tegenzin akkoord gaan. Liever werk dan er een principekwestie van maken.
Ik hoop voor je dat het niet zover komt.

Sancy

Sancy

06-02-2010 om 09:50

Kaaskopje

Ik begrijp je sentiment, maar je loopt op de zaak vooruit. Het is essentieel om eerst te weten wat de rechten en plichten zijn van werkgever en werknemer, zodat duidelijk is tot hoever je kunt of moet gaan. Zo ver is het nog niet.

Siena

Siena

06-02-2010 om 20:06

Maar beemer

daar staat bij
4. Tenzij met de werknemer anders is afgesproken en/of met P(G)MR anders is overeengekomen, geldt voor de inzetbaarheid van de medewerker de volgende tabel:
Met de werknemer is blijkbaar niet iets anders overeengekomen maar dat kan wel gebeurd zijn met de P(G)MR. Dat moet je eerst weten voor je er iets over kunt zeggen.

Sancy

Sancy

06-02-2010 om 20:19

Precies

Vandaar mijn vraag die blijft staan: wat is er in de werktijdenregeling afgesproken?
gelegenheids nick: er is een voorzichtige tendens om ook werkgevers te laten meedenken over mantelzorg. Het past ook binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ken je deze site al?
http://www.werkenmantelzorg.nl/

Jakiro

Jakiro

06-02-2010 om 22:20

Cao

In de eerste plaats:
Op blz 16 staat dat een werkweek bestaat uit 36,86 uur. Jij werkt met je 32 uur dus geen 80% (o,8 fte) maar 87 % (is dus 0,87 fte). Wil je echt 80% werken, dan hoor je maar 29,5 uur te werken.
Maar zelfs met 32 uur en dus ,087% val je nog steeds in de maximaal 8 dagdelen, verdeeld over maximaal 4 dagen, volgens rooster.
Jewerkgever kan dus wel eisen dat je incidenteel, niet ingeroosterd, op de vrijdag komt werken.
Jakiro

Kaaskopje

Kaaskopje

07-02-2010 om 15:51

Gelegenheids nick

Oh gelukkig dat je in ieder geval wel zeker blijft van je baan:-)

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.