Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Monique D*

Monique D*

05-04-2009 om 12:33

Update (vriendin die bedrijf eruit wil werken)

Begin maart had ik een posting verstuurd over mijn vriendin die niet meer gewenst is door haar nieuwe chef.
Omdat mijn posting en de daarbij behorend draad al opgeborgen was in het archief (waar zij heel wat aan heeft gehad, vooral aan de link http://rechtenforum.nl/forum van Sancy) volgt hieronder een herinnering.
Mijn vriendin belde mij in tranen op omdat zij erg geschoffeerd was tijdens haar beoordelingsgesprek. Haar was door haar baas te verstaan gegeven dat zij niet goed functioneerde en dat hij haar 3 maanden de tijd geeft om zich te verbeteren. Anders kan ze vertrekken. Dit kwam bij haar als een donderslag bij heldere hemel omdat zij in die drie jaar er altijd van overtuigd was dat zij haar werk goed uitvoerde. Zij kreeg nooit klachten van klanten en vindt het vreemd dat zij dat tijdens het beoordelingsgesprek hoorde. Baas keek helemaal niet naar de klanten die wèl tevreden zijn èn hij riep juist dat ene dossier aan dat wel door haar afgehandeld had kunnen worden en hij ziet die andere correct afgehandelde dossiers over het hoofd. In het kort gezegd: er werd alleen naar de negatieve zaken gekeken (die worden dus heel groot belicht) en de positieve zaken werden onder de tafel geschoven. Kortom, in al die drie jaar dat ze bij dat bedrijf werkte werd haar dit tijdens de beoordeling te verstaan gegeven.
Bijkomend detail:
Bijna alle collega's hadden een negatief beoordelingsgesprek gehad. Dat kwam de sfeer op de afdeling niet ten goede. Blijkbaar voelde de leidinggevende dit aan zijn water, want de directeur kwam op de afdeling en meldde dat het op deze manier voeren van dit gesprek een nieuwe methode was, met het doel dat werknemers op die manier kunnen groeien. Het bedrijf groeit en er wordt van de medewerkers verwacht dat zij meegroeien. Vaak wordt er tijdens een beoordelingsgesprek alleen maar gezegd dat het goed gaat. Eigenlijk komt het erop neer dat iedereen een "psychologische trap onder zijn kont"heeft gehad.
Het verschil met mijn vriendin en haar collega's is dat zij, als een van de langst zittende medewerkersters zo'n enorme trap heeft gehad dat zij in angst is om haar baan te verliezen. En die angst is niet ongegrond. Zij heeft dus als enige van haar collega's die dreiging gehad!
Op aanraden van andere mensen in haar omgeving wilde zij nog een gesprek aangaan met haar andere chef, die boven haar leidinggevende staat. Het is niet die baas die bij het beoordelingsgesprek zat. Ondanks dat zij het gevoel heeft dat hij (en verder de hele MT) als één man achter de leidinggevende staat wil ze toch van hem horen hoe hij hierover denkt. Een positief punt is wel dat de directeur altijd tevreden over haar was en hij zag haar als een heel ervaren kracht. Hopelijk zal hij zich niet helemaal schuilen achter de leidinggevende, zodat hij zal zeggen: "hij werkt eenmaal daar en weet hoe men op die afdeling werkt, dus hij heeft gelijk". Maar goed, dat zou ze pas weten als zij dat gesprek met hem zal voeren.
Zij had net kenbaar gemaakt bij de secretaresse dat zij het een gesprek wilde voeren met de hogere baas, maar dit werd tijdig onderschept door haar eigen chef. Op een of andere manier heeft die chef gehoord dat zij naar de hogere baas wilde stappen en riep haar vervolgens bij zich. Hij vroeg waarom hij in 's-hemelsnaam met de hogere baas wilde praten.
Zij vertelde vervolgens dat zij de indruk had dat hij haar weg wilde werken (zeker omdat andere collega's die dreiging niet heeft gehad) en ook omdat er op dat moment niet met hem te praten viel. Ook wilde zij de mening van de andere baas hierover horen.
Uiteindelijk heeft zij het volgende met hem besproken:
- de negatieve (en soms onredelijke) feedbacks.
Reactie baas: werd gedeeltelijk ontkend en hij gaf toe dat hij soms bot kon overkomen wat niet echt zijn bedoeling is.
- het aangeven dat haar andere collega's die hetzelfde of zelfs minder presteren dan haar een hogere beoordeling hebben gekregen èn diegene die ook niet een goede beoordeling hebben gehad de dreiging niet hebben gehad dat zij ontslagen zullen worden als ze niet veranderen;
Reactie baas: zij is een van de langstzittende medewerkerster daar en zij MOET een voorbeeldfunctie zijn voor de anderen en zij MOET aan die uitstraling werken (volgens hem is zij te onzichtbaar, was te passief en een gebogen karakter kan niet) en zij laat zich teveel door klanten de les lezen. Ook werden de andere collega's minder streng beoordeeld omdat ze in één jaar tijd goed gegroeid waren. Zij kreeg een zware beoordeling omdat zij moet aan kunnen tonen hoe ervaren ze was. Zij vroeg zich af hoe zij dan aan die uitstraling kan werken? Daar zal baas haar wel een handje bij helpen door op de voet haar werkzaamheden te volgen en telefoongesprekken mee te luisteren en elke week dit te evalueren. Zij ervaart dit "alsof hij op haar huid zal zitten".
- de klachten van klanten waarvan ze op de hoogte werd gesteld tijdens het beoordelingsgesprek. Ze werd niet op de werkvloer daarvan in kennis gebracht. Juist heeft ze het gevoel dat klanten met haar weglopen (ze vragen vaak ook naar haar als ze een andere collega aan de lijn krijgen).
Volgens baas waren er zeker klachten van klanten over haar, maar hij wilde haar dit niet aandoen, daarom had hij maar één voorbeeld genoemd. Zij vroeg of hij alle fout afgehandelde dossiers/klachten naar haar door wilde sturen. Dat zal hij doen.
Ze werkte volgens baas ook niet volgens de standaarden/procedures. Daar was zij het helemaal niet mee eens, zij paste het juist goed toe.. maar chef merkte dit niet. Hij zal er elke dag op toezien òf ze dat ook doet..
Baas gaf aan dat hij er helemaal geen belang heeft om haar weg te werken, maar ze moet wel veranderen in die drie maanden.
Het tweede contract liep af en zij kreeg prompt een derde arbeidscontract voor een jaar in haar handen gedrukt. Zij begon bij dat bedrijf via een uitzendcontract van een jaar en heeft inmiddels twee jaarcontracten van dat bedrijf achter de rug. De vraag was inderdaad of dat zomaar kon. Telt dat contract van dat uitzendbureau ook mee? Dan zou dit het vierde tijdelijke contract zijn en dit mag natuurlijk niet.
Mijn vriendin heeft vervolgens de link van Sancy geraadpleegd. En daarin stond duidelijk dat het uitzendcontract degelijk meetelde. Het bijbehorende artikelnummer van het Burgerlijk Wetboek was daar ook in genoemd.. een mailtje met de inhoud van die link naar haar chef was voldoende om haar opnieuw uit te nodigen voor een gesprek met de chef èn de hogere baas erbij.
Er werd haar wel gezegd dat zij op dat punt gelijk heeft en dat ze haar een contract voor onbepaalde tijd krijgt, MAAR.. als zij vanaf NU niet verandert dan zullen ze toch een ontslagprocedure in werking laten treden... het zal het bedrijf wel meer moeite kosten (ontslagvergoeding), maar dit houdt hun dus niet tegen om haar alsnog eruit te gooien. Zij merkte dat grote baas hetzelfde zei als de chef. En dat vindt zij heel erg, aangezien hij haar altijd complimenteerde omdat zij een goede ervaren kracht was. Sinds deze chef binnen is gekomen praat iedereen (MT) nu naar de hand van de chef.
Bovendien begint haar motivatie en enthousiasme te verdwijnen, ze leeft nu onder stress en dit lijkt haar geen goede redenen om met heel veel plezier naar je werk te gaan. Terwijl ze voorheen haar werk met veel enthousiasme deed, zij houdt heel veel van het werk. Het is toch de bedoeling dat je op dezelfde manier, zoniet beter doorgaat? De behandeling door leidinggevende is hiervoor zeker geen bijdrage, dit is dus het tegengesteld effect. Ook is de kans op ziekteverzuim veel groter, wat nu voor iedereen ten strengste verboden is.
Om haar baan te behouden zal mijn vriendin er alles op alles zetten om dit te veranderen. Ondanks dat zij ervan overtuigd is dat ze het goed doet. Zij hoopt dat de baas, als hij over haar schouder meekijkt, dan ook overtuigd zal zijn dàt ze het goed doet (eventueel met een beetje sturing van zijn kant). Zij leeft nu echt in spanning. Zij ging altijd met plezier naar het werk, maar dat is nu omgeslagen.
Vandaag heeft zij bij mij geslapen en is bijna aan het eind van haar latijn. Wij hebben hier het hele weekend hierover gesproken. Morgen moet ze weer naar haar werk. Eigenlijk wìl eigenlijk niet eens meer daar werken, zij wil daar vanaf nu eigenlijk weg. Maar om zelf ontslag te nemen en dan niets omhanden te hebben is natuurlijk dom. Zij is alleenstaande moeder en is volledig afhankelijk van het inkomen. Het zal haar enorme spanning kosten om zich te slepen naar die vreselijke baas..
Haar plan is om gewoon door te zetten met de adem van baas in haar nek en hopelijk ziet hij dan zelf dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Wel wil zij, al is meneer na enige tijd tevreden, solliciteren naar een andere baan. Door dit gebeuren vindt ze het niet meer leuk bij dit bedrijf. Dit breekt haar echt op en zij is het helemaal niet eens om, als een van de langstzittende krachten op die afdeling zo behandeld te worden. Zij wil daar eigenlijk niet eens meer werken.
Onze vraag is aan jullie: wie heeft dit ook zo meegemaakt en wat voor oplossing hadden jullie gevonden?

Jaymza

Jaymza

05-04-2009 om 14:38

Smoezen?

Ik snap het niet. Ze dreigen haar te ontslaan en in diezelfde periode geven ze haar een vast contract volgend op 3 tijdelijke contracten? Het lijkt me dat ze dan niet zo sterk staan dan in een ontslagprocedure.
Maar in zo'n sfeer is het vreselijk werken. Als ik haar was zocht ik inderdaad zo snel mogelijk iets anders. Meegemaakt heb ik dat gelukkig niet.
Welke branche is dat bedrijf? Heeft het te maken met de kredietcrisis en zoeken ze smoesjes om mensen te ontslaan?

Jaymza

Bah wat rot voor je vriendin

Dit is een verhaal wat helaas regelmatig voorkomt op de werkvloer. Medewerkers denken dat prima werk verrichten, leidinggevenden zien allerlei minnen en ergeren zich rot. Gevolg, conflict met leidinggevende, verbeterprogramma's, beoordelingsgesprekken etc.
Als er een ding is wat ik zelf geleerd heb van deze situaties (staande aan de zijlijn als HR adviseur) is dat de medewerker eigenlijk altijd aan het korste eind trekt. Als je wil kun je altijd wel iets vinden dat iemand niet goed doet.
Gelukkig heeft ze een vast contract, dus het kost de werkgever in ieder geval een smak geld. Hoe triester haar situatie (werkende moeder, weinig kans op nieuwe baan, 3 jaar gewerkt zonder negatieve beoordeling) hoe hoger de ontslagvergoeding bij de rechter. Zodra de werkgever een gesprek met haar wil aan gaan met een advocaat of bedrijfsjurist erbij moet ze meteen een advocaat inschakelen. De meeste werkgevers weten medewerkers zo onder de tafel te praten dat ze zowat zelf hun baan opzeggen. Dat moet ze in geen geval doen! Drie jaar werken is 3 maandsalarissen als vergoeding, ben je boven de 40 dan tellen die jaren ook nog als 1,5 jaar en vervolgens kan de rechter makkelijk op een factor 2 uitkomen. Dat betekent een vergoeding van 10 maandsalarissen!!! Een advocaat zal ze daar fijntjes op wijzen, zodat jouw vriendin in ieder geval rustig de tijd krijgt om bij te komen en een nieuwe start te maken. Het beste wat ze kan doen is tot die tijd gewoon meewerken aan eventuele aandachtspunten. En zich niet gek laten maken. Maar ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Groetjes Evi

Jaymza

Jaymza

05-04-2009 om 23:23

Vraagje aan evi71

Tellen die jaren met tijdelijke contracten en via een uitzendbureau mee als dienstjaren? Ik heb dat ook gehad voorafgaand aan mijn vaste dienstverband, maar op mijn salarisstrookje staat als datum in dienst de 1e dag van mijn vaste dienstverband. En hoe bewijs je dan na jaren dat dat uitzendwerk bij dezelfde werkgever was?

Jaymza

Antwoord

Of de maanden gewerkt bij een uitzendbureau ook mee tellen, kan ik eigenlijk moeilijk vinden. Maar bij allerlei andere regelingen zie ik dat die wel mee tellen. Als het tot een onderhandeling komt tussen advocaten kan dit in ieder geval meegenomen worden in de onderhandeling. Of een rechter dit gaat mee wegen, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik denk van wel.
Via het uitzendbureau kun je trouwens wel een uitdraai laten maken van je plaatsing. Een verklaring dat je van dan tot dan bij de betreffende werkgever hebt gewerkt. Ook kunnen ze daar makkelijk aan het aantal gewerkte uren komen.
Ik zag trouwens in mijn vorige post een foutje staan. Die anderhalf jaar per gewerkt jaar geldt tussen 45 en 55 (daarna is het nog meer).

Succes
Groetjes Evi

Monique D*

Monique D*

13-04-2009 om 16:29

Wel een vast contract, dreiging blijft, advocaat gezocht

Het bedrijf wilde mijn vriendin een jaarcontract aanbieden. Dit zou haar derde contract zijn van het bedrijf en het vierde contract zijn als het contract van het uitzendbureau mee zou tellen.
Mijn vriendin is naar het uitzendbureau toe gestapt en heeft daar gevraagd of het contract van het uitzendbureau meetelt bij de verlenging van de arbeidscontracten bij het bedrijf. Zij antwoordden bevestigend. Ook heeft ze de link van de site http://rechtenforum.nl/forum bezocht waar Sancy op wees. Daarop was beschreven dat het uitzendcontract meetelt en dit werd bekrachtigd met het artikelnummer van het Burgerlijk Wetboek. Mijn vriendin heeft per mail de leidinggevende erop gewezen dat zij recht heeft op een vast contract en heeft de tekst uit die site gekopieerd en geplakt. Hij meldde dat hij dat eerst moest uitzoeken.
Dat hadden hij en de grote baas gedaan en ze werd toen bij hen geroepen. Haar werd verteld dat ze op dat punt gelijk heeft, ze ontvangt dus een vast contract. Maarrr... er werd haar te verstaan gegeven dat ze nu heel goed haar best moeten doen, anders zullen ze de ontslagprocedure starten. En het maakt voor hen geen barst uit of ze een arbeidscontract heeft voor onbepaalde tijd, alleen dat het bedrijf veel geld zal kosten. Er werd haar gevraagd of ze de drive heeft of het werk te hoog gegrepen is om goed te functioneren, anders zijn ze gelijk klaar met haar. Als ze vindt dat ze het wel kan dan kan ze in die resterende maanden laat zien wat ze kan. Uiteraard kiest ze voor het laatste, maar omdat zij er geen vinger op te leggen wat fout gaat wil ze wel een goede begeleiding krijgen in die twee maanden. Ook omdat ze niet weet WAT er precies fout is gegaan. Dat zeiden ze niet, wel dat ze het vanaf nu zouden gaan documenteren. En daar gingen ze mee akkoord.
Het vreemde is dat er wordt gezegd dat ze niet werkt volgens de standaarden, terwijl ze ervan overtuigd is dat ze dat wel doet. En men kan, zoals eerder is gezegd, er geen vinger op leggen wat er fout gaat. En dan moet ze werken met de adem van de chef in de nek.. dit is vreselijk. Ook wordt er gezegd dat ze een voorbeeld van de afdeling moet zijn omdat zij veel ervaring in dat werk heeft. Ze vinden haar te passief..
Zij heeft voor zichzelf besloten dat zij daar niet meer wil werken. Zij zal wel in die twee maanden haar best doen (is wel afgelopen week ziek geworden, wat te begrijpen was in deze situatie) en dan, afhankelijk van de uitkomst van hun beslissing zelf besluiten wat zij gaat doen.
Mocht het zo zijn dat ze haar willen houden, dan zal ze (stiekem) solliciteren naar een andere baan. Als ze die baan heeft dan verdwijnt ze, met inachtneming van opzegtermijn. Maar als ze toch wordt ontslagen dan zal ze een proces aanspannen tegen het bedrijf. Maar om dat te doen moet je natuurlijk weten wat voor steken ze hebben laten vallen.
Wij hebben samen hierover nagedacht.
Zij zal àlles, maar dan ook àlles (mail, printscreens, etc.) verzamelen die ze kan gebruiken voor het proces. Dat kunnen mails zijn met slechte feedback van de chef, behoorlijke fouten van andere medewerkers waar ze niet op aangesproken worden, fouten van de chef bij behandeling van de dossiers, knelpunten, waardoor ze het werk niet naar behoren kan voldoen (zie standaarden onderaan), etc.
Wat de "voorbeeldfunctie" waar zij ineens aan moet voldoen klopt ook niet, want dit staat nergens beschreven. Dit is niet beschreven in haar functiebeschrijving dat je na 2,5 jaar daaraan moet voldoen, het is ook niet vermeld in haar vorige beoordeling, etc.
En dat men haar passief vindt tijdens de gesprekken met klanten (ze duren te lang, dit gebeurt omdat vriendin niet to-the-point is en ze denken dat ze zich door klanten over zich heen laat lopen) zou een goede begeleiding/training wel helpen. Wel merkwaardig dat men niet eerder met die trainig is begonnen, maar dat men dat een jaar later constateert. Ook is het vreemd dat haar collega's, die ook lage aantallen scoren niet als zodanig worden aangesproken. De reden is dat zij een voorbeeld moet dienen voor haar collega's door haar ervaring, wat ook niet klopt omdat dit nergens is beschreven. Dit is uit de lucht komen vallen. Ervaring is relatief. Door regels die elke keer veranderen heeft ze inmiddels dezelfde ervaring als haar collega's. En daar gaat men eraan voorbij.
Het succesvol werken met de procedures (standaarden) gaat ook niet optimaal omdat zij niet alle benodigde gegevens kan opzoeken waar zij recht op heeft, waardoor de boel stagneert. Dit heeft ze wel kenbaar gemaakt in een mail aan de chef, die er achteraan zou gaan. Ook die mail is van belang (dat gaat dus ook in haar dossier).
Dat ze op het beoordelingsgesprek te horen kreeg dat er fouten waren gemaakt waarvan ze nooit te horen heeft gekregen is ook een behoorlijke steek die men heeft laten vallen.
En een beoordelingsgesprek is ook niet bedoeld als dreigement om iemand te ontslaan. Dit hebben wij uit internet kunnen halen. Als na een half jaar blijkt na het eerste beoordelingsgesprek dat ze niet helemaal voldoet dan zou er een functionerings- of evaluatiegesprek moeten komen en er zou op die fouten gewezen moeten worden. Eventueel door een goede begeleiding/training. Eigenijk zijn ze wel stom om dit contract te laten verlopen.. dit hadden ze kunnen doen voordat haar tijdelijk contract zou verlopen. Dan had het bedrijf geen geld gekost omdat het contract niet verlengd zou worden. Zij gingen ervan uit dat haar uitzendcontract niet mee zou tellen.. en dat was hun fout.
Mijn vriendin heeft heel veel gehad aan de posting van Evi71. Ook wij denken dat wij daarom een goede poot hebben om erop te staan. Gelukkig beschikt zij over een rechtsbijstandsverzekering en is lid van de vakbond. Alleen moet zij nu op zoek gaan naar een advocaat. Het liefst iemand die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, bevlogen is (dus dit ziet als een uitdaging om fouten bij de tegenpartij eruit te halen en zoveel mogelijk in de wacht te slepen), op de hoogte is van het feit dat beoordelingsgesprekken niet zo moeten verlopen, kortom die over een behoorlijke ervaring op dit gebied beschikt. Aangezien wij nooit hiermee te maken hebben gehad hebben wij geen idee wie haar als advocaat tijdens het proces bij de kantonrechter kan ondersteunen.
Wie weet een goede advocaat in Amsterdam en omstreken waar men zelf hele goede ervaringen mee heeft gehad bij processen? Wij zijn die persoon dan heel dankbaar.

Monique D*

Monique D*

13-04-2009 om 16:39

Reacties op jullie postings

Mijn vriendin werkt op een bedrijf in de ict-branche. Voorzover zij weet hebben zij geen last van de economische crisis.
Evi71: "Drie jaar werken is 3 maandsalarissen als vergoeding, ben je boven de 40 dan tellen die jaren ook nog als 1,5 jaar en vervolgens kan de rechter makkelijk op een factor 2 uitkomen. Dat betekent een vergoeding van 10 maandsalarissen!!!"
Mijn vriendin is net zo oud als ik, 46 jaar. Jouw mail geeft haar moed om niet bij de pakken neer te zitten en door te gaan. Zij zal in geen geval zelf ontslag nemen, dat doet ze als zij haar willen houden en een andere baan heeft gevonden. Nu nog op zoek naar een goede advocaat nog....

Monique

Ik mail je wel even wat suggesties via Forumbeheer.

Groeten,

Temet

Nasha 1st

Nasha 1st

13-04-2009 om 23:51

Waarom

moet ze op zoek naar een advocaat als ze EN een rechtsbijstandsverzkering heeft EN lid is van de vakbond????? (Wat ook al dubbelop betalen is....)...

Maar goed, verder, veel sterkte....een ontslagprocedure moet een werkgever ook wel over een dossier beschikken, wil hij een vergunning krijgen....Hij krijgt dat echt niet zomaar, zeker niet als hij net een vast contract heeft gegeven....da's een beetje gek natuurlijk.....ze zou niet goed functioneren, nou, dan stop je toch met het contract? Gekke werkgever eigenlijk....wil je voor zo iemand nog wel werken denk ik dan altijd maar...

Sascha2

Sascha2

14-04-2009 om 13:59

Pas wel op

Als je vriendin gebruik wil maken van haar rechtsbijstandverzekering, zal zij deze eerst moeten inschakelen en niet eerst zelf een advocaat zoeken. Rechtsbijstandverzekeraars bieden doorgaans geen dekking als een verzekerde zelf een advocaat inschakelt.

Ho! stop!

Kijk, daar had ik dus overheen gelezen, dat ze zowel een rechtsbijstandsverzekering als een vakbondslidmaatschap heeft (tip voor de toekomst: die verzekering kan wellicht worden opgezegd of de dekking beperkt ...)
Inderdaad: haal niet in, bel eerst de verzekeraar. En/of de bond. Beide maar, denk ik. Ze zullen er beide in principe een eigen jurist op zetten, hoewel je soms ook een advocaat op hun kosten kan nemen.

Uiteindelijk moet ze wel éen rechtshulpverlener hebben, niet twee, maar ze kan nu beide bellen en kijken wat ze te bieden hebben.

De namen uit mijn mailtje kan ze desgewenst achter de hand houden voor het geval ze haar eigen advocaat op hun kosten mag kiezen, maar dat is weinig waarschijnlijk.

Groeten,

Temet

Monique D*

Monique D*

17-04-2009 om 02:06

Reactie op jullie reacties

Wij hebben op het internet gezien dat een bedrijf dat iemand wil ontslaan met een vast contract over een dossier moet beschikken. De werkgever moet dus schriftelijk aantonen bij de kantonrechter dat zij haar herhaaldelijk hebben gewaarschuwd en of de beoordelingen negatief zijn. Dat is nooit gebeurd, aangezien zij alleen tijdens de beoordeling heeft gehoord dat zij fouten maakte en ze werd nooit op fouten heeft gewezen in het jaar tussen die twee beoordelingen in. Zij kunnen helemaal niets aantonen.
Nog een bijkomend detail: zij heeft eigenlijk geen een negatieve beoordeling gehad! Haar laatste beoordeling was een 6, dus een voldoende, ondanks dat het gesprek eromheen zeer negatief was. Vreemd hè?
Ook had zij, naar aanleiding van die beoordeling, verwacht dat zij een tijdelijk contract kreeg aangeboden van 3 maanden. Dat was niet gebeurd, zij waren van plan om haar een jaarcontract te geven. Maar omdat dit haar vierde contract zou zijn waren ze verplicht om haar een vast contract te geven.
Het is een rare situatie bij bij dat bedrijf. Het is een jong bedrijf en zij is de eerste werknemer met een vast contract die zij eventueel zullen ontslaan. Blijkbaar hebben zij niet verdiept wat een ontslagprocedure voor een werkgever kan inhouden of waar een werkgever rekening mee moet houden.. het is goed dat wij dat dus wel doen.
Wij wisten niet dat wij, als je een rechtsbijstandsverzekering en lid bent van een vakbond dat je van hen afhankelijk bent van een advocaat. Aangezien de ene advocaat de ander niet is wil zij in contact komen met iemand die haar een raadsman en -vrouw kan aanbevelen. Ik heb de mail van Temet via de redactie van OOL ontvangen. Zij kan aan de hand daarvan nagaan of die advocaten ook voorkomen in de "lijst" advocaten van de rechtsbijstandsverzekering. Zij zal hiervoor contact opnemen met de vakbond en rechtsbijstandsverzekering om niet in een valkuil te belanden.
Bedankt voor de tips!

Monique

Ik gaf al aan dat er legio advocaten zijn die op een goede manier arbeidszaken behandelen. Als een advocaat een afspraak heeft met een vakbond kan je er denk ik echt wel vanuit gaan dat hij/zij de zaken op orde heeft. De bond gaat niet standaard zaken naar een prutser doorverwijzen. Die mail was geschreven voordat ik las dat je vriendin zowel een verzekering als een bondlidmaatschap had.

Groeten,

Temet

Monique D*

Monique D*

19-04-2009 om 10:59

Ervaren, bevlogen advocaat via vakbond/rechtsbijstandsverzekerin

Wij hebben begrepen dat we, i.v.m. het kostenaspect, afhankelijk zijn van advocaten die aangesloten zijn bij de vakbond of de rechtsbijstandsvrezekering.
Ben je helemaal afhankelijk van een advocaat die zij je toewijzen of kan je n.a.v. een lijst zelf een advocaat uitzoeken?

Dit wil mijn vriendin weten i.v.m een ervaring met een advocaat van de vakbond die zij kreeg toegewezen bij een collectief ontslag in het verleden. Zij moest, net als de andere collega's, bezwaar indienen met een advocaat (was een formaliteit, anders kreeg je geen ww-uitkering), maar er straalde helemaal NIETS uit van die advocat. Eigenlijk kon ze helemaal niets mee met hem en ze wil niet zo iemand hebben bij een eventueel ontslag bij dit bedrijf. Vooral omdat dit GEEN formaliteit is. Of ze moet maar hopen dat hij dan wel alles op alles zet om haar daarbij te staan..?

Monique

Voor zover ik weet sluiten verzekeraars (en ook bonden wel) overeenkomsten met een aantal advocaten die dan tegen vaste voorwaarden zaken voor ze doen. Maar het komt ook wel voor dat je zelf kan kiezen. Ik weet niet of je vriendin uit een lijstje kan kiezen, misschien wel.

Het kiezen van een advocaat (of een tandarts, aannemer, makelaar, etc) blijft een beetje een sprong in het diepe. Ik zou gewoon de aangeboden advocaat nemen, maar als het echt niet lekker loopt dit eerst met de advocaat bespreken en zonodig vervolgens met de bond of verzekeraar.

Wat betreft de situatie die je beschrijft: ik kan me nog best voorstellen dat iemand die weinig interesse uitstraalt bij een pro forma verweer (dat was het kennelijk) wel echt de messen slijpt als er inhoudelijk meer te beleven valt. Maar die eerdere advocaat (helemaal niet gezegd dat ze nu weer dezelfde krijgt) kan ook gewoon een beetje dooie diender zijn geweest natuurlijk. "uitstraling" is echter niet het belangrijkste. Goeie resultaten moet je hebben ;-)

Succes ermee

Temet

Dossier

Even nog een korte opmerking over het hebben van een dossier bij ontslag.
Een dossier zorgt ervoor dat de rechter bij ontslag een lagere ontslagvergoeding toekent. Heeft een werkgever geen dossier dan is het krijgen van ontslag echt geen enkel probleem. Alleen wordt de ontslagvergoeding voor degene die ontslagen wordt vaak veel hoger. Zonder dossier wordt namelijk de schuld voor een "verstoorde arbeidsrelatie" bij de werkgever gelegd en zal de rechter degene die ontslagen wordt extra compenseren.
Voor jouw vriendin is dit natuurlijk allemaal goed nieuws. Een geluk bij een ongeluk noemen we dat.
Een goede advocaat is trouwens zijn geld dubbel en dwars waard. Dat haal je er echt wel uit. Heeft jouw vriendin geen goed gevoel bij een advocaat, dan kun je beter een andere zoeken. Zonder alle rechtsbijstandadvocaten over een kam te scheren, heb ik er persoonlijk alleen slechte ervaringen mee. Die van de vakbond zijn vaak beter..
Succes en ik hoop voor jullie dat dit niet al te lang zal duren.
Groetjes Evi

Sascha2

Sascha2

20-04-2009 om 10:12

Aanvulling verzekering

Als je vriendin een beroep op haar rechtsbijstandverzekering wil doen, dan zal haar zaak normaal gesproken door een medewerker van die verzekeraar worden behandeld. Zeker in arbeidskwesties zal dat het geval zijn, nu daarvoor geen procesmonopoly bestaat (dus geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat). Dat betekent dat het kiezen van een advocaat (uit een lijst van aangesloten advocten of niet) in eerste instantie niet aan de orde is. Ik weet niet bij welke rechtsbijstandverzekeraar je vriendin verzekerd is. Er zijn ook verzekeraars die eigen advocaten in dienst hebben, die vervolgens ook kunnen worden ingeschakeld.
Hier wil ik je een tip voor geven. Mocht de rechtsbijstandverzekeraar een eigen, interne advocaat aan het dossier toewijzen, dan heeft je vriendin een vrije advocaatkeuze vanaf het moment dat er geprocedeerd zal moeten gaan worden (eerder niet, in het voortraject van onderhandelen heeft ze dat recht dus niet). Indien de rechtsbijstandverzekeraar een eigen, interne jurist als behandelaar aanwijst, dan is er geen recht op vrije advocaatkeuze, ook niet als er geprocedeerd zal worden.
Verder ondershrijf ik wat Temet al aangeeft. Een vergelijking met de eerdere ervaring van je vriendin is logisch, maar niet realistisch, omdat de situatie heel anders was. Als op voorhand al duidelijk is hoe het een en ander zal gaan, waarom zal er dan een strijd komen? Niet nodig en bovendien kan dat juist ook een risico met zich meebrengen (waarom de kont tegen de bekende krib als de boel juist op een goede manier wordt geregeld?) Het wil zeker niet zeggen dat daarmee alle advocaten die aan een vakbond of rechtsbijstandverzekeraar zijn gekoppeld, niet goed zouden zijn. In tegendeel: dit soort advocaten heeft meestal een behoorlijke ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Het wil zeker niet zeggen dat de advocaat op de hoek beter onderlegd zou zijn. Het valt en staat met het gevoel dat je vriendin krijgt bij de behandelaar van haar dossier, al dan niet via rechtsbijstandverzekeraar, vakbond of eigen keuze. Waar die behandelaar vandaan komt, maakt niet uit. Het moet klikken met je vriendin en de behandelaar moet op dezelfde lijn zitten met de wensen van je vriendin, voor zover die wensen realistisch en haalbaar zijn.
Laat haar eerst eens contact opnemen met haar verzekeraar, dat lijkt mij de eerste stap. Nadat zij met haar behandelaar heeft gesproken, weet ze haar gevoel bij deze persoon. Dan kan ze altijd nog overwegen om, als ze denkt dat haar belangen niet goed worden behartigd, haar heil elders te zoeken. Maar als je voorbij gaat aan de rechtsbijstandverzekeraar, kun je sowieso geen aanspraak op dekking (en dus vergoeding van kosten) maken.
Succes, Sascha

Nasha 1st

Nasha 1st

20-04-2009 om 19:32

Rechtshulp

door mijn werk heb ik heel wat reacties van vertegenwoordigers gezien en gelezen....ja er is veel verschil, maar de reacties/verweren van vooral rechtsbijstandsverzekeringen blijken toch wel prima verweren te zijn, met vaak kans op "winst" . Zelf hebben wij 2 jaar terug met een akkefietje van man goede ervaringen met een jurist van de ABVAKABO gehad....je moet het treffen, want juist die staat bij "ons" niet zo goed bekend vwb de verweren....maar goed, waarom zou je veel geld aan een advocaat uitgeven (200 euro per uur vragen ze makkelijk hoor) als je nu al maandelijks betaald aan een vakbond en rechtsbijstandsverzekering. Ik weet niet bij welke vakbond of wel rechtsbijstandsverzekeraar ze zit, maar er zijn echt wel goede juristen bij hen in dienst....

Nav nasha

Fijn dat Nasha uit eigen wetenschap kan bevestigen wat ik ook al dacht te weten, namelijk dat er best goeie juristen bij bond en verzekeraars rondlopen. Dus gewoon eerst daar proberen.

Overigens: een advocaat voor zo'n zaak als deze zou je toch voor rond de 150 per uur moeten kunnen vinden. Maar dat is nog steeds een enorme smak geld, en daar komt helaas dan ook nog eens een keer BTW overheen. Dus op naar bond en/'of verzekeraar :-)

Groeten,

Temet

Monique D*

Monique D*

29-04-2009 om 19:03

Update: storm rond het ontslag is geluwd

De storm rond het ontslag lijkt geluwd te zijn.
Mijn vriendin had een gesprek met haar chef gehad. Tijdens het gesprek meldde hij dat haar werkzaamheden waren verbeterd. Zij heeft niets gezegd, zij vroeg zich in stilte af in wat voor opzicht zij vooruit was gegaan. Zij weet alleen dat zij, als zij verbetervoorstellen m.b.t. de afdeling, dit aan haar leidinggevende verstuurt i.p.v. aan collega's die er eigenlijk over gaan. Dan ziet hij dat zij geen “stil musje” is die niet actief meedenkt. En ze vindt het nog steeds vreemd dat ze niets over door haar gemaakte fouten hoort. Haar strategie is dus dat zij "meer van zich laat horen". En zij reageert positief op een feedback toen zij per ongeluk een dossier per ongeluk verkeerd had afgesloten. Zij mailde terug van: "bedankt voor jouw feedback, ik zal het niet meer doen". Eigenlijk werkt zij op dezelfde manier, maar hij observeert haar nu beter dan voorheen (hij had N.B. een jaar de tijd vanaf het eerste beoordelingsgesprek om haar goed te observeren). Het enige verschil is dat zij aan hem LAAT zien hoe zij werkt.
Hij wil wel een keer met haar aan de telefoon meeluisteren om te controleren of zij de klanten volgens de standaarden te woord staat. Hij wil dat met iedereen doen, maar zij zou dus de eerste zijn..
Na een paar dagen kwam de hogere baas naar mij toe en zei dat haar leidinggevende nu wel tevreden over mij was. Tja, wat kan zij hierop zeggen? Zij wilde hem melden dat zij haar werk doet zoals zij altijd heeft gewerkt, maar heeft wijselijk haar mond gehouden..
Zij is nog steeds kwaad over het feit dat ze haar zo slecht hebben behandeld. Zo ga je toch niet met werknemers om? Na een heel jaar niets te hebben gehoord kreeg zij bij een beoordelingsgesprek (waar ze overigens een 6 heeft gehaald) een donderpreek dat dit moest verbeteren na 3 maanden, anders hangt ontslag boven haar hoofd.. en dan was hij vrij onduidelijk in wàt er verbeterd moest worden. En dan maken zij de fout om haar contract niet om te zetten in een vast contract. Toen zij hen daarop wees kreeg zij opnieuw een donderpreek dat ze wel gelijk had wat betreft het omzetten in een vast contract, maar dat NEEMT NIET WEG dat ze een ontslagprocedure gaan uitvoeren ALS zij niet verbetert... en als zij laat zien dat ze het wel kan (ligt eigenlijk aan zijn manier van observeren) dan is het ineens wel goed. Zij voelt zich niet prettig daarbij. Eigenlijk voelt zij zich gekwetst en vernederd. Zij is geen speelbal. Eigenlijk is een excuus wel op zijn plaats (bijvoorbeeld, wij hebben je verkeerd beoordeeld), ipv iemand zo te behandelen.
Ze zou weg willen gaan, maar dat durft ze niet zo goed, aangezien zij weet wat zij daar heeft en ergens anders niet weet wat ze krijg. Zij is eenmaal de enige kostwinner. Anders was de keuze snel gemaakt.

Ook was zij een avond, samen met nog twee andere collega’s bij een belangrijke beenkomst voor haar werk. De leidinggevende zou meegaan, maar was daar niet aanwezig. De volgende dag zei ze aan haar leidinggevende dat hij heel wat had gemist en vroeg waarom hij er niet bij was. Hij zei dat hij andere dingen te doen had en dat dit dus er niet meer inzat. Maar hij wilde weten hoe zij het vond en dat ze erover moest vertellen. Vooral omdat zij vond dat hij veel gemist had. Haar reactie hierop was: “Tja, dat wat ze bij die bijeenkomst hebben behandeld is een heel verhaal, dan zou ik dan een presentatie hierover moeten houden.” De telefoon begon ineens te rinkelen. Ze zei vervolgens: "Als ik dat telefoontje heb afgehandeld dan hoor je het van mij." Nadat ze het telefoontje had afgehandeld wilde ze wel het e.e.a. over vertellen, maar hij zei: "Je zal die presentatie wel kunnen doen tijdens het werkoverleg dat die middag zal plaatsvinden".
En ja hoor, na dat werkoverleg stond de chef op en zei dat zij een presentatie zou houden over die bijeenkomst wat die dag ervoor werd gehouden. Dat viel haar wel rauw op mijn dak, want zij had natuurlijk niets voorbereid en moest dit aan de hele groep vertellen. Dus zij werd voor het blok gezet. Hakkelend heeft zij chronologisch die informatie overgedragen en heeft de vragen die uit de groep ontstonden beantwoord. Zij kreeg wel van iedereen complimenten, zij vonden dit een goede presentatie..
Zij vermoedt dat haar chef haar wilde uittesten van: wat heeft zij opgestoken van die bijeenkomst èn hoe redt zij zich, als stille, onzichtbare vrouw uit de situatie die hij creëerde om haar voor het blok te plaatsen in het kort informatie moest overdragen aan de groep wat men tijdens die bijeenkomst had behandeld.

Ook is zij via een betrouwbare bron erachter gekomen dat haar chef eruit was gezet bij zijn vorige werkgever. Hij was er kapot van, want hij had een slag in de rondte gewerkt en was ineens eruit gezet... en werd door de hogere baas vorig jaar aangenomen bij dit bedrijf. Het bleek dat de hogere baas en chef goede vrienden van elkaar zijn.
En dan vragen wij ons af waarom haar leidinggevende haar dan op die manier behandelt (dreigen met ontslag, etc.), terwijl hij zèlf n.b. die ervaring heeft gehad.. of heeft hij enorme last van de macht die hij heeft als leidinggevende?

De storm rond het ontslag is dus een beetje gaan liggen. Het lijkt er wel naar uit te zien dat zij haar baan gaat behouden. Maar de manier waarop dit gebeurt is gewoon erg slecht. Men gaat er totaal aan voorbij wat dit voor impact heeft voor die persoon in kwestie. Ook zijn zij erg fout bezig geweest omdat zij het pas tijdens het tweede beoordelingsgesprek gehoord heeft dat ze niet functioneerde, terwijl ze een jaar de tijd hadden om dit te constateren en haar te begeleiden. Zij heeft daar een vervelend gevoel over en ze kijkt hoe het zich verder ontwikkeld.

Die postings die jullie verstuurd hebben beschikken over nuttige informatie. Zij heeft ze opgeslagen in een Worddocument en geprint, mocht ze toch nog eruit gewerkt worden. Zij denkt er wel over om een advocaat te kiezen van de vakbond. Jullie hebben gelijk met de ene advocaat is de andere niet (het moet echt klikken en men moet qua verwachtingen op een lijn zitten) en dat bij een pro forma verzoek dit puur een formele afhandeling is. Dat kan een advocaat in kwestie ook uitstralen. Maar ze moet wel de gelegenheid hebben om van advocaat te kunnen wisselen, mocht het met hem of haar helemaal niet klikken.

Sascha 2:
“Mocht de rechtsbijstandverzekeraar een eigen, interne advocaat aan het dossier toewijzen, dan heeft je vriendin een vrije advocaatkeuze vanaf het moment dat er geprocedeerd zal moeten gaan worden (eerder niet, in het voortraject van onderhandelen heeft ze dat recht dus niet). Indien de rechtsbijstandverzekeraar een eigen, interne jurist als behandelaar aanwijst, dan is er geen recht op vrije advocaatkeuze, ook niet als er geprocedeerd zal worden.”
Wat bedoel je precies? Is het niet mogelijk bij de rechtsbijstandsverzekeraard dat je kan overschakelen naar een andere advocaat tijdens het proces en niet eerder? En is het dat helemaal niet mogelijk om van interne jurist te wisselen?
Als dat zo is dan is de keuze snel gemaakt om een advocaat via de vakbond te kiezen.

Zoals eerder gezegd wacht zij de situatie af. De tussenbeoordeling is in midden juni. En dan kijkt ze verder.

Sascha2

Sascha2

30-04-2009 om 10:52

Monique

Indien je een rechtsbijstandverzekering sluit, dan verzeker je je voor rechtsbijstand en bij een gedekt evenement krijg je daadwerkelijk rechtsbijstand. Mijn ervaring is overigens ook positief over rechtsbijstandverzekeraars, tenminste over het algemeen.
Je krijgt een interne behandelaar toegewezen en zou het met die behandelaar onverhoopt niet klikken, dan kun je natuurlijk om een andere interne behandelaar vragen. Dat zal geen probleem zijn. Het gaat erom, dat je niet zonder toestemming van je verzekeraar zomaar elders juridische kosten gaat maken en deze wil verhalen op je verzekeraar. Immers, je verzekert je niet voor kosten maar voor rechtsbijstand en dan zul je ook je verzekeraar in de gelegenheid moeten stellen om daadwerkelijk rechtsbijstand te verlenen.
Wat ik bedoelde met mijn opmerking is, dat je bij een gerechtelijke procedure een recht op vrije advocaatkeuze hebt, voor zover je door je verzekeraar aan een interne advocaat bent gekoppeld. Dat biedt een mogelijkheid indien je onverhoopt niet te spreken bent over de interne advocaat. Interne wisselingen kun je altijd om vragen, dan blijft de situatie (en het kostenplaatje voor de verzekeraar) hetzelfde.
Maar waarom maak je je zo'n zorgen om een jurist/advocaat van een rechtsbijstandverzekeraar? Mijn ervaring is dat het over het algemeen goede juristen/advocaten zijn. Ik zie niet in waarom je op voorhand zo wantrouwend bent. Je kunt toch altijd nog overstappen, mocht het echt niet goed gaan naar je gevoel? De kosten kunnen dan vervolgens voor je eigen rekening komen, maar dat is niet anders dan dat je direct voor een andere jurist/advocaat kiest. Je hebt toch niet voor niets de verzekering gesloten? Maak dan ook gebruik van de legio goede mogelijkheden die de verzekeraar je biedt en geef het een kans.
Maar, goed om te lezen dat de hitte nu even uit de strijd is. Ik hoop dat het goed blijft gaan en dat er helemaal geen juridische strijd hoeft los te barsten. Daar wordt nooit iemand vrolijk van (behalve de advocaat die je op eigen kosten inschakelt ;))

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.