Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

passiebloem

passiebloem

13-01-2012 om 21:37

Vakbond

hoi,

Ik ben al bijna 15 jaar lid van een vakbond. Sinds 4 jaar heb ik steeds tijdelijke dienstverbanden. Dit worden geen vaste contracten omdat er al te veel mensen vast in dienst zijn. Er moet een gedeelte tijdelijke contracten zijn voor het geval er gekrompen moet worden. Ik vraag me oprecht af wat een vakbond voor mensen in mijn situatie betekend. Ik vind het verschil nu tussen een tijdelijk contract en een vastcontract heel groot en ik heb het idee dat de bonden dit alleen maar in stand houden. Wat zijn jullie ideeen hierover?

groeten Passiebloem

Vreemd

Als het een tijdelijk arbeidscontract is dan mag dat maar max 3 keer met een max van 3 jaar. Het moet wel aaneengesloten zijn. Als jou een vierde tijdelijk contract is aangeboden dan is dat een vast contract. Mocht dit zo zijn dan zou ik er werk van maken, je werkgever heeft dan een grote fout gemaakt!
Als dit het geval is, bel de vakbond, juridische dienst, en zij regelen het voor je.

NaShA

NaShA

13-01-2012 om 22:39

Tenzij

in de CAO staat dat er meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesproken.

passiebloem

passiebloem

14-01-2012 om 07:59

Het zit anders

Ik heb geen recht op een vast contract, maar daar gaat het mij ook niet om. Ik wil daar niet helemaal over hebben vanwege herkenbaarheid. De arbeidsmarkt veranderd, in veel gevallen is het dan na 3 jaar ontslag, en wordt er weer nieuw personeel aangenomen, die dan weer 3 jaar tijdelijk kunnen werken. Ik vraag me zelf af wat de vakbond voor mij( en met mij flexwerkers, en andere tijdelijke krachten) in feite doet. Ik heb het idee dar ze eigenlijk vooral actief zijn voor mensen met een vast dienstverband. Maar goed, in de Volkskrant staat daar vandaag ook een stuk over. Blijkbaar is dat ook een interne discussie. Ik overweeg om mijn lidmaatschap in iedergeval op te zeggen.

groeten Passiebloem

Ik herken je verhaal

En wij zitten dus te dubben om ons lidmaatschap op te zeggen. De solidariteit mist idd tussen tijdelijk en vast, maar ook tussen oud, jong en piep. De belangen van de volgende generatie krijgen geen voet aan de grond bij al die ouwe bobo's. De vijftigers zorgen vooral voor zichzelf, de dertigers zitten in die tijdelijke toestanden en de schoolkinderen van nu mogen straks met restjes uitkomen. Even kort door de bocht.

NaShA

NaShA

14-01-2012 om 12:09

Lastig passiebloem

want aan de ene kant heeft de flexwet, want daar heb je het over, wel wat flexibiliteit gebracht waar de werkgevers zo naar verlangden, aan de andere kant kom je dus inderdaad in de verhalen van 3 kontrakten en dan er uit. Ik vraag me af in hoeverre je de vakbonden hier de schuld van kan geven. Zij hebben hier wel ooit mee ingestemd, om de werkgevers dus ruimte te bieden werknemers goed te beoordelen. Alleen, de werkgever "misbruiken" in grote getalen de mogelijkheid die deze wet biedt. En nogmaals, is dat dan de schuld van de vakbonden?
Het heeft er vooral mee te maken dat werkgevers maar blijven roepen hoe moeilijk het is werknemers te ontslaan, terwijl dat gewoon niet waar is. 90% van de aanvragen die worden ingediend worden ook gehonoreerd, maar daar hoor je ze niet over. Zoals altijd blijft alleen het negatieve bij ze hangen, en waarom krijgt een werkgever een afwijzing? Omdat hij zelf het dossier niet op orde heeft!
Maar ondertussen roepen alle werkgevers en overheid maar dat het ontslagrecht versoepeld moet worden. Zo was er van de week weer een idee om werknemers dan voortaan kontrakten van 7 jaar aan te bieden. Na 7 jaar sta je dan dus weer met lege handen. Denk eens aan de gevolgen die dat kan hebben.
En met de komst van de beeindigingsovereenkomst is een ontslag voor werkgever en werknemer ook al een stuk eenvoudiger geworden zonder grote gevolgen voor een WW.
Dus ik snap op zich je dilemma, maar nogmaals, de werkgevers "gebruiken" vooral de mogelijkheid die de wet ze biedt.

amk

amk

14-01-2012 om 13:00

Onderhandelen

het is altijd een deel van de cao onderhandelingen.
De bond zet bij ons in op dat wanneer werk 9 maanden door een flexwerker gedaan wordt deze al in dienst genomen moet worden. Verder probeert de bond ook altijd in de cao te krijgen dat flexwerkers gelijk beloond moeten worden als vastpersonneel. Maar ook dat er opleidingsbudget is voor flexwerkers.

Ook tijdens reorganisaties wordt er bij ons ingezet op een afvloeing van zowel vast als flexibel personeel. Bij de laatste gingen er verhoudingsgewijs meer vaste krachten uit als flexwerkers.

De bond doet best heel veel voor flexwerkers. Ik zou zeker mijn lidmaatschap niet opzeggen. Juist als flexwerker is het handig om de bond achter je te hebben.
Ik ben juist lid geworden van de bond toen ik flexwerker werd.

Als kaderlid van de bond zie je veel meer dingen die de bond doet dan als gewoon lid. Ik hoop bij de volgende cao onderhandelingen te mogen aanschuiven aan de onderhandeltafel.

passiebloem

passiebloem

14-01-2012 om 13:17

Bedankt voor de reacties

Rodebreuk, ik kreeg een beetje hetzelfde idee, maar de bijdrages van Nasha en AMK geven toch weer een ander beeld.
Als tijdelijke kracht ben ik wel gelijk aan de vaste krachten wat betreft rechten en financiering. Ik heb me nooit gerealiseerd dat dit door de bonden kan komen. Ik weet dat werkgevers deze wet misbruiken, anderzijds in deze onzekere tijden kan ik dat ook begrijpen. (het kan zomaar zijn dat er volgend jaar veel minder geld binnen komt.) Een vast contract zit er momenteel niet in. Ik hoop een beetje op betere tijden als de babyboomers er echt uit gaan, dat gaat de komende jaren toch gebeuren!
Ik heb ook vaste medewerkers gezien die ontslagen werden omdat hun functie ophield te bestaan. Maar toch als tijdelijke kracht heb je gewoon geen rechten als je contract afloopt. Nu ben ik heel gezond, maar mocht ik zie worden zou ik toch voor mijn baan vrezen.....Dan wordt een jaar contract niet verlend! En dat is best zuur. Dan denk ik al die sociale zekerheid is er dus voor een beperkte groep mensen. Misschien dat de vakbond actiever kan uitdragen wat er voor deze groep mensen gebeurt!

groetjes Passiebloem.

Vakbond

Zonder vakbond moet je als persoonlijke (aankomende) werknemer onderhandelen met je werkgever. Enja, er zijn theorietjes dat dat de nieuwe tijd is en iedereen zorgt dat ie toegevoegde waarde heeft en houdt voor een bedrijf zodat ze je goed kunnen gebruiken en het een match is en dan komt het goed. Vrije marktdenken dus. Maar het komt niet goed want op dit moment wordt er bezuinigd en als je dan geen vakbond hebt ontstaan er Poolse toestanden. Want reken maar dat er bij aanbesteding van opdrachten gewerkt wordt met het goedkoopste bedrijf, zo is de thuiszorg ook kapot gemaakt. En de schoonmaak. En worden mensen met vlekjes niet meer aangenomen want de subsidie van de overheid en de Wajong drogen op en dan is een werkgever wel gek om een risioo te nemen dat een ander bedrijf niet neemt. Nee, je hebt de vakbonden keihard nodig om zich schrap te zetten tegen dit soort uitkleedpartijen. En ja, ze zullen niet altijd winnen en vaak water bij de wijn moeten doen. Ik denk dat het nut van de vakbond in deze tijd zwaar onderschat wordt.

Moderne vakbond

En er is altijd het risico dat vakbonden teveel gaan meebuigen zonder steun van hun achterban, net als in de politiek, je moet altijd zien dat draagvlak te houden en dat valt niet mee. En inderdaad is het wel een tijd om de vakbond nieuwe impulsen te geven zodat jongeren ook betrokken worden en er ook iets kan met werknemers van buiten, internationalisering dus en samenwerking op Europees verband.
Persoonlijk was ik ook verrast dat Agnes Jongerius namens de bonden een akkoord had over verhoging van de pensioenleeftijd. En dat dit een backup had van een onderzoek onder leden, ik kon dat onderzoek gewoon niet geloven! En ik voelde me voor de gek gehouden.
Zorg eerst maar eens dat mensen tot hun 65e op een normale manier aan het werk gehouden kunnen worden. Die is makkelijk zeg. Maar geen reden voor mij om het lidmaatschap op te zeggen.

passiebloem

passiebloem

14-01-2012 om 19:10

Annej

Het idee is dat de vakbond vooral de belangen behartigt van oudere mensen met vaste contracten. Doordat ze fel vasthouden aan een aantal rechten voor deze groep is het verschil tussen een medewerker met een vast contract en met een tijdelijk contract heel groot. Een tijdelijk contract loopt af en dan houdt het gewoon op, terwijl vaste krachten veel moeilijker te ontslaan zijn. Als er meer beweging zou komen op de arbeidsmarkt zou je ook makkelijker weer ander werk vinden. Maar een grote groep zit nu vast en blijft zitten waar hij zit. (ik geef ze groot gelijk, ik zou het ook doen.) Maar goed je hebt wel gelijk dat zonder vakbond zaken nog veel meer uitgekleed zouden zijn. En de ouderen zijn wel de kwetsbare groep. Ik weet ook niet waar het uiteindelijk naar toe gaat.

groeten Passiebloem

Passiebloem

Lees: als we die ouderen makkelijker kunnen lozen kunnen we ook makkelijker en flexibeler een jongeren met een nulurencontract aannemen tegen bodemprijzen. Je wordt gewoon uitgespeeld.
Nee, jongeren en ouderen hebben hun waarde en ook de werkgever is gediend met rust in de tent en ontwikkeling voor allebei.
Ik vind het voorstel om ontslag te wijzigen in de verplichting tot begeleiding naar een andere baan daarom interessanter.

Alleen maar huiveriger

"Ik vind het voorstel om ontslag te wijzigen in de verplichting tot begeleiding naar een andere baan daarom interessante".

Ik denk dat dat werkgevers alleen maar huiveriger tegen 'risicowerknemers' (ouder, vlekje, niet-OSM) maakt.

Blijkt het toch niet te werken, dan zit je met de verplichting een slecht functionerende werknemer aan een andere werkgever te verkopen. Nou, succes.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.