Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

leertje

leertje

15-01-2010 om 20:47

Verplicht cursus te volgen?

Na ruim 2 jaar aan het werk te zijn in mijn huidige functie, tot volle tevredenheid, goede beoordelingen enz. heeft werkgever nu het idee opgevat dat we allemaal verplicht een MBO3 diploma moeten hebben. De opleiding verzorgt werkgever zelf. Nu ben ik echter in het kader van een reorganisatie op een andere functie geplaatst, hogere, HBO. En in de sollicitatie is al gevraagd of ik bezwaar tegen een opleiding heb (een HBO nam ik aan). Heb gezegd daar geen moeite mee te hebben. Dus toen ik dat vandaag aangaf, werd gezegd dat ik toch die MBO3 opleiding moet doen. En ik vraag me af, is dat zo, kan een werkgever je dit wel verplichten?

leertje

leertje

15-01-2010 om 20:48

Vergeet ik nog

De OR vind dat mensen die voor 1-1 2009 in dienst waren op deze functie niet verplicht kunnen worden....maar is dat dan ook regel?

Sancy

Sancy

15-01-2010 om 21:29

De or

Ah, dat is leuk van de OR, dat die dat vindt. Je vraag is duidelijk wat de OR betreft, het antwoord wat minder vrees ik. Om een zinnig antwoord te geven moet ik enkele aannames doen.
Ik neem dus aan dat de OR een instemmingsverzoek heeft gekregen, (artikel 27 lis 1 sub f WOR, een regeling op het gebied van personeelsopleiding). Als de OR instemming heeft verleend (ook een aanname), mag de werkgever dit doen. Het kan zijn (aanname nr 3) dat de OR hierbij geadviseerd heeft om dit niet te verplichten, of dat de OR zijn mening heeft gegeven dat de werkgever het niet kan verplichten voor werknemers die voor 1-1-2009 in dienst waren. Dit heeft echter geen rechtsgevolgen, het is dan niet meer dan een mening of een vrijblijvend advies.

leertje

leertje

17-01-2010 om 16:36

Dus...

er zou instemming van de OR voor moeten zijn?

Sancy

Sancy

17-01-2010 om 19:02

Nou

Gezien het onderwerp vind ik dat er een instemmingsverzoek naar de OR had gemoeten. Als dat niet gebeurd is, kan de OR schriftelijk bij de ondernemer de nietigheid inroepen van het besluit (art. 27 lid 5). Dit kan echter alleen binnen een maand nadat de ondernemer het besluit heeft genomen en dit aan de OR heeft meegedeeld óf (als er geen mededeling is geweest) binnen een maand nadat het bij de OR duidelijk is geworden dat de ondernemer uitvoering geeft aan zijn besluit. Mocht de ondernemer desondanks toch verder gaan met de uitvoering, kan de OR zelfs naar de kantonrechter om stopzetting te eisen (art. 27 lid 6 WOR).
Dit is echter een hoop gedonder en gedoe en juridisch gesteggel waarbij je je ernstig moet afvragen wie er uiteindelijk beter van wordt. Het is soms domweg een politiek spel dat niet zo eenvoudig is uit te leggen hier. Het is vaak verstandiger en lonender om te kijken naar wat die opleiding precies inhoudt en wat de randvoorwaarden zijn. Je schrijft in je beginposting dat je een andere functie hebt gekregen op HBO-niveau. Omdat je schrijft dat je toch ook de MBO-3 opleiding dient te volgen, neem ik aan dat je op dit moment nog geen MBO3 hebt. Dan zou ik toch de cursus via de werkgever aannemen. Kijk dan goed naar die randvoorwaarden. Kun je de opleiding volgen tijdens werktijd? Worden de uren en het studiemateriaal vergoed? Is de opleiding op een of andere manier gecertificeerd, bijvoorbeeld omdat de regionale ROC deze in opdracht van de werkgever ontwikkeld volgens de onderwijskwaliteitseisen? Als je een algemeen erkend certificaat MBO3 krijgt aan het eind van het traject, heb je hier ook baat bij als je van werkgever zou veranderen.
Nou, dit alles komt zo even bij me op. Kun je hier mee verder?

leertje

leertje

17-01-2010 om 23:01

ik kan hier zeker wel wat mee, al vraag ik me af wanneer het besluit van de directie is genomen, eerder was er namelijk sprake van dat de vaste medewerkers niet verplicht konden worden die opleiding te volgen.

Nee, ik heb geen MBO diploma. Maar of dit nu het diploma is wat ik wil halen? Er zijn nu collega's mee bezig en ze vinden er geen fluit aan. Saai. En het kan niet onder werktijd. Het zal dus volledig in mijn eigen tijd moeten. Het is een MBO3 Callcentermedewerker, wel gecertificeerd, een ROC heeft het inderdaad opgezet. Ik heb niet de ambitie om heel lang op een callcenter te blijven werken. Een volgende baan zal daar ook niet zijn.

Bieke

Bieke

18-01-2010 om 20:17

Ik ook

Ik ben verpleegkundige en ik doe, naar het schijnt, een MBO SPW4. Een ROC aan de andere kant van het land 'verzorgt' de opleiding. Het enige wat ik er van merk is dat ik een presentielijst moet invullen tijdens het werkoverleg. Ik krijg daar een kopietje van en stop die in een map. Ik ben nu bijna een jaar 'bezig' en ik heb een map vol met presentielijsten. Ik heb geen idee wat het beroep van SPW4 inhoudt, zal wel iets met lijsten zijn.
Wat ik wel weet is dat het ziekenhuis waar ik werk door deze constructie gebruik kan maken van de regeling afdrachtvermindering onderwijs, het levert geld op.

Sancy

Sancy

19-01-2010 om 09:14

Fraude

Bieke, ik val niet snel van mijn stoel van verbazing maar dit zou toch te gek voor woorden zijn. Als jouw mbo-spw4 opleiding werkelijk inderdaad uit niet meer bestaat dan presentielijsten invullen, dan is je werkgever eigenlijk aan het frauderen met belastinggeld. Ik mag toch hopen dat de opleiding meer inhoudt dan dit. Heb je geen cursusmap, jaarprogramma, lesdoelen, diplomanormen? Wat vinden de andere cursisten van die opleiding? Heb je wel eens vragen gesteld of geklaagd hierover? Weet de OR van het ziekenhuis hiervan? Wat staat er in het scholingsplan? Hoe groot is het scholingsbudget, en hoe wordt dat budget verdeeld? Waar wordt het budget precies aan uitgegeven? Wat heb je afgesproken bij je pop-gesprek?

Bieke

Bieke

19-01-2010 om 18:53

Mijn idee

Maar het is een goed doortimmerd plan. Kant en klaar verkocht door een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Dat bedrijf heeft ook een contract met het ROC ver weg aan het andere eind van het land.
Op papier lijkt het heel wat. We hebben ook een map met opdrachten. De opdrachten zijn van een heel eenvoudig niveau en zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Het gaat ook fout bij de leidinggevende, zij moeten een soort van scholingscoach functie hebben maar men doet er niets mee. Steeksproefgewijs worden er mappen gecontroleerd door een accountantsbureau. Bij dat bureau hebben ze denk ik allemaal een bril nodig.

leertje

leertje

20-01-2010 om 23:28

Ik ben nog

bezig met uitzoeken hoe het bij ons is, wel of niet verplicht....

leertje

leertje

24-01-2010 om 00:24

heeft dus wel aangegeven bij de bestuurder dat zij vinden dat mensen die langer dan 2 jaar deze functie uitvoeren niet die verplichting kan worden opgelegd. Bestuurder ging er echter niet in mee. Wel kan er op onderdelen ontheffing verleend worden. Daar gaan we dan maar op inzetten....scheelt misschien weer tijd....

mina-bak-graag

mina-bak-graag

25-01-2010 om 20:57

Bbl-traject

Bieke,
Ws zijn jij en je collega's allemaal nu BBL-leerlingen. Ik werk in een organisatie waar dit ook opgezet is. Mijn eind doel net als jij SPW 4.
Maar je kan nooit het hele diploma halen. Alleen deelcertificaten. Kan niet anders dat dit ook voor jou geld.
Hier een goed opgezet scholingsplan, met POP's, leerweken, scholingsdagen enz enz.
Vanaf volgend jaar gaat zelfs voor deze constructie de 300 uur leerplicht gelden.
Dan komt je werkgever met beschreven praktijken niet meer mee weg.
Inmiddels hebben wij al uitgebreide controle gehad van een accountant, de belastingdienst en zelfs van het ministerie.
Men heeft in de gaten dat er steeds meer fraude aan de gang is vandaar de steeds strengere controles.......

Toch jammer dat er op deze manier met scholing om wordt gegaan, puur om extra centen op te strijken.
Indien alles goed en correct is opgezet heeft je werkgever goede geschoolde mensen wat niet al te veel kost.
Zo gaat een goede werkgever met zijn mensen om!

Hartelijke groet Mina-bak-graag

leertje

leertje

25-01-2010 om 21:51

Kwam

er dus vandaag achter dat mijn werkgever ook via de belasting afdracht kan verminderen! En hoe meer de opleiding doen, hoe minder de afdracht!!! Lekker dan, en ik al mijn vrije tijd moeten opofferen, ws ook op dagen naar opleiding die ik normaal niet werk! Heb vandaag wel de persoon van de OR gevraagd welke onderdelen er dan wellicht kunnen vervallen....

Bieke

Bieke

26-01-2010 om 14:35

300 uur

Mina-bak-graag,

Die 300 uur geldt die voor het hele bedrijf, een afdeling of een werknemer?

Groet, Bieke

mina-bak-graag

mina-bak-graag

27-01-2010 om 11:10

300 uren norm

Deze norm is nog niet verplicht maar het zit er ws aan te komen.
De bedoeling is dat het per BBL-leerling (in deze vorm dus), per leerjaar gaat gelden.
Het ROC en het advies bureau die mijn bedrijf begeleiden in dit traject, adviseren ons om hier al wel rekening mee te houden voor de planning van het volgende leerjaar.
Maar dat betekend niet dat je 300 uur "in de klas" moet zitten. Het hele concept is gebaseerd op learning on the job.
Je heb bv een persoonlijk leerdoel: opkomen voor je eigen belangen.
Hier ga je dan aan werken tijdens je reguliere werk.
Je kan dan bv de notulen van een teamoverleg in je leerdossier doen (met aanwezigheidsbewijs) waar jij bv aan het woord bent geweest. Reflexieverslag schrijven
Hup, bewijs binnen en je kan minimaal 1,5 uur scholing schrijven.
Dat leerdoel heb je beschreven in je POP (persoonlijk Ontwikkel Plan).
Ga je deze bespreken of herschrijven, hup weer 1 uur scholing.
Als je het maar kan bewijzen.

Volgens mij is de opzet van de WVA geweest dat de organisatie de uren (en evt vervangingsuren)van het personeel hiermee kan compenseren.
Uiteindelijk is niet de docent, maar de verleturen het meest kostbaar wanneer je organisatie breed schoolt. scholen.

Dus het is heel raar als je als werknemer moet scholen in je eigen tijd.....

mina-bak-graag

ps: en als je het hebt over verplicht scholen.
(waar we mee begonnen zijn in dit draadje)
Bij ons heeft de scholing toch wel een verplicht karakter omdat hij onder werktijd gegeven wordt.

Bieke

Bieke

28-01-2010 om 13:22

Mina-bak-graag

Begint de naam van het adviesbureau met een E en eindigend op een R?
Ik heb even heel royaal gerekend met 10 uur vergaderen plus uitwerken en een scholingsweek. Bij elkaar is dat 152 uur. Er valt niet zo veel te leren als je al een oude rot in het vak bent. Ik vind dat het bedrijf mogelijkheden moet bieden om in een andere functie bekwaam te worden maar dat is niet mogelijk omdat men niet op de werkvloer gemist kan worden.
De meeste werknemers zijn onbekend met de term reflexieverslag en competenties. Het POP is in ons bedrijf ooit jaren geleden met veel tam tam geintroduceerd maar allang een zachte dood gestorven.
Op zich willen de meeste werknemers best een extra diploma halen maar dat is nou net niet de bedoeling.
De regeling zou heel goed gebruikt kunnen worden voor werknemers die echt op de werkvloer een vak willen leren, dan is het ook in overeenstemming met de wet afdrachtsvermindering onderwijs.
Bij ons heeft de scholing ook een verplicht karakter trouwens.

mina-bak-graag

mina-bak-graag

28-01-2010 om 21:13

Beike

Woehaha, ja dat is het bedrijf!

Ze hebben hun "product" in 2007 heel erg mooi aan ons verkocht.
En wij waren dol enthousiast.
De hele organisatie scholen, wie wil dat niet.

Dus in 2008 zijn we ermee begonnen.
Maar er kwamen steeds meer en meer regels, formulieren enz enz bij.
Moet eerlijk zeggen dat ik als leidinggevende veel heftige gesprekken (en nog) met ze heb om het niet te ingewikkeld te maken voor mijn collega's.

We zijn nu eenmaal in zee gestapt met dit bedrijf en de BBL scholingen. Dus we maken met ons allen er het beste maar van.
En dat lukt ons aardig, met veel hulp van het middenkader.
Dossiers goed opgebouwd, leuke trainingen enz enz.
Maar wat ons nekt is het "gedoe" er omheen.
formuliertje hier, verslagje daar.

Over 3 maand stroomt de eerste groep uit (niveau 2)
Dus nog 1 jaar te gaan voor niveau 3 en dat zijn de mensen die iets minder moeite hebben met het "gedoe"
En dan is het ook echt klaar.

Als we nu zouden stoppen dan zou dat betekenen dat ons bedrijf enorm veel geld terug zou moeten betalen aan de belasting. En dat kunnen we ons niet veroorloven omdat alle kosten immers al wel zijn gemaakt: al uitbetaalde verlet en scholingsuren, trainers inhuren en niet te vergeten de enorme rekeningen van het ROC.

Dus nog 1 jaar iedereen blijven motiveren en dan is het klaar.
Alhoewel ik erbij blijf dat de (organisatie brede) scholingen door alle collega's als heel zinvol en leuk zijn ervaren. Maar ja, het "gedoe" er omheen.

Dus de volgende keer slaan wij een beurt over, als dit bedrijf met een leuk idee komt ;-)

mina-bak-graag

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.