Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

mama van twee

mama van twee

06-12-2010 om 10:06

Verplichte vrije dagen

Hallo allemaal,

Vorig jaar heb ik een vraag gesteld over hoeveel uren van je vakantieuren de werkgever als verplichte snipperdag mag vaststellen.

Sancy antwoordde daar op het volgende:
"Eens even kijken: het wettelijk minimum aantal vakantiedagen is vier keer de overeenkomen arbeidsduur per week, of in jouw geval 4 x 5 werkdagen = 20 vakantiedagen per jaar (op basis van een volledige werkweek). Daar mag de werkgever in ieder geval niet aan tornen."

Weet iemand misschien of en waar ik dit op internet kan vinden?
Alvast bedankt.

D.

Sancy

Sancy

06-12-2010 om 10:39

Natuurlijk

Dat staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7 artikel 634 lid 1:
Artikel 634 lid 1.De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.
http://www.st-ab.nl/wetten/0059_Boek_7_Burgerlijk_Wetboek_BW.htm

Sancy

Sancy

06-12-2010 om 10:44

Verplichte vrije dagen

verplichte vrije dagen die door de werkgever worden vastgesteld, staan meestal geregeld in de CAO die voor het bedrijf van toepassing is. Als er een CAO geldt, staat daar vaak in hoeveel dagen de werkgever mag aanwijzen als verplichte vrije dag. Doorgaans geeft de CAO dan ook aan dat deze dagen vóór 1 januari van het kalenderjaar waarvoor ze worden aangegeven, moet worden vastgesteld en als er een ondernemingsraad is in het bedrijf, moet deze hier instemming aan verlenen.

Vic

Vic

06-12-2010 om 14:20

Ja maar

Die 20 dagen per jaar is dus het minimale aantal waar je recht op hebt. Zelf had ik altijd begrepen dat de werkgever maar een beperkt aantal dagen verplicht mag vaststellen. Nu las ik laatst ergens iets over een bedrijf dat tijdens de zomervakantie en rond de Kerst in totaal 3 weken dicht was, met verplicht vrij voor de werknemers. Ik weet niet meer precies hoe en wat, maar de conclusie was dat die werkgever dat toch gewoon mag doen.

mama van twee

mama van twee

06-12-2010 om 14:43

Bedankt

Sancy, bedankt.
Dit is inderdaad waar ik op zoek naar was, kan ik met werkgever in overleg gaan.

Ik werk nl. 20 uur per week en krijg 96 verlofuren per jaar (wij hebben geen cao of iets dergelijks). Voor komend jaar wil werkgever minimaal 3 dagen (= 24 uur) verplicht vrij stellen. Dan zou ik dus minder dan 4x het aantal arbeidsduur per week overhouden.

Groetjes, D.

Sancy

Sancy

06-12-2010 om 15:53

Ah, dat is iets anders

"Ik werk nl. 20 uur per week en krijg 96 verlofuren per jaar (wij hebben geen cao of iets dergelijks). Voor komend jaar wil werkgever minimaal 3 dagen (= 24 uur) verplicht vrij stellen. Dan zou ik dus minder dan 4x het aantal arbeidsduur per week overhouden."
Wat me bijstaat van jouw vraag vorig jaar was dat je wilde weten op hoeveel vakantie-uren jij minimaal recht had. dat is dus 4 x 20 = 80 uur op jaarbasis. Jij hebt er 96 schrijf je, dus dat is meer dan het wettelijk minimum.
Het verplichten van een aantal vrije dagen per jaar hoeft niet met deze regel in conflict te zijn. De werkgever moet jou in staat stellen om vakantie te houden en dat doet hij, als is het niet direct op de dagen die jij graag zou zien.
Lees je eens verder in via deze link:
http://www.arbeidsrechter.nl/h/h422.htm

mama van twee

mama van twee

06-12-2010 om 21:31

Sancy

Sancy,

Onderstaande tekst heb ik uit jouw link gehaald:

"Verhinderde dagen aanmerken als (boven-wettelijke) vakantiedagen

Stemt de medewerker hiermee in, dan kunnen de hierna te noemen (halve) dagen aangemerkt worden als vakantiedagen (art 7:636 BW). De regeling komt er op neer, dat telkens instemming wordt gevraagd als deze dagen zich gaan voordoen, of voorgedaan hebben. Verkrijgt de werkgever instemming, dan gaat het om vakantiedagen, waarover de werkgever vakantiegeld dient uit te betalen, waarvoor de aanspraak op vakantiedagen van de medewerker afneemt.

Dit aanmerken van verhinderde dagen als vakantiedagen kan echter alleen voor boven-wettelijke vakantierechten, oftewel de vakantierechten die een medewerker meer heeft dan het wettelijk minimum. Het gaat bijvoorbeeld om minimaal 20 vakantiedagen voor een medewerker met een vijfdaagse werkweek en minimaal 12 dagen voor een medewerker die drie dagen per week werkt (4.2.1.). Slechts de dagen boven dit minimum kunnen in geval van verhindering gebruikt worden, door verhinderde dagen als (boven-wettelijke) vakantiedagen aan te laten merken."

Als ik dit goed begrijp, heeft een werknemer met een 5-daagse werkweek recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Eventuele meerdere vakantiedagen zijn boven-wettelijk en mogen door werkgever op verplichte dagen gesteld worden. Ik heb een 2½-daag werkweek, dus recht op 10 wettelijke vakantiedagen. Eventuele meerdere vakantiedagen zijn boven-wettelijk en mag door mijn werkgever verplicht gesteld worden. Heb ik dit goed begroepen?

Groetjes, D.

Sancy

Sancy

06-12-2010 om 22:21

Inderdaad

Jij hebt het totaal aantal vakantieuren minus het wettelijk minimum aantal uren dus (96-80=)16 uren op jaarbasis die de werkgever mag aanwijzen als verplichte vakantiedag.

Jesse_1

Jesse_1

06-12-2010 om 23:13

Klopt vic

Anders zouden bedrijven die een bouwvak hebben, geen collectieve bouwvak kunnen hebben!
Wie weet was dat wel 'mijn' bedrijf waar je over las (al werk ik er nu niet meer), wij hadden 3 weken 'bouwvak' en daarnaast tussen kerst & oud-en-nieuw ook vrij. (En de dag na Hemelvaart ook geloof ik). Nu waren er ook veel ADV-dagen, maar ook buiten dat kon de werkgever dit vaststellen. Al hield hij zich verder ook niet aan de CAO, dus wat dat betreft.... :-S
Jesse

amk

amk

08-12-2010 om 11:34

123ik

het is zelfs zo dat er helemaal geen limiet is aan het aantal vakantiedagen dat je mee mag nemen, en ook niet hoelang.
Dus al wil je er 10 menemen of je hele verlofstaat dat maakt niet uit. Ze willen graag dat je het op neemt om dat het een financiele last op de balans is.

Vic

Vic

08-12-2010 om 13:12

Amk

Bij ons wordt heel sterk gestuurd op het opnemen van vakantie-uren. Je max als fulltimer maximaal 56 uur meenemen, eventueel vermeerderd met leeftijdsgerelateerde extra dagen. Al vanaf oktober worden we gespamd met mailtjes 'denk eraan je verlof op te nemen, anders wordt het afgeboekt'. Iedereen kent de wettelijke regels, en toch is er niemand die het erop aan laat komen.

amk

amk

08-12-2010 om 17:05

Vic

maar dat laten jullie dan ook gewoon gebeuren. Bij ons wordt ook gevraagd of we uren willen opnemen, maar staat er keurig bij dat ze het ons niet kunnen verplichten.

Ik zou zeggen neem contact op met je vakbond en met de OR om het te veranderen.

Muriel

Muriel

09-12-2010 om 11:18

Amk

Dat ben ik niet met je eens, amk. 4x arbeidsduur per week is het minimale aantal verlofuren waar je recht op hebt. Maar de werkgever kan een werknemer wel degelijk verplichten deze wettelijke uren op te nemen! We gaan hierbij uit van het principe dat je rust nodig hebt om te herstellen van je werk. Vanuit dat principe geldt ook dat wettelijke verlofuren niet uitbetaald mogen worden, anders dan bij ontslag.

Let op: ik heb het hier niet over bovenwettelijke uren. Dit zijn de uren die je bovenop die 4x arbeidsduur krijgt.

Wanneer het niet mogelijk is gebleken de uren op te nemen (ziekte, drukte op werk of wat dan ook), dan mogen deze uren nimmer worden ingetrokken, weggeschreven of wat dan ook. Daarin ben ik het met je eens dat altijd toegestaan moet worden deze mee te nemen naar een volgend jaar.

Maar er is een addertje onder het gras: de werkgever heeft arbo-verantwoordelijkheden. Als een medewerker overwerkt (overspannen, burn-out e.d.) raakt en blijkt dat hij al jaren zijn wettelijke verlofuren niet heeft mogen/kunnen opnemen, dan ben je als werkgever wel degelijk verantwoordelijk!

Groetjes,
Muriel

amk

amk

09-12-2010 om 12:21

Muriel

Ik ben het helemaal met je eens, maar de werkgever heeft
geen mogelijkheden om je te dwingen die uren op te nemen.

Wel zal hij moeten aantonen dat hij je die kans gegeven heeft wil hij aan die zorgplicht voldoen. Maar als werknemer heb je ook een eigenverantwoordelijkheid, en die staat in diezelfde arbowet.

De wet staat ook toe dat je die uren meeneemt om bv een sabatical op te nemen of eerder te stoppen met werken. En dan heb je wel een zeeetje nodig.

Muriel

Muriel

09-12-2010 om 20:25

Amk

En die laatste regel vind ik tegenstrijdig in de wet. Want verlofrechten zijn niet voor niets afgedwongen! Ik zou als werkgever ook nooit akkoord gaan met het opsparen van alle wettelijke uren voor een sabatical of eerder stoppen met werken. Drie weken vakantie in een jaar is toch wel het minimale wat iemand nodig heeft om zijn/haar werk goed uit te kunnen voeren. Vooruit, spaar dat vierde weekje en de bovenwettelijke uren dan maar op... ;-)

Groetjes,
Muriel

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.