Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Verzuimreductie

Heeft iemand afgelopen vrijdag Zembla gezien over verzuimreductie?
Volgens Zembla mag deze werkwijze niet. Verzuimreductie werkt met callcentre medewerkers die zijzelf casemanagers noemen. Bij ziekmelding worden allerlei medische vragen gesteld.

Het bedrijf waar ik werk is ook aangesloten bij verzuimreductie en onlangs heb ik met griepverschijnselen met ze te maken gehad. Werd het hemd van het lijf gevraagd, nadat ik al moeite had moeten doen om ze met mijn zieke hoofd te pakken had. Er is mij niet gevraagd of ze mijn gegevens mochten registreren en doorgeven. Ik moest precies vertellen wanneer de klachten begonnen zijn, hoe het verloop was of ik medicatie genomen had of ik contact met mijn huisarts had gehad. Daarna vond mijn "case manager" dat ik 2 dagen erna weer aan het werk kon, kon ik dat niet dan moest ik terug bellen.

Ben benieud hoe dit verder afloopt en wat mijn bedrijf met deze info doet, wij als werknemers hadden namelijk al geklaagd.

Gr Pham

Jaymza

Jaymza

25-03-2012 om 13:35

Niet gezien maar

heel knap dat iemand aan de telefoon kan zien hoe jij je over 2 dagen voelt. Ook artsen kunnen dat niet.

Jaymza

Sancy

Sancy

25-03-2012 om 14:29

Pham

Zembla heeft gelijk, deze werkwijze mag niet. Dat wil zeggen, Verzuimreductie mag best telefonisten casemanagers noemen en die casemanagers kunnen best vragen naar je klachten/ziekte (vragen staat vrij), maar jij hoeft daar geen antwoord op te geven. De werkgever mag wel vragen wanneer je verwacht weer aan het werk te kunnen gaan.
De ondernemingsraad van jouw bedrijf heeft instemmingsrecht ten aanzien van het arbocontract dat de werkgever afsluit. De werkgever is ook verplicht een verzuimregeling bekend te maken waarin staat beschreven wat er van zieke medewerkers verwacht wordt. De OR kan voordat hij instemming verleent - of onthoudt- kijken of de rechten van de medewerkers voldoende gewaarborgd worden. Het CBP heeft ter bescherming van de privacy zelfs een handige checklist voor ondernemingsraden op de website staan (deze: http://www.cbpweb.nl/Pages/bro_orprivacychecklist.aspx ).
Trouwens, als je twijfelt of je een bevoegde hulpverlener spreekt of 'slechts' een casemanager dan zou je het BIG-register kunnen raadplegen. Dat kan hier http://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/default.aspx

Dankzij

De zembla uitzending krijgt de kwestie nog een politiek staartje volgens mij. Op radio1 hadden ze het er ook over.

Schandalig

Ik heb de uitzending met verbazing bekeken. Gelukkig heeft mijn werkgever het goed geregeld.

Dit bedrijf is zeer discutabel. Het gaat op de stoel van de arts zitten. Maar erger nog, ze schenden de bescherming persoonsgegevens. Je gegevens worden zonder pardon opgeslagen en komen ook op het bureau van de werkgever terecht.

Dat is echt verwerpelijk, want die info is voor de werkgever not done. Er zouden al in bepaalde gevallen geen contracten meer zijn verlengd omdat werkgever info had over de fysieke toestand van de werknemer.

Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt.

Maar ik vroeg me ook af hoe jij dit als doorsnee werknemer moet weten. Je bent een keer ziek, en dan verwijst je werkgever je naar deze instantie. Je moet maar zo gis zijn om te ontdekken dat dit geen officiele bedrijfsarts is en hoe de regels zijn. Je handelt ter goede trouw toch?

Pham, je hebt nu in ieder geval goede munitie, en je bent een stuk wijzer geworden. Ik hoop dat dit voor jou helpt in je bedrijf en dat er dingen veranderen!

amk

amk

25-03-2012 om 20:55

Bij ons

meld je je ziek via een antwoordapparaat. Dan krijg je als het de 2e keer binnen korte tijd is een telefoontje van de arbodienst voor een afspraak met de arbo-arts.
Geen vragen wat je hebt.
De arbo arts moet rapporteren naar pz over de voortgang. Maar daar staat niet veel in. Een globale beschrijving of het geestelijk of lichamelijke klachten zijn. En een globale schatting wanneer het werk hervat kan worden en hoe.
En vervolgens wanneer de eventuele vervolg afspraak is.
het geheel beslaat nog geen half A4-tje, want het de eerste helft is een verplichte tabel met naam, afdeling en personeelsnr en datum ziekmelding.

Mama_Lynn

Mama_Lynn

26-03-2012 om 10:03

Is het terug te zien?

Heb het niet gezien, maar ben wel geinteresseerd...hier ook verzuimreductie en veel klachten. Bah, ben d'r zelf ook helemaal niet gecharmeerd van. Ben ook benieuwd naar hoe onze werkgever hier op reaqgeert. Hier moet je bijna elke dag na je ziekmelding bellen. echt belachelijk. Moet wel zeggen, ik had er 1 goeie bij (die dus wel vroeg of het geregistreerd mocht worden en die me beterschap wenste), maar de andere keer voelde ik met net een nummer (ik was te vroeg aan het werk gegaan door deze tamelijk agressieve werkwijze en was prompt 2 dagen later weer ziek :S).

Lynn

guera

guera

26-03-2012 om 11:59

Even anno: de grens is heel duidelijk

De grens is heel duidelijk door de wet gesteld.
Medische gegevens mogen alleen verstrekt worden aan de bedrijfs ARTS (een arbo dienst is niet perse een bedrijfsarts). De bedrijfs arts mag GEEN medische gegevens aan de leidinggevende doorspelen. Hij mag alleen met leidinggevende afstemmen hoe eventuele reintegratie gaat verlopen en wanneer dat kan.

De bal ligt bij de leidinggevende. Die moet JOU bellen als je ziek bent om te informeren wat HIJ kan doen voor jou. Wat heb je nodig? Hij mag informeren hoe lang je denkt dat het duurt maar je hoeft absoluut geen details te geven aan niemand niet behalve een ARTS.

Die sjoemel bedrijven laten het lijken of het een onduidelijke grens is. De grens is heel helder volgens de wet gesteld. Maar weten wij veel?
Mijn ogen zijn ook geopend....

Kaaskopje

Kaaskopje

26-03-2012 om 14:05

Vergeten te kijken

Ik had de vooraankondiging gezien en heb dit ook aan mijn collega-in-de-OR doorgegeven, maar zelf heb ik het gek genoeg finaal vergeten.
Ik heb het aan mijn collega verteld omdat onze werkgever naar ons, de werknemers, toe de wet nog wel eens vergeet toe te passen zoals het hoort en wij een ziekteverzuimbeleid op het werk hebben waar ik het totaal niet mee eens ben en meer met mij niet. Onze OR is ongeveer 2 jaar geleden opgericht. De leden hebben er een hele kluif aan om de werkgever op alle punten te wijzen waar ze blijk geven de wet niet te kennen.
Wat het ziekteverzuim bij ons betreft: Onze eerste dienst begint om 9 uur. De volgende voor de meesten om half 1. Toch moet het héle bedrijf zich voor 9 uur ziekmelden. Bij het bedrijf wat onze werkgever daarvoor heeft ingeschakeld. Als ik half 10 bel, wordt mijn ziekmelding afgewezen. Dus ondanks dat mijn werkdag pas om half 1 begint en ik het vrij logisch vind om op zo'n dag de wekker niet om 8 uur te zetten om aan mijn voorhoofd te voelen of ik wie weet koorts heb. Vervolgens bel ik mijn werkgever om te melden dat ik ziek ben, waar ik ook meteen te horen krijg dat ik te laat ben met ziekmelden. De enige keer dat ik mij tot nu toe in dit jaar heb ziekgemeld ben ik compleet ontploft aan de telefoon. Zeer uitzonderlijk voor mijn doen.
Ik meld me niet zo heel vaak ziek. Ik begrijp van collega's dat sinds een tijdje geen controle meer volgt op de dag van ziekmelden, wat eerder wel zo was. Dan kwam zo'n controle-arts met de tong op de schoenen om half 7 's avonds nog eens bij je aanzetten, als het tegenzat. Maar wat ik ook van collega's begrijp is dat de ene collega blijkbaar een groter risico vormt dan de ander. Niet iedereen krijgt namelijk nog controle. Wat voorheen wel zo was. De laatste keer, na mijn ontploffing dus, heb ik geen arts gezien.
Als je midden op de dag, tijdens het werk, 'onwel' wordt dan moet je bij HRM langs om je ziek te melden. HRM moet dan persoonlijk met die arbo-dienst bellen om de ziekmelding erdoor te krijgen. Tegen dat je met je zieke kop eindelijk buiten staat ben je een half uur verder.
Zou het voor een werkgever als de onze nou écht financieel beter zijn om zo'n dienst in te schakelen voor de ziekmeldingen?

Discutabele rol bedrijfsartsen

Zo gaat het in veel gemeenten met het verzuimbeleid van leerlingen ook. Alles moeten prijsgeven aan de leerplichtambtenaar of een (administratief) medewerker van de GGD. Een zich als bedrijfsarts gedragende jeugdarts (die inmiddels ook bij de beroepsvereniging van bedrijfsartsen zijn aangesloten), die alles haarfijn doorspreekt met de school: tot op het aantal hechtingen toe.
Nu niet op straffe van met je zieke hoofd toch nog aan het werk moeten, maar zelfs onder dreiging van strafvervolging.
Misschien toch even contact opnemen met Zembla. De strategie die die verzuimbedrijven volgen is er een waar ook binnen het overheidsapparaat heilig in geloofd wordt. De overheid zelf geeft bij monde van de leerplichtambtenaar en de GGD (in de rol van verzuimbureau) het slechte voorbeeld.
Groet,
Miriam Lavell

mamsie

mamsie

27-03-2012 om 09:18

Effe anders

Welnee jeugdartsen hebben zich niet aangesloten bij de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, die hebben allebei hun eigen beroepsvereniging dat zijn de AJN en de NVAB.
De AJN is aangsloten bij de KAMG daaronder vallen veel verenigingen van artsen werkzaam in Maatschappij en Gezondheid, zoals ook forensische geneeskunde en infectieziektenbestrijding. De bedrijsartsen zie ik daar nu niet bij staan. http://www.kamg.nl/organisatie-kamg
De KAMG is weer aangesloten bij de KNMG, de hele grote algemene organisatie.
En jeugdartsen mogen helemaal niet alles haarfijn doorspreken met de school, net zo goed niet als bedrijfsartsen dat mogen met de werkgever of huisartsen dat mogen met school of bedrijf.
Dat het nooit misgaat hoor je mij niet zeggen, kijk maar naar Zembla, maar de regels zijn gewoon duidelijk. Een jeugdarts die zich daar niet aan houdt mag voor de tuchtraad.

amk

amk

27-03-2012 om 09:41

Schokkend

ik zit nu de herhaling te kijken. Schokkend zeg. Zoals die directeur van verzuimreductie over de wet heen stapt en de expertise die de callcentermedewerkers denken te hebben.

Sancy

Sancy

27-03-2012 om 10:49

Wat schokkend is

"En jeugdartsen mogen helemaal niet alles haarfijn doorspreken met de school, net zo goed niet als bedrijfsartsen dat mogen met de werkgever of huisartsen dat mogen met school of bedrijf.
Dat het nooit misgaat hoor je mij niet zeggen, kijk maar naar Zembla, maar de regels zijn gewoon duidelijk. Een jeugdarts die zich daar niet aan houdt mag voor de tuchtraad."
Jeugdartsen, bedrijfsartsen... geen enkele arts mag zonder toestemming van de betrokkene (medische) gegevens doorgeven. En tóch gebeurt het, en ook nog op grote schaal. En helaas wordt maar zeer zelden gebruik gemaakt van de mogelijkheid de tuchtraad in te schakelen. En mijn ervaring is dat áls je er wat over zegt, je onmiddellijk wordt bekeken alsof je iets te verbergen hebt. 'Want het is toch niet erg? Tenzij je iets te verbergen hebt natuurlijk'.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.