Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Kiki

Kiki

25-11-2010 om 23:16

Wat kan ik doen en bij wie dien ik een klacht in

een van mijn klanten in de schuldhulpverlening (laat dat hulp maar weg) heeft een bewindsvoerder en die heeft al het geld van de kinderopvangtoeslag uitgegeven aan de vaste lasten. Met als gevolg dat de gastouder geen geld heeft gekregen voor haar diensten.

Nu wil de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terugvorderen en terecht dus eigenlijk wel want het geld is niet naar de kinderopvang gegaan.
Dus klant in paniek, want ze mag geen nieuwe schulden maken, bewindsvoerder doet er eigenlijk heel laconiek over en zegt dat wij hem daar niet over geinformeerd hebben (ik heb hem maar tig keer gesproken dat hij de rekeningen moest betalen en het heet niet voor niets kinderopvangtoeslag)

Dus nu zit mevrouw in gigantische misère, het gaat om duizenden euro's wat de belastingdienst eigenlijk per ommegaande terug wil, gastouder zit in geldnood, want zij heeft niet betaald gekregen

Waar kan ik klagen, ik wil die man uit zijn beroep ontzet hebben, ik wil eigenlijk dat de instantie die haar zouden moeten helpen deze nieuwe schuld draagt en mijn gastouder gaat betalen voor haar diensten. Kortom, ik ben woedend en er moeten toch minimaal repercussies komen voor dit wangedrocht!

De belastingdienst geeft trouwens aan dat de klant eindverantwoordelijk is en het feit dat ze geen zeggenschap heeft over haar eigen financiën doet daar niets aan af.
Waar-de-loos, ik ben zo nijdig!

Elisa Gemani

Elisa Gemani

25-11-2010 om 23:26

Klacht

Bij problemen met de bewindvoerder in de WSNP moet de schuldenaar (je klant dus) een brief schrijven aan de Rechter-Commissaris waarin hij/zij zijn beklag doet en waarom.
Zit je klant in de WSNP of in het minnelijk traject? Heeft ze budgetbeheer of niet? Waarom heeft de bwv dat geld gebruikt voor het betalen van de vaste lasten? Is dat schriftelijk meegedeeld aan je klant? Heeft hij erop gewezen dat zij dus dan de gastouder niet zou kunnen betalen?
Rot-situatie hoor maar niet uitzonderlijk. Er zijn zoveel louche schuldhulpbureaus en bewindvoerders...

fladder

fladder

25-11-2010 om 23:36

Wangedrocht

"Waar kan ik klagen, ik wil die man uit zijn beroep ontzet hebben, ik wil eigenlijk dat de instantie die haar zouden moeten helpen deze nieuwe schuld draagt en mijn gastouder gaat betalen voor haar diensten. Kortom, ik ben woedend en er moeten toch minimaal repercussies komen voor dit wangedrocht!"

Ik ben er inmiddels achter dat dit soort wangedrochten in allerlei takken voorkomen en vaak ook nog gedekt zijn door logge instanties... Je moet een verdomd lange adem hebben.

Elisa Gemani

Elisa Gemani

25-11-2010 om 23:56

Meer info

"Is de bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij/zij maakt?
Iedere bewindvoerder wordt op persoonlijke titel benoemd. Wanneer hij fouten maakt waardoor betrokkenen benadeeld worden, is hij hiervoor aansprakelijk. Iedere bewindvoerder heeft voor dergelijke gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Kan het conflict niet tijdens het traject van de Wsnp opgelost worden, dan kan de benadeelde een aparte civiele procedure opstarten tegen de bewindvoerder."

"Ik heb een klacht over mijn bewindvoerder. Waar kan ik terecht?
De Wsnp is een wettelijk traject. De rechtbank benoemt een bewindvoerder om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast wordt een rechter-commissaris benoemd die er op toe moet zien dat de bewindvoerder zijn werk op juiste wijze verricht en daarnaast beslissingen neemt in situaties die betrekking hebben op de boedel. Maar ook is de rechter-commissaris de persoon die klachten behandelt van schuldenaren over de bewindvoerder en andersom. U kunt daarom uw klacht schriftelijk voorleggen aan de rechter-commissaris (artikel 317 van de Faillissementswet). De rechter-commissaris zal de klacht terugkoppelen naar uw bewindvoerder en zijn/haar kant van het verhaal aanhoren. Vervolgens zal de rechter-commissaris een beslissing nemen op uw klacht." (http://www.wsnp.rvr.org)

Elisa Gemani

Elisa Gemani

26-11-2010 om 00:11

Aanvulling

"Neemt de bewindvoerder mijn financiële verplichtingen over?
Nee, u dient er zelf voor te zorgen dat u uw financiële zaken op orde heeft en houdt. Heeft u hier hulp bij nodig dan kan dit in de vorm van budgetbeheer of budgetbegeleiding. Dit wordt niet uitgevoerd door uw bewindvoerder. Hij kan u wel verwijzen naar de juiste instantie."
Kijk anders op bovengenoemde site en neem contact met hun op. Zoek eerst goed uit hoe dit precies zit want alleen dan kan je verdere stappen ondernemen. Dit kan natuurlijk niet. Of de bwv is buiten zijn boekje gegaan of de schuldhulpinstantie. Of is er wellicht sprake geweest van miscommunicatie? Dit kan je klant niet aangerekend worden als nieuwe schuld als zij van niets afwist. Ik heb zelf zo'n akkefietjes gehad in de WSNP en uiteindelijk is alles goed gekomen maar trek zsm aan de bel! Succes!

Elisa Gemani

Elisa Gemani

01-12-2010 om 14:39

Kiki

Ik ben benieuwd Kiki welke stappen jullie hebben ondernomen? Die hele molen werkt vrij traag maar een klacht indienen is zo gebeurd.
Maar het is een vreselijke toestand met die instanties hoor. Ik hoop uiteraard dat je klant haar recht krijgt!

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.