Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Fransien

Fransien

28-06-2010 om 13:56

Wie kan mij aan de wetsartikelen helpen?

Mijn huidige leidinggevende wil mij fors laten overwerken (ben 6 maanden zwanger) en dan ook echt fors omdat ik zo nodig met verlof moet. Volgens mij mag dat niet zomaar, maar ik moet met wetsartikelen aankomen wil ik een punt maken, hij denkt namelijk dat het wel mag.
Overigens ben ik al naar het rondkijken naar een andere baan voor na mijn verlof, (maar dat doet de rest van het team ook al) en heb ik volgende week een eerste gesprek.

Tijgeroog

Tijgeroog

28-06-2010 om 14:36

Arbeidstijdenwet 4:5

Je mag maximaal 10 uur per dag werken, met een maximum van gemiddeld 50 uur per week in een periode van 4 weken en een maximum van gemiddeld 45 uur in een periode van 16 weken.
Bovendien heb je recht op 1/8 deel van je werktijd aan extra pauze.
Wettekst (4:5): http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/geldigheidsdatum_28-06-2010#Hoofdstuk4
Gewone-mensen-taal: http://www.arbo-advies.nl/zwangerschap.htm

Op de site van FNC staat trouwens dat je helemaal geen overwerk hoeft te verrichten, dus je zou daar eens contact mee op kunnen nemen om het na te vragen.
http://www.fnv.nl/helpjezelf/infowijzer/werk_en_prive/borstvoeding.asp

Link

Dit lijkt mij een nuttige link:
http://www.fnvbondgenoten.nl/dossiers/dossier_overzicht/arbeidstijden1/overwerk (de oorspronkelijke link was langer maar dat paste niet meer in het venstertje).

Het komt erop neer dat de absolute bovengrens staat in de arbeidstijdenwet, die regelt dat je niet meer dan 12 uur per dienst en niet meer dan 60 uur per week mag werken, maar of je verplicht bent overwerk te accepteren staat in je arbeidsovereenkomst of je CAO, of een werktijdregeling die met de OR is afgesproken.

Als er niks staat in de CAO (of er is geen CAO) en ook niet in je arbeidsovereenkomst of werktijdregeling dan val je terug op de algemene regeling dat werkgever en werknemer zich over en weer als een goed werkgever en werknemer moeten gedragen. Het zwaar laten overwerken van een zes maanden zwangere vrouw lijkt mij niet vallen onder goed werkgeverschap. Iha lijkt mij (maar ik heb geen rechtspraak paraat) dat de werkgever alleen maar overwerk kan verplichten als er een erg duidelijk en dringend bedrijfsbelang is, maar goed, kennelijk houden de juristen elkaar hiermee van de straat.

Ik vermoed dat er ook nog wel speciale regels zijn over de bescherming van zwangere vrouwen, maar dat zal dan neem ik aan in de arbowetgeving staan. Als je weet wie de arbodienst is kan je die misschien ook wel bellen.

Ik zou ook aan de werkgever duidelijk maken dat je vreest dat je je voortijdig ziek moet melden als het werk te zwaar wordt. Kan de arboarts ernaar kijken. En die zal baas dan wel op zijn falie geven of toch in elk geval vaststellen dat je normale urental het maximaal haalbare is.

Als het zo'n plurk is, die baas van jou (en die indruk krijg ik) dan is een vakbondslidmaatschap misschien niet zo'n gek idee.

Sterkte ermee

Temet

Oeps

tien uur per dag? Ik zag ergens twaalf (tien uur per nachtdienst, dat wel) maar ik heb de wet zelf er niet bijgepakt.

Groeten,

Temet

Fransien

Fransien

28-06-2010 om 14:43

Dank

Hier heb ik wat aan, en dan te bedenken dat ik hooguit een paar keer extra per dag naar de wc ga op het moment, maar meneer heeft het idee dat je met 4 maanden verlof dat allemaal moet inhalen zodat je niet over je vakantieuren heen gaat (heeft al geprobeerd mijn al in februari goedgekeurde en daarna geboekte vakantie terug te draaien, maar daar was al een draadje hierover geweest, dus dat had ik snel in de kiem gesmoord). Ach, je bent een snelle jongen of je bent het niet zullen we maar denken.
Groeten, Fransien

Tijgeroog

Tijgeroog

28-06-2010 om 16:56

Temet

Die 10 uur staat in het artikel van de arbeidstijdenwet die ik hierboven noemde. Dat artikel is speciaal voor zwangere vrouwen, dan mag je in principe ook geen nachtdiensten draaien, worden je uren bij de verloskundige enzo vergoed en daar staan dus extra pauzes bij.

Hanne.

Hanne.

29-06-2010 om 09:45

Arbocatalogus en artikel 4.5 arbeidstijdenwet

even geknipt en geplakt:

de arbocatalogus voor zwangeren (althans de handreiking daartoe)

http://www.paulwerkt.nl/pdf/publications/13.pdf

Artikel 4.5 uit de arbeidstijdenwet:

http://www.arbeidsrechter.nl/w/atw.htm#4_5

inderdaad max 10 uur per dag, en recht op extra pauzes. Misschien kan je die 2 uur overwerk als pauze invullen ;)

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.