Home » Forum » Zakgeld schenken en belasting

Zakgeld, schenken en belasting

110 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
V@@s
Geld op rekeningen op naam van kinderen

Wordt ook echt eigendom van die kinderen. Ouders voeren daar alleen het bewind over. Geld weer terug overboeken naar de eigen rekening voor de achttiende verjaardag mag dan ook niet zomaar. Hier is al jurisprudentie over waarbij kinderen de zaak hebben gewonnen tegen hun ouders.

Lydia
Zorg dat je op de kinderrekening de bedragen in de gaten houdt

En met een kinderrekening bedoel ik op naam van je kind sparen. Hier komt geregeld een schenking van Oma. Die gaat op die rekening, netjes binnen de normen van de belastingdienst.
Als die rekening bij 18 jaar naar het kind zelf gaat, is dat geen schenking meer. Het is al eerder geschonken. Oma maakt de schenking altijd over met de vermelding 'schenken jaartal'. Dat is altijd terug te vinden.

Dit bedrag komt inderdaad bij ons vermogen. Maar de schenking melden bij de aangifte doen wij niet. De rekening staat uiteraard wel bij de lijst van saldi dat de bank doorgeeft aan de belastingdienst, inclusief namen rekeninghouders.

Angela67
Kijk dat bedoel ik

Zoals Lydia het beschrijft leek mij ook het meest logisch. Dat wil zeggen: ik neem aan dat je bij de overschrijvingen naar de kindrekening niet eens 'schenking' hoeft te zetten. Als de Belastingdienst bij 18 jaar door de bijschrijvingen bladert zien ze vanzelf of bedragen erboven of eronder zitten. Als het erboven zit dan hadden de ouders of schenkers schenkingsbelasting moeten betalen. Of ze dat ook gedaan hebben zal de belastingdienst controleren?
Gr Angela

M Lavell
Ah ik zie het

Ja, dat is volkomen ridicuul. Ik had die zin niet gezin.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ouders aan zichzelf schenken en dan schenkbelasting moeten betalen. Slaat nergens op die zin. "Het geld op hun spaarrekening valt immers onder het eigen vermogen van de ouders. Dat is ook de reden dat de ouders schenkbelasting betalen wanneer zij aan hun minderjarig kind geld schenken.”

M Lavell
Nee

Vaas "Geld op rekeningen op naam van kinderen
Wordt ook echt eigendom van die kinderen. "
Nee. Het blijft tot het vermogen van de ouders horen. De ouders houden er de beschikking over en kunnen - moeten - het uitgeven als dat nodig is.
De bedragen worden meegeteld bij de beoordeling voor recht op toeslagen en uitkeringen en vermogensbelasting.

wil40
Dat is maar goed ook.

Anders parkeren criminelen al hun drugsgeld op een kinderrekening. Of papa zijn zwarte geld.
Opgeven bij alle saldi van fiscaal partners. Zelfs van de kinderen die je onder je hoede hebt, maar niet je biologische kind zijn. Bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen.

Lente
Website Rabobank

https://www.rabobank.nl/particulieren/sparen/voor-kinderen/sparen-op-naa...

Hierin staat dat het geld wel van het kind is maar dat de ouder via de belastingdienst aangerekend wordt voor het vermogen. En de ouder tot 18e jaar beslist wat ermee gebeurt.

Angela67
en toch

De vraag die ik niet letterlijk beantwoord zie is: Moet je als ouders iets *doen* zolang het kind minderjarig is en het kind een bedrag gestort krijgt op de kindrekening dat hoger ligt dan het schenkingsbelastingvrije bedrag? Moet je zelf bij je aangifte doorgeven dat je 6000 euro op de rekening van je kind hebt gestort én dat je graag even wilt afrekenen voor de belasting? En als je dat niet spontaan doet, ben je dan 'al die jaren' aan het frauderen? Krijg je dan ook een boete voor de jaren dat je geen melding hebt gemaakt?

Kijk het kan zijn dat het moet maar dat het zelden gecontroleerd wordt, maar dan nog zou ik verwachten dat er ergens een regel is.

Misschien mis ik de point, dat zou kunnen.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat als je kind 18 is en de rekening 'krijgt' en er staat 18 x het vrije bedrag op, dat het kind alsnog schenkingsbelasting moet betalen omdat papa en mama dat niet aantoonbaar hebben gedaan.

en als het bedrag niet in 18x is gestort maar in 1 keer toen het kind 10 was, wat dan?

gr Angela

Flavia
schenking is aparte aangifte

Een schenking geeft je aan via een aparte aangifte dat gaat niet via de jaarlijkse aangifte.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoversti...

Lente
Dat hoeft alleen als de schenking hoger is dan de norm

Zie titel

En als je er toevallig 1000 euro boven zit, eenmalig, voor een minderjarig kind. Dan zou ik helemaal niets doen.

Ginny Twijfelvuur
Tekst gaat nog verder...

Ik dacht eerst dat het ook was zoals Miriam het vertelt (1e alinea), maar er staat nog wat onder.....

Schenken aan kinderen - Minderjarig
In de meeste gevallen betaalt de ontvanger dus de schenkbelasting. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen betalen de ouders echter schenkbelasting. Dit komt omdat minderjarige kinderen geen belastingaangiften hoeven doen. Het geld op hun spaarrekening valt immers onder het eigen vermogen van de ouders.

En dan komt het:

Dat is ook de reden dat de ouders schenkbelasting betalen wanneer zij aan hun minderjarig kind geld schenken.

Dus wel!

Maar ik zou ook niks doen. Je loopt het risico om een naheffing te krijgen, maar ik begrijp uit je verhaal dat de te betalen belasting niet al te hoog is. En dat je in meerdere fases geschonken hebt. Ik geloof niet dat je dan gauw in de kijkert loopt.

Angela67
Flsvia

Als je de toelichting leest gaat het alleen over het aangifte doen als jij als *meerderjarige* een schenking *ontvangt*. Je moet wel aangegeven wat de relatie is met de *schenker* (ben je een kind van de schenker, een partner etc).

Nergens staat dat je als minderjarige aangifte moet doen (dat wisten we al uit eerdere links). Maar nergens staat ook de optie dat je als ouder aangifte doet omdat je zelf aan je minderjarige kind geld hebt gegeven.

Dus ergens mist er een stukje instructie 😀. De vraag is dus of het mist of dat het gewoon niet hoeft.

Gr Angela

Pennestreek
En hoe zit het dan met bijv. de Zilvervloot?

Ik heb voor voor beide kinderen in de loop der jaren op zo’n Zilvervlootrekening (heet nu anders) gespaard. Dat bedrag komt boven de schenknorm uit, en staat vanaf de dag dat ze 18 worden op hun eigen spaarrekening. Bij oudste niks over gehoord, we hebben het bedrag wel al die jaren netjes meegenomen in onze aangifte, dus in box 3.
Kan me toch slecht voorstellen dat zo’n rekening, waarvan het concept toch al minstens zo oud is als ik, zou vallen onder het schenkingsrecht? En als dat wel het geval is, voel ik me toch niet geroepen om er aangifte van te doen. Tenslotte hebben we er al flink belasting over betaald. Maar ik vind het ook gewoon mijn verantwoordelijkheid als ouder om voor een startbedrag te zorgen (zeker omdat wij ons dat kunnen veroorloven - voor er mensen zich aangevallen voelen). Het was ook bedoeld om eventueel indien noodzakelijk te dienen als studiefonds. Zodat ze geen beroep hoeven te doen op de overheid. Zou het daarom extra zuur vinden als we daar dan extra voor zouden moeten betalen...

Flavia
Zilvervloot

De zilvervloot staat op hun eigen naam en dan valt de jaarlijkse inleg, die gemaximaliseerd is, binnen het schenkingsrecht. Als ze 18 worden hoef je er geen schenkingsbelasting meer over te betalen omdat het in eerdere jaren geschonken is.

Angela67
flavia

je kunt ook meer geld op die zilvervloot storten.
En het blote feit dat het op naam kind staat is dus niet voldoende, zie reactie van mij daarover.
gr Angela

Flavia
Angela

Bij de oude zilvervloot wel, de nieuwe is gemaximaliseerd op €600 per jaar bij te storten.

M Lavell
En dan komt het

Ginny, zie #35 mijn reactie op Lise die mij op dezelfde zin wees (die ik over het hoofd gezien had). Als je de zin in de context ziet, dus met de zin ervoor waar naar verwezen wordt door "Dat is ook de reden dat"

Die zin: "Het geld op hun spaarrekening valt immers onder het eigen vermogen van de ouders."

Als het geld op de spaarrekening van de kinderen tot het eigen vermogen van de ouders hoort, dan moeten zij daar mogelijk vermogensbelasting over betalen. Of het geld moet worden opgegeven bij vermogen bij het aanvragen van toeslagen.
Zou er ook nog schenkbelasting over betaald moeten worden, dan zou er dus over hetzelfde geld 2 x belasting betaald moeten worden: 1 x als houder van het vermogen, 1 x als schenker.

Dat kan natuurlijk niet.

Die rare zinsconstructie doet zelfs alsof je NATUURLIJK belasting moet betalen over geld dat van je zelf is en je van jezelf krijgt.

Is niet waar.
Er staat onzin.

De belasting mag niet van twee wallen eten. Het geld van de kinderen is óf onderdeel van het eigen vermogen van de ouders(zie wil #37 voor de redenen), in dat geval kunnen ouders belastingtechnisch niet aan minderjarige kinderen schenken en is er dus geen schenkbelasting verschuldigd.

Óf het is van de kinderen. Dan kunnen ouders doen wat wil in #37 beschrijft, maar dan wel binnen de perken van het schenkingsmaximum per jaar, of er moet belasting over betaald worden.

M Lavell
Bankpraatje

Lente "Hierin staat dat het geld wel van het kind is maar dat de ouder via de belastingdienst aangerekend wordt voor het vermogen. En de ouder tot 18e jaar beslist wat ermee gebeurt."

Als de ouders beslissen, dan is het van de ouders.
Maar bovendien: de bank gaat er niet over. De overheid heeft beslist.
Geld van de kinderen (op een rekening op naam van het kind) is van de ouders.

M Lavell
Veranderd

Pennestreek "Kan me toch slecht voorstellen dat zo’n rekening, waarvan het concept toch al minstens zo oud is als ik, zou vallen onder het schenkingsrecht? "
Nou, die zilvervloot is een tijdje uit de markt geweest. Het zou mij niet verbazen als dat direct te maken heeft met veranderingen in de belastingwetten.

Hoe het nu moet aflopen met dat spaargeld?
Het lijkt mij logisch dat als het totaalbedrag de schenkingsvrijstelling overstijgt, dat er dan schenkbelasting over betaald moet worden.

Overigens is er naast het gewone jaarlijkse bedrag van ca € 5400,- ook nog de eenmalige schenking "Uw ouders mogen u ook één keer in uw leven € 26.040 belastingvrij schenken"
Ik denk dat het daaronder kan vallen.

Maar je kunt die zilvervloot ook in twee of drie jaar uit laten keren.

M Lavell
Nee dus

Flavia "De zilvervloot staat op hun eigen naam en dan valt de jaarlijkse inleg, die gemaximaliseerd is, binnen het schenkingsrecht. Als ze 18 worden hoef je er geen schenkingsbelasting meer over te betalen omdat het in eerdere jaren geschonken is."
Nee dus.
Het is niet geschonken.
Het is al die jaren van de ouders gebleven.

Flavia
MLavel

de belastingdienst eet al jaren van 2 walletjes.

Ik betaal inkomstenbelasting en vervolgens ook nog vermogensbelasting.

Angela67
je kunt het allemaal raar vinden

m.lavell en flavia en discussieren over wat normaal is en niet, maar puntje bij paaltje is dat er nergens staat dat ouders aangifte moeten doen als ze zelf meer dan het vrijgelaten bedrag op een rekening van een minderjarig kind zetten.
Dus dan zal het wel niet hoeven :-).
gr Angela

M Lavell
Ach zielepoot

Flavia “Ik betaal inkomstenbelasting en vervolgens ook nog vermogensbelasting.”
Ach arme.
Ik heb met je te doen.

Maar als je dan vermogensbelasting betaald, dan weet je dat je het saldo op de spaarrekening van je kinderen ook bij je vermogen moet optellen.
Daaruit volgt vanzelf dat je het niet geschonken hebt.

Angela, ik discussieer niet over wat normaal is, maar over wat logisch is. De belastingdienst stelt dat saldo op de spaarrekening van minderjarigen tot het vermogen van de ouders hoort. Dat betekent dat de ouders schenkbelasting moeten betalen over schenkingen gedaan door anderen (opa en oma) naar die rekening. Maar het betekent ook dat ouders in feitelijke zin NIET aan hun (minderjarige) kinderen kunnen schenken. Vandaar ook dat het invulformulier geen mogelijkheid biedt aan ouders om aangifte te doen.

Angela67
Conclusie

Als ik 100 duizend euro op rekening van minderjarig kind zet en kind wordt 18 jaar dan hoeft er door niemand schenkbelasting betaald te worden.
Niet door mij want ouders kunnen niet schenken aan minderjarige kinderen.
Niet door 18 jarige want het is geen 'schenking' geweest.
Vermogensbelasting moeten we allemaal wel natuurlijk wel betalen.
Mooi, klaar. Klinkt wat mij betreft logisch en is ook in lijn met wat ik altijd onbewust wist
. Maar het is kennelijk zó logisch dat het nergens expliciet staat uitgelegd.
Gr Angela

M Lavell
Nee.

Als jij 18 wordt en je ouders laten jou dat geld houden, dan vermindert hun vermogen op dat moment met 100.000 euro (zij geven dat op bij de belasting, want dat scheelt vermogensbelasting) en vermeerdert jouw vermogen met 100.000 euro (je moet daar vermogensbelasting over gaan betalen). Vervolgens is de vraag hoe je aan dat geld gekomen bent: dat was een schenking van je ouders op het moment dat jij 18 werd.
Daar moet dus schenkbelasting over betaald worden.

"Niet door mij want ouders kunnen niet schenken aan minderjarige kinderen."
Ouders kunnen wel schenken aan meerderjarige kinderen.

Angela67
Bewijs?

Als kindlief eind januari 18 wordt, dan wordt die rekening van hem.

Wie moet nu op welke manier aantonen hoe dat geld erop gekomen is? Hij moet aangifte doen vanaf het moment van meerderjarigheid en hij heeft die rekening vanaf dag 1 dat hij meerderjarig is.

Moet hij dan bij zijn aangifte over 2019 vertellen in welk jaar hij welk bedrag op die rekening gestort heeft gekregen *in de periode van minderjarigheid*?

Dan zou elke bank die kind-rekeningen aanbiedt dit in de instructies zetten: zorg dat uw kind na 18e verjaardag bij zijn eerste aangifte aantoont hoe het geld op de kind-rekening is gekomen. Want anders moet het kind niet alleen vermogensbelasting betalen maar ook schenkbelasting. En ik kan je verklappen: die instructie heeft kind hier niet gekregen.

Het kan ook zijn dat 'iedereen geacht wordt de wet te kennen' en dat iedereen die een kind-rekening gekregen heeft met een bedrag dat hoger is dan 1 jaarlijkse vrije schenking, dit gewoon moet doen. Maar daar lees ik ook niets over.

Dus ja, wanneer fraudeer je, wanneer doe je het onbewust goed of fout?

gr Angela

wil40
Aanvulling.

Het meerderjarige kind gaat vermogensbelasting betalen, maar niet over die 100.000 €.
Per persoon mag je zo'n 30 tot 40.000€ aan bezittingen hebben en over het bedrag daarboven betaal je alleen belasting over de rente.

Dus:
Bezit 100.000
Heffingsvrij 40.000
Belastbaar 60.000
Ontvangen rente 2,5% 2500€

Over die 2500€ betaal je 30% vermogensbelasting= 750€ voor de fiscus.

(Dan ga ik er van uit dat je geen schulden hebt, die mag je eerst ook eerst in mindering brengen op je vermogen.)

wil40
Angela.

De belastingdienst heeft inzage in je bankgegevens. Ook opvallende transacties worden door de bank gemeld. Zelfs in het buitenland of bij buitenlanders die hier wonen.
Alleen Zwitserland wil geloof ik niet zo meewerken bij dat inzicht van de fiscus.

We staan allemaal geregistreerd met bsn, geboorteland enz.
Geld in een ouwe sok waar geen belasting over is betaald heet niet voor niets "zwart geld".

Ieder jaar krijg ik een prachtig jaaroverzicht van de bank, lopende rekeningen, spaarrekeningen, alle saldo's per 31/12 staan op een rij. Waar zou dat voor zijn?

M Lavell
Apart aangeven

Schenkingen moet je op eigen initiatief apart aangeven (is ook al eerder gemeld zie #40).

De ouders of de 18 jarige moeten dus in het jaar dat hij 18 is geworden en het geld van hem is geworden, via de schenkingsaangifte zelf melden dat de schenking is gedaan. De aanslag voor de belasting volgt dan vanzelf.

Niet doen kan ook natuurlijk, maar dan pleeg je dus fraude.

Overigens is het allemaal maar zeer hypothetisch. Het is nu eenmaal niet zo waarschijnlijk dat een kind enorme bedragen op de spaarrekening heeft. Hoewel iets als 10.000 euro nog wel zou kunnen, maar dat zou je ook onder de eenmalige vrijstelling kunnen laten vallen.

Wil "Het meerderjarige kind gaat vermogensbelasting betalen, maar niet over die 100.000 €."
Klopt hoor.
Maar je moet wel je hele vermogen melden.

V@@s
geld dat op rekening van de kinderen staat is niet van de ouders

De ouders voeren er het beheer over, dat is niet hetzelfde.

https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/762346/stelen-van-je-kinderen

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:3681

Dat ouders vervolgens over het vermogen van kinderen vermogensbelasting moeten betalen is wat mij betreft dubieus, ik vraag me af of daar al jurisprudentie over is.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.