Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Ziek en w.w.

iemand die ik ken heeft voor een paar maanden werk. Nou is die persoon ziek...en die heeft zelf uitgerekend dat ze nét aan het half jaar dat je nodig hebt om w.w. rechten op te bouwen komt voor deze volledige baan als ze haar contract uitdient. Zelf is ze bang dat haar ziektedagen niet meetellen voor de w.w. opbouw...dus sleept ze zich nu al dagen met hoge koorts en rode wangen naar haar werk. Haar baas snapt er geloof ik ook niks van want die heeft al gevraagd waarom ze in hemelsnaam zo ziek op d'r werk komt. Maar ze durft haar baas het w.w. verhaal niet te vertellen (vraag me niet waarom, dat heb ik ook al gezegd). Volgens mij telt je opbouw van w.w. gewoon door...ook als je ziek bent toch?? Ik heb ook al gegoogeld, maar kom er niet echt uit en twijfel dus nog steeds. Wie o wie weet dat? Dan kan ik haar dat tenminste zeggen voordat ze nog erger ziek wordt! En deze persoon kan wel wat hulp gebruiken, dus dames laat me niet in de steek!
groeten albana

Nasha 1st

Nasha 1st

09-02-2010 om 10:47

Albana

volgens mij tellen die dagen inderdaad gewoon mee voor de telling, ik zou zeggen, bel de afdeling ww van het UWV even....

Sancy

Sancy

09-02-2010 om 11:18

Inkomen

Als je tijdens een werkperiode ziek wordt, blijft de werkgever verplicht om het loon door te betalen zolang de dienstbetrekking duurt (grof gezegd, maar dit gaat op voor de 'gewone' ziektes zoals een griepje) en blijf je gewoon je rechten opbouwen. Van je salaris worden immers ook gewoon de premies ingehouden. Een aantal dagen uitzieken kan dus gewoon.

albana

albana

09-02-2010 om 11:45 Topicstarter

En als het een combi is?

Voor deze persoon vermoed ik dat het een combi is van 'griep' en enigzins overspannen zijn (de moed verliezend...hoe leg je zoiets uit). Het probleem is (dat debnkt zij dus) dat ze in haar vorige werkperiode (toen was het 20 uur) ook al een tijdje door psychische oorzaken/privesituatie ziek thuis is geweest...Dat dat geen belemmering was voor haar baas om haar te houden blijkt wel uit het contract erna voor 40 uur. Nu gaat het bedrijf heel slecht, er moeten er meer uit...en vandaar dat zij denkt dat ze bij het UWV dit zullen aangrijpen om haar te korten op d'r w.w.
Hoop dat ik het duidelijk uitleg.
groeten albana

Helaas

Je kennis heeft denk ik gelijk. Art. 17a lid 1 WW: Voor de vaststelling van het aantal van 36 weken (de referteperiode) worden niet in aanmerking genomen weken gedurende welke de werknemer a) wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten)

Aangezien het gaat om 26 weken werk in de referteperiode van 36 weken kun je natuurlijk niet de weken meetellen die buiten die referteperiode vallen.

Het gaat wel om hele (kalender)weken. Een dag of wat verzuimen binnen een week kan dus straffeloos, maar als ze een hele (kalender)week verzuimt telt die week niet mee, als ik het goed zie.

Als ze trouwens een half jaar gewerkt heeft en daarvoor een half jaar niet krijgt ze waarschijnlijk wel een lage WW-uitkering (maar goed, die wordt dan mogelijk aangevuld met de toeslagenwet).

Maar: als ze zich ziekmeldt en vervolgens 'ziek uit dienst'gaat heeft ze wel recht op een ZW-uitkering voor zover mij bekend (Nasha!!! Help!).

Kan je hier wat mee, of maak ik het alleen maar erger?

Groeten,

Temet

Nasha 1st

Nasha 1st

09-02-2010 om 12:37

Helemaal correct!

>>Maar: als ze zich ziekmeldt en vervolgens 'ziek uit dienst'gaat heeft ze wel recht op een ZW-uitkering voor zover mij bekend (Nasha!!! Help!). < <

Klopt helemaal, werkgever moet dan doorgeven dat ze ziek uit dienst is bij het UWV en die nemen dan (voorlopig) de betaling van de ZW over tot ze weer hersteld is....dan gaat ze zich ook pas inschrijven en WW aanvragen ...

Albana

Jouw laatste posting kruiste die van mij. Begrijp ik nou goed dat ze voorafgaand aan haar huidige contract een contract voor 20 uur per week had en ook toen al flink verzuimde?
En hoezo: aangrijpen om te korten op de WW?

Groeten,

Temet

Nasha 1st

Nasha 1st

09-02-2010 om 13:34

2e contract?

begrijp ik dus nu? Dan voldoet ze volgens mij sowieso al aan de criteria voor WW....

albana

albana

09-02-2010 om 18:19 Topicstarter

Yep

Even zien...want ik weet uit mijn hoofd ook niet alles. Ze heeft hier gewerkt een jaar of 2 terug ofzo. Daarna is ze vrijwillig met ontslag gegaan (kreeg baby). Man bleek vreemd te zijn gegaan tijdens zwangerschap, gescheiden. Man doet vreselijk moeilijk met alimentatie. Omdat ook het huis waarin ze wonen een koophuis is en niet verkocht werd heeft ze het maar overgenomen. Werkte toen die 20 uur. Was tijdje overspannen...en kreeg toen uitbreiding tot 40 uur (was ook reden toe..bedrijf ging verhuizen en dat betekende meer werk voor haar) het was dus een tijdelijke uitbreiding...is nu ziek/of overspannen...ik weet het zelf niet goed. Is wel behoorlijk depri na de mededeling van het ontslag...
zo zit het dus ongeveer.
groeten albana

Nasha 1st

Nasha 1st

09-02-2010 om 19:39

Maar

er is dus een periode zonder werk geweest tussen die contracten?

albana

albana

11-02-2010 om 09:27 Topicstarter

Uitleg

Het gaat om een 'jeugdvriendin' die ik jaren uit het oog heb verloren, zo links,recht hoorde ik nog wel eens wat omdat haar zus bij mij werkt. Ze heeft járen gewerkt volledige baan, niet hier, ergens in het westen v.h.land.Is hier terug gekomen in een volledige baan (of 36, 32 uur ik weet het niet eens zeker). is toen gestopt omdat ze zwanger was (na I.V.F.), is gescheiden. Is om weer inkomen te hebben 20 uur gaan werken bij dezelfde baas. Tussen deze periodes zat ong. 1,5 tot 2 jaar (dat ze dus zonder werk zat). Is in die periode ziek geworden, ook door de omstandigheden en neem maar van mij aan dat die heftig waren. Heeft vast contract voor die 20 uur en dus een tijdelijk uitbreiding tot 40 uur i.v.m. die verhuizing van het bedrijf en ook omdat er financiëél gezien gewoon noodzaak toe was. Nu gaat er zo'n 40% van het bedrijf eruit, ook zij. En verliest ze dus d'r laatste beetje levenslust. Want ze is gek op haar werk en buiten haar dochter is dat haar houvast. Ook nog flink griep eroverheen en zo liep ze dus rond omdat ze bang was d'r w.w. (die na het ontslag over die 40 uur zou worden berekend) te verliezen en terug te vallen op 75$ van die 20 uur.Maar ze heeft zich nu (vandaag) ziek gemeld...en blijft volgende week (ma,di) nog ziek w.s. en heeft daarna vrij tot de maandag erop. Dus zo'n 1,5 week om 'bij te komen' . Maar de angst d'r w.s. te verliezen maakt het er ook niet beter op. Alsof ze in een gespannen spagaat zit. Als ze e.a.zeker zou weten zou dat de boel ook enigzins relaxen. Ik weet het nog steeds niet...en het U.W.V. mag ik van haar niet bellen, ik heb zelfs al anoniem voorgesteld maar dat wil ze per sé niet.Maar ik begreep van jullie dat halve weken in ieder geval geen invloed hebben.
groeten albana

Ww volgens mij niet over die 40 uur

Albana, ik heb nu geen tijd om het uit te zoeken, maar volgens mij is het dagloon voor de WW net als voor ZW tegenwoordig het gemiddelde loon over het jaar voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag. En als dat zo is (Nasha! weet jij dat uit je hoofd?) dan wordt die WW dus niet geheel gerekend over die 40 uur.

Ik hoop dit vandaag nog even na te kijken maar kan het niet beloven.

Groeten,

Temet

Nasha 1st

Nasha 1st

11-02-2010 om 21:56

Niet uit mijn hoofd

heb net even op de UWV site gekeken en dit gevonden:

Hoe wordt mijn dagloon berekend?

Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. UWV gebruikt het dagloon om de hoogte van uw uitkering te berekenen.

Bij het berekenen van het dagloon gaat UWV meestal uit van het sociaal verzekeringsloon (SV-loon) dat u in het voorafgaande jaar verdiende. We delen uw totale SV-jaarloon door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). In sommige situaties wordt uw dagloon berekend op basis van een kortere periode. Werkt u bijvoorbeeld nog voor een deel naast uw WW-uitkering? Of bent u een werknemer met een handicap? Dan geldt er een kortere periode. We kijken dan naar uw inkomen in de laatste 4 weken of in maand voordat u ziek werd. Alle vaste onderdelen van uw loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding tellen niet mee. Er geldt wel een maximumdagloon voor de uitkering.

en dit vond ik over de ziektewet:

Hoe is mijn dagloon voor de Ziektewet berekend?

We gaan uit van uw SV-loon (Sociale Verzekeringen). Uw SV-loon is uw loon waarover loonheffing en premies volksverzekeringen worden berekend. Hoe hoog uw SV-loon precies is, ziet u op uw salarisstrook.
Alle vaste onderdelen van uw loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag. Spaarloon en pensioenpremie tellen niet mee. We houden geen rekening met eventuele loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan.

Bij het berekenen van het dagloon voor uw Ziektewet-uitkering gaan wij meestal uit van het SV-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd (refertejaar). Uw dagloon berekenen we door het SV-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd, te delen door 261. Er geldt wel een maximumdagloon voor de uitkering. Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt? Dan wordt uw dagloon berekend op basis van uw loon, dat u tijdens het refertejaar van uw dienstverband heeft verdiend.

In sommige situaties wordt uw dagloon berekend op basis van een kortere periode. Werkt u bijvoorbeeld nog voor een deel naast uw WW-uitkering? Of bent u een werknemer met een handicap? Dan geldt er een kortere periode. We kijken dan naar uw inkomen in de laatste 4 weken of in de maand voordat u ziek werd.

Als u WW heeft en ziek wordt, is de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-dagloon. Daar tellen we het vakantiegeld bij op. Hierdoor is het Ziektewet-dagloon hoger dan uw WW-dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is dan ook hoger dan uw WW-uitkering. Maar als u WW heeft, krijgt u later het vakantiegeld in een keer uitbetaald. Per saldo ontvangt u dus evenveel.

albana

albana

13-02-2010 om 11:33 Topicstarter

Thnx maar eigenlijk weten we het nu nog niet

Dank voor julllie hulp dames, maar eigenlijk weten we nu nog steeds niet precies hoe het zit...
Ik heb gisteren maar eens postbus 51 gebeld (ja, ik wil het nu ook gewoonweg wéten!!!)..........
De afdeling die daarover gaat.
Maar zelfs die konden mij na 20 minuten wachten geen uitsluitsel geven....'t is vast een heel lastige ingewikkelde vraag.
Uiteindelijk verwezen ze me door naar het UWV maar als je dat belt (heb ik al geprobeerd) dan moet je als eerste je BSnummer opgeven...grrr en dat wil vriendin dus niet.
groeten albana

Nasha 1st

Nasha 1st

13-02-2010 om 12:56

Albana

ik kan je een tip geven maar dan moet je even je mailadres hier neerzetten (hotmail ofzo....) wil dat liever niet op het forum zetten

albana

albana

14-02-2010 om 11:11 Topicstarter

Ja doorbetaald en nasha

Ik wil de redactie wel vragen om jouw mailadres nasha is dat goed???
En ja beemer het wordt gewoon doorbetaald....overigens begreep ik van vriendin heeft deze baas geen verzekering die dat overneemt. Hij betaald ziekte van personeel uit eigen zak.
groeten albana
p.s. ik ben een weekje met vakantie...dus dan weten jullie waarom ik evt. niet reageer...we gaan dinsdag weg. En ben nu nog erg druk met werk én inpakken.

Nasha 1st

Nasha 1st

14-02-2010 om 11:58

Albana

ik weet niet of de redactie dat doet....maar anders is dat ook goed hoor...

Nasha 1st

Nasha 1st

19-02-2010 om 22:42

Albana?

Ik heb nog geen bericht van je klopt dat?

albana

albana

22-02-2010 om 08:00 Topicstarter

Klopt nasha

Eerst waren wij op vakantie (dacht dat ik dat geschreven had, dat ik het daarna zou doen?) en daarvan moesten we halsoverkop(nou ja 1 dagje eerder) terug komen i.v.m. een sterfgeval dichtbij. En dus is dat nu even prioriteit. je snapt dat vast wel...Met vriendin gaat het ondertussen iets beter...Ze had vorige week een paar dagen vrij (dat was al aangevraagd) en haar baas heeft haar die dag dat ze vrij zou zijn weer beter gemeld. Ze heeft met haar baas afgesproken vandaag weer te beginnen en dan te bekijken of dat hele dagen of halve dagen moet zijn. Ze heeft nog steeds geen uitstluitsel over haar oorspronkelijke vraag. Ik heb die week nog postbus 51 gebeld, maar zelfs die konden het niet zeggen zonder alle gegevens....
Ik denk niet dat ik deze week ergens verder aan toe kom (bezoek, kaarten schrijven, broodjes smeren etc.)...ik probeer volgende week, is dat goed? eventueel open ik dan wel een nieuw lijntje (mocht dat nodig zijn).
groeten albana

Nasha 1st

Nasha 1st

22-02-2010 om 19:42

Ach albana

Wat sneu.....Sterkte hiermee! Dat zijn inderdaad belangrijkere zaken! Maakt niet uit, als het nog nodig is hoor ik het vanzelf!

albana

albana

23-02-2010 om 08:34 Topicstarter

Halve dagen

Vriendin gisteren even gesproken (telefonisch) en ze is halve dagen begonnen...ze klonk wel optimistisch....was ook blij haar collega's weer gesproken te hebben. Dus het 'gevaar' van korten is weer even geweken. Ondertussen zijn wij druk met dat overlijden (zat eraan te komen, is dus niet compleet onverwachts...) Omdat het werk voor ons gewoon doorgaat is de enige tijd die ik heb om te zitten/computeren 's morgens even voor ik aan het werk ga. Vanmiddag met de kinderen bloemen uitzoeken en een bloemstuk met ze maken...
groeten albana

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.