Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Mari

Mari

14-06-2009 om 10:39

Ziektewet en advies

Ik ben overspannen en zit al 2 weken in de ziektewet. Omdat ik arbeidsgehandicapt ben, ben ik aangemeld bij het UWV. Ik zit er nu erg mee, van hoe nu verder. Baas wil mij zo snel mogelijk aan het werk hebben en begint de druk enigsinds op te voeren. Behandelaars willen dat ik voorlopig thuis blijf. Arbodienst is nog niet ingeschakeld, volgens baas zal dat een eerst zijn in de geschiedenis van het bedrijf. Gaat dus wel gebeuren. Ik merk dat het een grote bron van stress is, ik moet ongeveer 2 keer per week bellen naar werk en zie er vreselijk tegenop. Maar aan de andere kant wil ik het huis uitvluchten door weer naar werk te gaan. Ik mis dus onafhankelijk advies, want ik weet zelf niet meer wat verstandig is. Mijn vermogen verstandig te oordelen is engisinds aangetast.
Misschien ook niet verstandig nu, maar ik ben een langer termijn denker. De situatie nu is ontstaan door meerdere factoren, waar werk zeker een deel van maakt. Ik heb vroeger in de WAO gezeten en heb het recht om nu een herkeuring aan te vragen. Maar ik weet niet wat verstandig is. Waar kan ik terecht voor advies in dit soort zaken?

gr. Mari

Tinus_p

Tinus_p

14-06-2009 om 11:16

Behandelaar

Mari:
"Behandelaars willen dat ik voorlopig thuis blijf."
Dat lijkt me ene niet te missen advies. Laat de behandelaar dat ook keihard opschrijven.

Jakiro

Jakiro

14-06-2009 om 12:40

Amber

Alleen als je binnen een termijn van 5 jaar na het "goedkeuren" vanuit de WAO uitvalt met precies dezelfde klachten, heb je kans dat je via een keuring weer in de WAO komt.
Is het langer dan 5 jaar, dan zijn de WAO-rechten vervallen en ga je naar de WIA, met een wachttijd van 2 jaar. Voor een andere reden dan eerst, kom je dus ook in de WIA.
In de WIA wil je denk ik niet terecht komen, die regels zijn strenger en meer beperkt (net zoals bij de WW speelt arbeidsverleden een rol en is de duur beperkt)
Bepaal dus wat je wil en wat je kansen zijn.
Jakiro

Arbodienst

"Arbodienst is nog niet ingeschakeld, volgens baas zal dat een eerst zijn in de geschiedenis van het bedrijf"

Ha, zeker weer een kleine werkgever die geen arbodienst betalen wil omdat hij het zelf denkt te kunnen...

De arboarts bepaalt of je kunt werken, niet je baas. Ik zou geloof ik een brief schrijven (hou een kopie) dat je je het helaas niet aankunt om twee keer per week te bellen met je werkgever, maar dat je ziek bent, dat je behandelaars adviseren rust te nemen en thuis te blijven, en dat je je uiteraard beschikbaar houdt voor een oproep van de arbodienst.

Een melding aan UWV (ambermelding, moet inderdaad binnen 5 jaar) zou ik nu nog niet doen. Mocht blijken dat de ziekte langer duurt dan kan je dat altijd nog doen, maar laat eerst die arbodienst maar komen.

Sterkte ermee

Temet

Sascha2

Sascha2

15-06-2009 om 10:13

Inderdaad

Het is niet je werkgever die bepaalt of je met jouw klachten je werk al dan niet kunt uitvoeren, maar een arboarts. Bovendien, zo heb ik begrepen althans, dient je arboarts contact op te nemen met je behandelaars, indien je arboarts denkt dat je wel kunt werken maar jij dat anders ziet. Zou hij/zij zonder je behandelaars te raadplegen oordelen dat je gewoon je werk kunt doen, dan zal hij/zij van goede huize moeten komen indien bijv. een uwv-arts (daar kun je een second opinion aanvragen) de zaak gaat onderzoeken. Dit werd aan mij medegedeeld door mijn behandelaar, toen ik tijdelijk volledig thuis kwam te zitten en de arboarts meende dat mijn "ziekte" kwam omdat ik in die periode borstvoeding gaf. Zonder overleg of raadpleging van de behandelaar neemt een arboarts een risico. Uiteraard voor zover je het zelf niet eens bent met de conclusie van de arboarts.
Ik ben het eens met Temet: schrijf een brief dat je niet in staat bent om twee keer in de week contact op te nemen. Zet er eventueel een alternatief in voor zover je dat wel aankunt. Doe deze mededeling niet telefonisch maar schriftelijk.
Sterkte met alles!
Sascha

Hanne.

Hanne.

15-06-2009 om 15:13

Bedrijfs arts bepaalt? jij bepaalt

Sterker nog, in de eerste 2 ziektejaren bepaal JIJ of je al dan niet te ziek bent om te werken, met die kanttekening dat je er wel alles aan moet doen om weer aan het werk te gaan, en dat als de bedrijfsarts adviseert om weer (deels) te gaan werken en je dat consequente weigert je tzt te horen kan krijgen dat je niet genoeg inspanning hebt geleverd, en dat gevolgen voor je uitkering kan hebben. Je werkgever heeft er uiteraard niets over te zeggen.

Verder mag de bedrijfsarts natuurlijk NOOIT contact opnemen met andere behandelaars als jij daar geen toestemming voor geeft. Wat jij met je arts bespreekt valt onder het beroepsgeheim van de arts, en dat mag een arts niet aan een ander vertellen als jij daar geen toestemming voor hebt gegeven....

Sascha2

Sascha2

15-06-2009 om 16:06

Hanne

Dat klopt als een bus: zonder toestemming mag de arboarts geen behandelaars raadplegen of krijgt hij nul op het rekest (als het goed is). Maar dat was ook niet mijn strekking (excuses als het verkeerd is overgekomen). Mijn bedoeling was om weer te geven dat een arboarts niet zomaar de stelling kan innemen dat een zieke werknemer weer kan werken. Hij zal dan op zijn minst de betrokken werknemer moeten vragen om toestemming. Als deze toestemming niet wordt gegeven (wat natuurlijk je recht is), dan kan de arboarts niet overleggen en zal hij naar zijn eigen inzicht een conclusie moeten trekken. Maar als de toestemming wel gegeven wordt, dan zal de arboarts, alvorens een conclusie te kunnen maken, eerst overleg moeten voeren. Uiteraard voor zover er strijd is met de werknemer over de mogelijkheid tot werken. Althans, dit werd mij verteld door mijn behandelaar. Het komt wellicht niet helemaal duidelijk over wat ik bedoel, excuses daarvoor.
Maar het is een terechte opmerking van jouw kant.

Nens

Nens

15-06-2009 om 22:31

Volgens mij

heeft je werkgever de plicht om je vervangende werkzaamheden aan te bieden (die minder belastend voor je zijn). Maar volgens mij is het niet zo dat jij of de arboarts alleen bepaald...... Je werkgever moet ook aan zijn plichten van het verhaal voldoen.

Mari

Mari

16-06-2009 om 06:10

Klein bedrijf

Het is inderdaad een kleine bedrijf. Tot nu toe is ziekte van werknemers in overleg met de baas opgelost. Maar ik heb de behoefte aan advies van buitenaf. Ik ga vandaag weer langs de huisarts en zal het kwestie werk met hem overleggen. Ik denk dat schriftelijk reageren de verstandshouding geen goed zal doen. Ik zal na gesprek met de huisarts contact opnemen met mijn baas en eerlijk zeggen wat dit met allemaal doet. Wordt waarschijnlijk beter gewaardeerd. Ook dat ik graag snel aan het werk wil, maar dat mijn gemoedstoestand nog verre van goed is. Ik kan wel komen, maar of ik dan productief ben is nog de vraag. Lijkt mij ook niet de bedoeling.
Wbt. het UWV, ik ben 3 jaar geleden goed gekeurd, daarom dat de UWV nu mijn ziektegeld betaald. De reden dat ik aan eventuele herkeuring denk is omdat het aantal uren dat ik werk, vanaf het begin al te veel bleek te zijn. Ik loop al ruim 2 jaar op mijn tenen en het is een geleidelijke achteruitgang geweest. Werk is daar toch een grote factor in. Maar daarom dat ik ergens onafhankelijk advies zoek. Iemand die alle regeltjes kent en mijn kan adviseren wat nu het beste is.

gr. Mari

amk

amk

16-06-2009 om 11:26

Vakbond

als je lid bent van een vakbond kunnen zij je bij dit proces helpen.

Jakiro

Jakiro

17-06-2009 om 00:01

Vangnet

Je valt dus onder een soort vangnetregeling van het UWV.
Dan is het ook de verzekeringsarts van het UWV die als ARBO-arts fungeert, dus zal je waarschijnlijk vanzelf opgeroepen worden.
Die gaat dan automatisch na of je huidige ziektemelding te herleiden is tot, of verband houdt met de ziekte waardoor je in eerste instantie in de WAO beland bent.
Als je nu opnieuw gekeurd wordt en 80-100% AO wordt voor de WAO, krijg je daarna geen herkeuringen meer. Voor zover ik weet zijn er geen afschattingen voor de WAO meer, omdat het een verdwijnende groep is.
Kom je vanaf nu in de WAO, zit je tot je 65e in de WAO.
Jakiro

Mari

Mari

17-06-2009 om 08:12

Jakiro

Contact met het UWV is al geweest, was vrij oppervlakkig. Gewoon controleren of de ziekmelding terecht was. UWV blijft op de achtergrond, de arboarts van werk (die er niet is) moet de controles doen. Over 4-6 weken zouden ze weer contact opnemen om te zien hoe het er voor staat.
Ik zou ook niet complete afgekeurd willen worden, werk vind ik belangrijk, maar wat uren minder zou een hoop schelen. Maar van zelf minderen kan ik niet leven. Tis al een hele kunst om van 20 uur in de week rond te komen.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.