17 februari 2015

Onderwijs | Ik weet niet, het lukt gewoon niet - Mail & win!

Ik weet niet, het lukt gewoon niet is een zelfhulp-boekje voor pubers (HAVO en VWO) met tegenvallende schoolresultaten. Mail & win!

Bij tegenvallende schoolresultaten ligt het voor de hand om te denken: "een schepje er bovenop, en wat vroeger beginnen met leren". Dat is alvast een goed begin. Maar er kan meer aan de hand zijn, waardoor je toch niet op bevredigende resultaten komt. Met de oefeningen, tips en ideeën in dit boek ontdek je waar je mogelijkheden en vaardigheden liggen, en kun je over drempels heenkomen.

Er zijn veel boeken over pubers. Allemaal geschreven voor volwassenen die pubers graag willen helpen bij problemen op school. Maar er zijn weinig boeken voor pubers, die zélf grip willen krijgen op hun tegenvallende schoolresultaten. Dit boek is voor hen. Het helpt ze om te ontdekken wat er tussen henzelf en goede schoolresultaten in staat. En het geeft ze instrumenten in handen om daar wat aan te doen.

Jeanette van Dijk biedt leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO een mix van effectieve studiehulp en coaching. Zij schreef dit helpboek voor jongeren vanuit een ruime ervaring als docente op een middelbare school en haar kennis als coach.

Ik weet niet, het lukt gewoon niet
door: Jeanette van Dijk
uitg.: SWP, 2015
ISBN: 9789088505201
Aantal pagina's: 136
Prijs: € 17,50
Online bestellen

Mail en win! - Helaas. De gratis exemplaren zijn inmiddels vergeven.