3 april 2015

Privacy | Omgaan met wijkteams

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen en klachten over de sociale wijkteams van de gemeenten (die onder andere worden ingezet in het kader van de jeugdhulp). Bijvoorbeeld met zorgen over het feit dat er allerlei gevoelige gegevens, waaronder ook medische gegevens, op één hoop gegooid worden, waarna alle leden van het team daar toegang toe hebben.

We hebben dit probleem besproken met verschillende personen en instanties en kunnen op basis daarvan twee tips geven.

Ten eerste: zorg dat u goed de vinger aan de pols houdt, en met name bij het overdragen van medische gegevens steeds duidelijk maakt dat dat alleen met uw expliciete toestemming mag gebeuren.

Ten tweede: als u denkt dat er toch dingen mis gaan, meld het bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Het AP heeft daar een speciaal meldpunt voor ingericht.