4 juli 2016

Vakantiewerk | Hoe vind je een baantje?

Hoe vind je een vakantiebaantje? Sinds kort is er de website Vriendengevraagd.nl: een online service voor jongeren die samen met hun vrienden vakantiewerk zoeken.

Het platform richt zich op alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar die deze zomer in hun eigen buurt willen werken, maar het lastig vinden om alleen te solliciteren of alleen aan de slag te gaan.

Vriendengevraagd.nl is een initiatief van de Rabobank, die zoals bekend goed geworteld is in het lokale MKB. De bank brengt vraag en aanbod in de regio samen door lokale ondernemers, die betrokken zijn bij de bank, te benaderen om vakantiebanen beschikbaar te stellen via het platform. Een mooi initiatief!

Voor meer informatie over vakantiewerk in het algemeen (wat mag er wel en niet, hoe zit het met de belasting en de kinderbijslag, etc.): zie ons artikel Vakantiewerk.