Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?

Is jouw partner zwanger of net bevallen van een baby? En wil je graag geregistreerd staan als juridisch ouder en de zorg voor je kind op je nemen? Dan is het belangrijk dat je jouw kind erkent. Dit kan voor de geboorte, maar ook na de geboorte. Maar hoe gaat dit in zijn werk? En wanneer en waar kun jij jouw kind erkennen? We leggen het uit in dit artikel.

Wat is erkenning?

Een biologische moeder die een kind krijgt wordt hierbij automatisch de juridische ouder van deze baby. Voor partners werkt dit echter niet altijd zo. Als jij als partner officieel wilt worden erkend als (biologische) ouder, dan zal je dit via de burgerlijke stand moeten regelen. Dit wordt het erkennen van een kind genoemd.

Wanneer je als (biologische) vader of partner jouw kind erkent, behoor je vanaf dat moment tot de juridische ouders van de baby. Je krijgt samen met de biologische moeder het gezag en de daarbij behorende verplichtingen. Zo heb je als geregistreerd ouder recht op omgang met je kind, maar ook de plicht om jouw kind te onderhouden. Bovendien kan het kind de achternaam van de erkenner krijgen en de Nederlandse nationaliteit krijgen als jij deze ook hebt.

Wanneer is erkenning nodig?

De biologische moeder wordt dus automatisch als de juridische ouder van een baby beschouwd tijdens de zwangerschap en wanneer een kind geboren wordt, maar voor partners is dit anders geregeld. In sommige situaties is het nodig dat de biologische vader of de partner officieel de baby erkent. Maar in welke gevallen is dit nodig?

Wil je het ouderlijk gezag over jouw kind hebben, dan is het in de volgende gevallen belangrijk om het kind te erkennen voor of na de geboorte:

  • als je ongehuwd samenwoont met de biologische moeder;
  • als je geen relatie hebt met de moeder van je kind;
  • of als je een geregistreerd partnerschap hebt met de biologische moeder en het kind is verwerkt via een donor.

Wanneer is erkenning niet nodig?

Het is niet altijd nodig om erkenning te regelen. In sommige situaties word je namelijk automatisch juridisch ouder van je kind. Je wordt automatisch de juridische ouder van een kind:

  • als je de biologische moeder bent;
  • als het kind wordt geadopteerd;
  • als het kind is geboren tijdens het huwelijk tussen jou en je partner;
  • of als het kind is geboren tijdens een geregistreerd partnerschap tussen jou en je partner.

Waar en hoe kind erkennen?

Als je jouw kind gaat erkennen kun je dit op diverse momenten doen. Je kunt vóór de geboorte al de ongeboren vrucht erkennen. Je kunt echter ook jouw kind erkennen na de geboorte. Doe binnen 3 dagen aangifte van de geboorte en regel dan de erkenning als juridisch ouder zodat jullie gezamenlijk gezag hebben over jullie baby.

Kind erkennen op latere leeftijd

Het is ook mogelijk om jouw kind te erkennen op latere leeftijd om het ouderlijk gezag te krijgen. Wanneer je een kind tot 16 jaar wilt erkennen is toestemming van de moeder nodig. Is jouw kind ouder dan 16 jaar? Dan is de toestemming van enkel jouw kind hierbij nodig.

Waar je kind erkennen?

Je kind kun je erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Hiervoor moet je minimaal 16 jaar oud zijn, een geldig identiteitsbewijs meenemen en toestemming hebben van de moeder. Aan het erkennen van jouw kind zijn geen kosten verbonden. Als je een uittreksel van de akte van erkenning wilt hebben, dan zijn daar wel kosten aan verbonden.