14 september 2007 door Lissy de Ridder

Asymmetrisch gezicht door voorkeurshouding? (7½ mnd)

Bij mijn dochter van 7½ maand is het ene oog kleiner dan het andere. Ook haar oortjes zijn niet gelijk. Dit zou komen door haar voorkeurshouding. We leggen haar vanaf 6 maanden bewust op de niet-voorkeurskant.

Trekt dit verschil nog bij?

Antwoord

Uw dochtertje heeft een asymmetrisch gezicht en een voorkeurshouding. Dat is een probleem van de laatste tijd, dat samenhangt met het rugliggings-advies. Het verschil zal inderdaad wel bijtrekken, al kan het wel lang duren.

Doordat tegenwoordig geadviseerd wordt om baby's op hun rug te laten slapen, komt wiegendood veel minder voor dan vroeger. Dat is natuurlijk een grote winst. Maar helaas leidt dit bij sommige baby's tot scheefstand van het hoofd, doordat ze steeds met hun hoofdje dezelfde kant op liggen. Het achterhoofdje wordt dan aan één kant plat en scheef, waardoor het gezicht ook scheef kan worden, en de ogen en oren asymmetrisch kunnen worden.

Als een kind zo'n scheefstand heeft, is het inderdaad belangrijk om ervoor te zorgen dat het kind naar de kant draait die niet de voorkeurskant is. Soms is er fysiotherapeutische begeleiding nodig om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk trekt het verschil wel weer bij, al kan dat heel lang duren. Afhankelijk van de mate van scheefstand kan het maanden tot jaren duren.

Als uw baby een scheefstand van het hoofd heeft ontwikkeld, is het dus belangrijk om steeds de niet-voorkeurskant te blijven stimuleren. Dat kan zoals gezegd soms heel lang duren, maar uiteindelijk zal de scheefstand toch wel verdwijnen. Het kind houdt er in ieder geval geen beperkingen aan over.

Lees ook: