12 oktober 2007 door Sanderijn van der Doef

Heeft mijn man aan ons dochtertje gezeten? (4 jr)

Ik heb een dochter van bijna 4. Toen we met z'n tweeën waren, heb ik haar uitgelegd dat haar lichaam en dus ook haar plasser alleen van haar zijn, en dat niemand daar aan mag komen als zij dat niet wil. Ik ben vroeger zelf seksueel misbruikt, en wilde haar meegeven dat ze de baas is over haar eigen lichaam en dat ze altijd naar mij of papa mag komen wanneer ze bang is, of verdrietig, of wanneer er zoiets gebeurd is.

Toen zei ze dat papa met zijn mond aan haar plasser had gezeten. Ik ben rustig gebleven, en heb nog wat vragen gesteld, in de trant van: "Raakte papa jou ook met z'n elleboog aan?" om te zien hoe serieus ik haar verhaal moest nemen. Ze zei op alles ja, dus ook met elleboog, en voet, en Sinterklaas was er ook bij.

Ik weet echt niet meer wat ik hiermee aan moet. Het kan misschien ook zo zijn dat iemand anders iets bij haar heeft gedaan en dat ze papa's naam noemt omdat die het dichtst bij haar staat. Of het is de fantasie? Maar ik vind het zo frappant dat ze juist een mond noemt.

Verder is ze levendig en open, gaat ze graag naar het kinderdagverblijf, en is ze alleen stierlijk vervelend wanneer haar vader thuis is.

Mijn man ontkent. Ik moet er ook misschien bij vertellen dat ons gezin twee maanden geleden is uitgebreid met een tweede kind. Misschien heeft dat ermee te maken?

Antwoord

Wat uw dochter nu precies heeft bedoeld, valt niet zomaar te zeggen. Zeker niet van deze afstand, zonder uw dochter gezien te hebben. In ieder geval kunnen kinderen van (bijna) 4 fantasie en werkelijkheid nog niet goed uit elkaar houden. Ook is het voor hen nog niet makkelijk om in te schatten dat een opmerking als deze voor haar mamma juist heel gevoelig ligt.

Op deze leeftijd kunnen kinderen dus opmerkingen maken die niet met de realiteit overeenkomen, en waarvan ze ook niet beseffen wat ze teweeg kunnen brengen. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat het niet waar is wat ze zei. Dat weet je gewoon niet.

Waarom?

Stel dat het niet waar is. Waarom maakte ze dan zo'n opmerking? Waarom noemt ze haar vader? En hoe komt ze erop om te zeggen dat hij zijn mond heeft gebruikt?

Misschien heeft ze iets opgevangen van andere kinderen, of misschien hebben oudere kinderen schunnige grapjes gemaakt, waarvan ze gezien heeft wat voor effect dat had. Ik heb al eerder meegemaakt dat meisjes van deze leeftijd seksueel getinte opmerkingen konden maken waar je ogen van knipperen en je oren van klapperen, maar waarvan de meisjes zelf niet of nauwelijks beseften wat ze zeiden.

Heel erg gespitst

Tegelijkertijd moet u zich realiseren dat u met uw eigen voorgeschiedenis heel erg gespitst bent op de kleinste signalen die uw dochter zou kunnen afgeven. Voor u ligt een dergelijke opmerking dus dubbelgevoelig.

De meeste kinderen die seksueel worden misbruikt, geven herhaaldelijk signalen, maar vinden het ook heel moeilijk en beschamend om er open over te praten. Uit uw beschrijving maak ik echter op dat uw dochter er op een open manier over sprak. Dat maakt het dus iets onwaarschijnlijker dat het echt waar is.

Uw man

U heeft uw man duidelijk gevraagd of iets dergelijks wel of niet is gebeurd. Hij zegt dat er niets is gebeurd. Ik weet niet hoe de relatie met uw man is, maar als die goed is, neem ik aan dat hij de waarheid spreekt.

Hoe reageerde hij trouwens op uw vraag? Hoe reageerde hij op het feit dat zijn dochter een dergelijke opmerking heeft gemaakt over hem? Normaal zal een vader daar (net als u) toch wel even van schrikken, lijkt me.

Wat kun je doen?

Wat u nog zou kunnen doen, is binnenkort weer eens op een luchtige manier met uw dochter beginnen over haar lichaam en het aangeven van grenzen. Kijk eens hoe ze dan reageert.

Veel meer valt er helaas niet over te zeggen, vrees ik. Ik realiseer me dat dat misschien onbevredigend is, maar zoals gezegd kan ik vanaf deze afstand verder weinig doen. In ieder geval is het fijn dat uw dochter verder goed functioneert en zich goed voelt!