Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

10 februari 2006 door Sanderijn van der Doef

Hoe begeleid je een kind met PDD-NOS op seksueel gebied? (8 jr)

Onze dochter is 8 jaar en heeft PDD-NOS [Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, oftewel 'een aan autisme verwante stoornis', red.]. Ze kent weinig echte grenzen, vooral in de sociale omgang met anderen. Ze is fysiek goed ontwikkeld voor haar leeftijd. Ook is ze zeer onbevangen, met name naar mannen toe. Ze kent geen gevaar, etc.

In hoeverre is de mogelijkheid aanwezig dat zij vroegtijdig (?) een bepaalde seksuele omgang gaat ontwikkelen? Is er enige (wetenschappelijke) literatuur bekend over dit onderwerp?

Antwoord

Over de seksuele ontwikkeling (en dus de seksuele opvoeding) van kinderen met PDD-NOS is nog weinig bekend. Dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste heeft PDD-NOS geen eenduidig scala van gedragsverschijnselen. En ten tweede is er sowieso nog weinig bekend over de invloed van psychische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen op de seksuele ontwikkeling van kinderen.

Dat betekent dat de seksuele opvoeding van een kind met PDD-NOS, of met een andere stoornis uit het autistisch spectrum, individueel bekeken moet worden. Dat geldt dus ook voor uw dochter.

Herhalen, herhalen, herhalen

In ieder geval zult u uw dochter nu al moeten wijzen op de consequenties van haar (onbevangen) gedrag. Niet in het algemeen, maar voortdurend. En naar aanleiding van concrete situaties.

Herhalen, herhalen, herhalen - dat zou het devies van uw opvoedboodschappen moeten zijn (wat u waarschijnlijk al wist).

Collega-ouders

Ook zou u eens kunnen informeren bij andere ouders met een PDD-NOS kind hoe zij met de seksuele opvoeding van hun kind omgaan. U vindt hen o.a. op het Forum van Ouders Online.

Speciaal onderwijs

Zit uw dochter op het speciaal onderwijs? Dan zou u ook de leerkracht kunnen benaderen met uw vraag.

Er zijn namelijk scholen voor speciaal onderwijs die lesmateriaal hebben ontwikkeld over seksualiteit voor gebruik op school.

Meer informatie

  • Balans

    De oudervereniging Balans.