8 oktober 1999 door Sanderijn van der Doef

Hoe reageren kinderen op een vrijpartij van hun ouders?

Ik heb wel eens gehoord dat het zien vrijen van je ouders verwarrend kan zijn vanwege de mogelijke heftigheid van 'de daad', waarbij de kinderen denken dat je elkaar pijn doet, in plaats van liefhebt.

In hoeverre kan het schadelijk zijn voor kinderen als zij hun ouders per ongeluk zien vrijen?

In mijn geval gaat het om kinderen van 2 en 4, maar ik zou het op prijs stellen als u ook iets kunt zeggen over andere leeftijdscategorieën. Ik weet dat de vraag ook leeft bij andere ouders, met kinderen van andere leeftijden. Ik benieuwd naar uw deskundige antwoord,

Antwoord

Of het zien van vrijende ouders een verwarrend effect heeft op kinderen, is afhankelijk van wat ze eigenlijk gezien hebben en de interpretatie ervan.

Onbegrijpelijk

Jonge kinderen (tot een jaar of 4) die hun ouders in bed zien liggen, bloot op elkaar, en dan wat heen en weer bewegend, zullen daar weinig van begrijpen en er ook weinig geschokt door zijn. Op die leeftijd vinden kinderen dat ouders wel vaker onbegrijpelijke dingen doen.

Wilde taferelen

Maar als er heftige geluiden aan te pas komen en wilde taferelen, dan kan een kind op die leeftijd wel in verwarring komen, omdat het die geluiden en bewegingen interpreteert als iets dat met pijn, woede of slaan te maken heeft. Een kind kan daar bang van worden en denken dat vader en moeder stevige ruzie hebben.

Deze geluiden en heftige bewegingen kunnen kinderen tussen 5-10 jaar ook in verwarring brengen omdat ze niet gewend zijn dat hun ouders zo tegen elkaar doen.

Seks is raar en seks is stom

Wat er in deze leeftijdsgroep nog bijkomt, is dat als ze al eens iets van een vrijpartij op tv hebben gezien (en die kans wordt groter naarmate ze ouder worden), ze weten dat dat wat ze nu bij hun ouders zien dus iets met seks te maken heeft. Dat vinden kinderen vaak raar. Niet alleen van hun ouders, maar ook als het op tv is. (Seks is op die leeftijd stom en je weet zeker dat je ouders daar niet aan doen). Als ze dan ook nog eens gezien hebben dat vader en moeder vreemde geluiden en rare standjes maken, kunnen sommige kinderen zich daar verward en beschaamd door voelen.

Geen trauma

Al met al: als kinderen hun vader en moeder alleen maar bloot op elkaar zien liggen (zoenend en wat bewegend), zal een kind daar echt geen trauma van overhouden (dat ziet er trouwens ook heel intiem en liefkozend uit).

Als de kinderen eenmaal pubers zijn, vinden ze alles gênant van hun ouders als het met bloot of seks heeft te maken.