7 augustus 2001 door Joanna Sandberg

Hoe verdeel je de zorg na de scheiding?

Situatie: 2 kinderen (jongen 3 1/2 jaar, meisje 2 1/2 jaar). We zijn net gescheiden. Ik, de moeder, werk 80%. Tot nu toe was vader thuis om voor de kinderen te zorgen en als hij werkte was ik thuis. Wij, moeder en de kinderen, wonen inmiddels ergens anders. Vader gaat ook ergens anders wonen.

Mijn vraag is nu de volgende. Is het moeilijk voor de kinderen om de scheiding te verwerken als ze om het weekend naar de vader gaan en de vader op maandag en dinsdag bij de moeder thuis op de kinderen komt passen. Ook opa en oma passen een morgen op.

Wat is het beste te doen in deze situatie?

Antwoord

U vraagt wat het beste te doen is voor uw kinderen in de huidige situatie, gezien de recente scheiding en de verdeling van de zorg, door u en uw man, van de kinderen. Uw kinderen hebben de afgelopen periode erg veel meegemaakt; de scheiding, verhuizing met hun moeder, en dus het achterlaten van hun vader in het oude (vertrouwde) huis. En in de nabije toekomst gaat hun vader ook verhuizen.

Uw kinderen zijn gewend om door zowel u als uw ex-man verzorgd te worden. Als u ook voor de scheiding 80% werkte, zorgde uw ex-man voor het grootste gedeelte voor de kinderen. De kinderen hebben dan met uw beiden een sterke band kunnen ontwikkelen. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van uw kinderen.

De ouder-kindrelatie na de scheiding wordt voor een groot gedeelte mede bepaald door hun relatie van voor de scheiding. Dus dat zit waarschijnlijk wel goed in uw situatie. Het is dan zeker belangrijk dat de vader aktief blijft in de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Ook omdat er veel gebeurd is, hebben de kinderen zoveel als mogelijk continuïteit, regelmaat en voorspelbaarheid nodig. Het is dus gunstig voor de kinderen als ze op vaste dagen, en misschien meer dan twee dagen per week, verzorgd worden door hun vader.

Peuters begrijpen nog niets van een scheiding. Een scheiding heeft dan vaak een groot effect op de peuter. Jongens reageren meestal heftiger dan meisjes, en laten vaak meer agressief gedrag zien. Ook, omdat er veel verandert en ze er niks van begrijpen, worden veel peuters een tijdje angstig en boos. Fantasie en werkelijkheid lopen nog door elkaar en peuters kunnen, door hun egocentrisme en magische gedachten, denken dat zij de schuld van de scheiding zijn.

Het is dus zaak om duidelijk, en open over de scheiding met de kinderen te praten, zonder de ex-partner te beschuldigen. De kinderen hebben extra aandacht en regelmaat en structuur nodig. Hoe ouders met elkaar omgaan voor, maar zeker ook na de scheiding is van groot effect op het welbevinden van de kinderen.

Dus hoe beter ouders samen voor de kinderen kunnen blijven zorgen, door goed te overleggen, elkaar de kinderen te gunnen, etc., hoe eerder de kinderen zich kunnen herstellen. Conflicten tussen de ex-partners zijn zeer stresserend voor de kinderen.

Wanneer uw ex-man bij uw thuis op de kinderen komt passen kan ik me voorstellen dat dit een verwarrend effect kan hebben op de kinderen. Omdat ze dan die paar dagen zich weer als het ‘oude’ gezinnetje gaan voelen. En het nog moeilijker voor hen wordt om de definitiefheid van de scheiding te leren te accepteren.

Wanneer opa en oma een goede relatie met de kinderen hebben is het juist heel fijn voor de kinderen om op vaste dagen door hen verzorgd te worden. Maar het allerbelangrijkste is dat u en uw ex-man goed naar de kinderen luisteren en het kunnen opbrengen, ondanks dat de scheiding ook waarschijnlijk moeilijk voor uw beiden is, om extra zorg en, als mogelijk, tijd aan uw kinderen te besteden.