25 januari 2008 door Antheny Verhoef

Hoe vieren we de communie als het kind die dag niet thuis is? (7 jr)

Mijn stiefdochter van 7 doet volgend jaar communie. Nu is het gebruikelijk dat dit gevierd wordt met familie en vrienden. Het contact met de moeder van het kind is prima, TOT op dit punt. Zij staat erop dat haar dochter bij haar is op die dag, en dat papa dus het feest een week later mag vieren.

Het kan aan mij liggen, maar ik vind dit niet normaal. Zo'n dag vier je maar één keer, en niet verdeeld over een week. Dus wij mogen naar de kerk gaan "kijken" en dan een week later mag de dochter haar mooie jurk WEER aantrekken en nog een keer het feest vieren...

Ik had al voorgesteld om de dag op te splitsen. Wij van kerk t/m brunch en hun vanaf de middag tot 's avonds. Dat leek mij heel schappelijk. Ik heb ook al medegedeeld dat papa ook zeggenschap heeft over de hele kwestie en niet alleen maar aan de zijlijn staat.

Wat zouden jullie adviseren? Wij zijn nu dus in staat om dan maar helemaal niets te vieren, aangezien het alleen op HUN voorwaarden kan. Maar ja, dan is het kind weer de dupe. (Die weet trouwens nog helemaal niets van dit dilemma.)

Wat is nu wijsheid? Vragen wat kind wil? Bij ons standpunt blijven? Of toegeven, geheel tegen ons gevoel in?

Antwoord

Een communie hoort een gezellig feest te zijn met familie en vrienden. U hebt daarom gelijk dat uw stiefdochter maar één keer in haar leven haar communie doet en dat je er dan een mooie dag van wilt maken. Ik zou dus toch proberen om dat over te brengen aan de moeder, en haar te overtuigen van het feit dat het belang van het kind voorop moet staan.

Maar als er onenigheid blijft bestaan over de vraag waar de communicant die dag verblijft, dan is er inderdaad een lastig probleem. Hoe los je dat op?

Situatie accepteren

Een complicatie is dat u, als stiefouder, niet echt een stem hierin heeft. Dit is toch echt iets voor de (biologische) ouders om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Als zij er onderling niet uitkomen, en de moeder vol blijft houden dat haar dochter die dag bij haar moet zijn, dan zit er niets anders op dan de situatie te accepteren zoals die is.

Het splitsen van de dag in twee delen lost waarschijnlijk niets op. Het enige gevolg zal zijn dat de strijd alleen maar erger wordt. Ook uw stiefdochter vragen wat zij wil, en het besluit bij haar neerleggen, raad ik af. Voor haar is het beter dat zij onbevangen en ontspannen naar deze feestdag toe kan leven, zonder een deel van het probleem te worden.

Twee maal vieren

Het is inderdaad niet gebruikelijk om zo'n dag twee maal te vieren. Maar als jullie er met één dag niet uitkomen, dan maar twee. Waarom eigenlijk niet?

Onconventionele situaties rechtvaardigen onconventionele oplossingen. Ik bedoel: een echtscheiding is sowieso al iets bijzonders, dus is het helemaal niet raar om bijzondere maatregelen te treffen als dat nodig is. Zoals het twee maal vieren van de heilige communie. U zou op de tweede dag een leuke activiteit met elkaar kunnen ondernemen, speciaal voor haar communie.

Het kind centraal

Blijf in ieder geval positief, en blijf denken vanuit het perspectief van het kind. Zij moet centraal staan. Zij heeft geen boodschap aan het gekissebis tussen u en uw partner enerzijds en de biologische moeder anderzijds. Zij moet gewoon een mooie dag krijgen. Probeer dus te bedenken wat voor haar het prettigst is.

Wat het ook gaat worden... maak er voor háár wat moois van. Ik wens jullie veel succes!

Lees ook: