17 september 2004 door Lissy de Ridder

Hoe wordt kinkhoest overgebracht, en wat zijn de symptomen?

Ik heb begrepen dat kinkhoest overgebracht wordt door hoesten.

Maar vaak lees ik dat als ze eenmaal hoesten, het niet

besmettelijk meer is. Hoe kan dat? Hoe kan het overgebracht worden door hoesten als je dan juist niet meer besmettelijk bent?

En nog een vraag: krijg je bij kinkhoest ook een opgezwollen gezicht? (Mijn dochtertje van 1 jaar heeft hoogstwaarschijnlijk kinkhoest.)

Antwoord

Kinkhoest is een besmettelijke, bacteriële luchtweginfectie, die inderdaad wordt overgebracht door hoesten. Of het hoesten al dan niet gevaarlijk is voor de omgeving, hangt af van het gebruik van antibiotica. Hieronder zal ik uitleggen hoe dat zit. Daarna zal ik vertellen waar de zwelling in het gezicht vandaan kan komen.

Kinkhoest manifesteert zich in drie fasen:

1. de catarrhale fase

  • duur: 1-2 weken
  • verschijnselen: in eerste instantie doet de kinkhoest zich voor als een doorsnee bovenste-luchtweginfectie (neusverkoudheid, verhoging en algemene malaise)

2. de paroxysmale fase

  • duur: 1-6 weken
  • verschijnselen: ernstige, niet te onderdrukken hoestbuien (in aanvallen), die vaak eindigen met een gierende inademing

3. de herstelfase

  • duur: 1-2 weken
  • verschijnselen: het afnemen en verdwijnen van de hoestbuien

Toediening van antibiotica in de eerste (catarrhale) fase, bestrijdt de kinkhoest-infectie. Maar in het algemeen wordt er dan nog niet aan kinkhoest gedacht, omdat er in eerste instantie sprake lijkt te zijn van een gewone verkoudheid. Meestal komen de antibiotica dus pas later.

Als de antibiotica-kuur gestart wordt tijdens de tweede (paroxysmale) fase, kan daarmee de kinkhoest-infectie niet meer voorkomen worden. Die is er immers al. Toch is zo'n kuur op dat moment wel degelijk zinvol, omdat daarmee de besmettelijkheid wordt tegengegaan.

Oftewel: een hoestende kinkhoest-patiënt die behandeld is met antibiotica, is in de regel niet meer besmettelijk. Uw informatie dat er bij het hoesten geen sprake (meer) is van besmettelijkheid, gaat dus alleen op voor behandelde patiënten.

Tot slot uw vraag over het opgezwollen hoofdje van uw dochter. Ernstige hoestbuien verhogen de druk in de borstholte en het hoofd, en dat kan wat zwelling in het gezicht geven.

Lees ook: