Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

27 juni 2002 door Diederik Bosman

Hoe zie je het verschil tussen een koortsstuip en een epileptische aanval?

Onze vraag is: kun je écht geen verschil zien tussen een koortsstuip en een epileptische aanval? Bijvoorbeeld aan een bepaalde patroon, zoals het tijdstip waarop het plaatsvindt?

Antwoord

Er zijn wel degelijk verschillen tussen een koortsstuip en epilepsie. Hieronder geven we enkele zichtbare kenmerken.

Koortstuip

Een koortsstuip treedt eigenlijk alleen op bij jonge kinderen, vanaf 9 maanden tot circa 5 jaar.

Een koortsstuip treedt – zoals het woord al zegt – alleen op bij hoge koorts. Een stuip bij een temperatuur van 38.1 is dus geen koortsstuip.

Bij een koortsstuip is er sprake van kortdurend bewustzijnsverlies en zijn er symmetrische trekkingen van armen en/of benen. Dit laatste betekent dat beide voeten of armen in gelijke mate meedoen aan de stuip en dezelfde schokkende bewegingen vertonen.

Een koortsstuip duurt nooit lang (maximaal 5 tot 7 minuten) en laat nooit schade achter.

Epilepsie

Epilepsie kán ook bij koorts optreden en is soms dus moeilijk te onderscheiden van een koortsstuip. Maar epilepsie kan ook geheel los van de koorts optreden.

Wat de bewegingen betreft, is opvallend dat die bij epilepsie niet symmetrisch hoeven te zijn.

Voorts is er geen leeftijdsgrens en kan de duur veel langer zijn dan 5 tot 7 minuten.

Het laatste verschil is dat epilepsie bijna altijd terugkomt, terwijl koortsstuipen dat in principe niet doen (hoewel er wel kinderen zijn die bij verschillende periodes van koorts meerdere koortsstuipen hebben gehad).

Lees ook: