17 oktober 2001 door Sanderijn van der Doef

Hoogbegaafde jongen (6) schrijft gedetailleerd seksverhaal. Is dat nog onschuldig?

Onze zoon van 6½ jaar heeft sinds ongeveer 1 à 2 jaar veel belangstelling voor alle onderwerpen rondom seksualiteit. Op het strand mag er geen zwembroek worden aangetrokken zonder handdoekje om zijn middel, en in de vakantie maakt hij met zijn wegwerp-camera foto's van de borsten van mijn zus.

Redelijk onschuldig, dacht ik, en het zal wel bij zijn ontwikkeling horen. Echter, nu heb ik in zijn schoolschrift een door hem geschreven verhaal gelezen. Een zeer gedetailleerd verhaal waarin hij een vrouw en een man beschrijft die allerhande seksuele vaardigheden tot in de puntjes beheersen en uitvoeren (met de nodige schuttingtaal natuurlijk).

Is dit ook nog onschuldig te noemen? Hoe kunnen wij hier het best mee omgaan? Hoe komt hij aan die wetenswaardigheden? Heeft deze vroege belangstelling met zijn hoogbegaafdheid te maken? (De hoogbegaafdheid is via een test vastgesteld. Hij zit nu in groep 4 en leest en schrijft heel goed.)

Antwoord

Een kind van 6 à 7 jaar heeft in de regel geen overmatige belangstelling voor seksuele zaken. Bij de meeste kinderen zie je dat juist in de jaren daarvóór duidelijk aanwezig. Er is dus inderdaad wel wat bijzonders aan de hand.

Sociale normen

Door de sociale normen die een (jong) kind leert, weet hij dat volwassenen meestal niet zo gelukkig zijn met zijn seksuele belangstelling. Daardoor zal hij er ook niet meer naar vragen en er geen blijk meer van geven.

Vanaf een jaar of 6 zie je dan dat er minder openlijk seksueel gedrag wordt getoond en dat de seksuele belangstelling wat wordt ingehouden. In samenhang daarmee gaan sommige kinderen vanaf die leeftijd schaamtegevoelens vertonen die ze ervoor niet hadden. Dat is volkomen normaal op deze leeftijd.

Niet de belangstelling maar de kennis

Waar u zich zorgen over maakt bij uw zoontje, is niet zozeer de belangstelling voor seksuele zaken (waarvan ik – net als u – vind dat dat normale proporties heeft) alswel zijn kennis daarover. Ik weet niet precies wat uw zoontje allemaal geschreven heeft in zijn schoolschrift (was het trouwens de bedoeling dat de juf dat ook zou lezen?) waardoor ik ook niet goed kan beoordelen of het normaal of echt buitenmatig is.

Bedenk echter dat kinderen van 6 à 7 jaar al heel veel weten over seks in deze maatschappij. Veel meer dan wij vroeger op die leeftijd wisten.

Gewoon vragen

De vraag is dus waar een kind van 6 al die kennis vandaan heeft. Het lijkt me goed om dat gewoon eens aan hem te vragen. De meeste kinderen van zijn leeftijd weten wel veel woorden, maar weten nauwelijks wat die woorden betekenen. Een wat slimmer kind kent echter al gauw meer betekenissen dan een ander kind.

Hoogbegaafdheid heeft op zich niets te maken met het toenemen van de belangstelling voor seks. Wel zal uw zoon veel sneller bepaalde woorden of gedragingen begrijpen en interpreteren.

Zijn er misschien oudere kinderen in zijn omgeving die hem het een en ander verteld hebben? Heeft hij wat gezien op tv? Vraag het hem maar.

Schoolschrift

Verder zou ik hem ook aanspreken op het feit dat hij zo'n verhaal in zijn schoolschrift schrijft. Wat denkt hij dat er gebeurt als de juf dit leest?

Over zijn seksuele belangstelling zou ik me geen zorgen maken, al zal hij nog wel moeten leren dat die belangstelling aan sociale regels en normen gebonden is. En dat is iets wat u hem kunt leren.