23 januari 2004 door Lissy de Ridder

Is een blauwe tong gevaarlijk? (8 mnd)

Mijn dochter is nu 8 maanden en heeft af en toe een blauwe tong. Is dit gevaarlijk?

Antwoord

Helaas vertelde u niet of de blauwe verkleuring alleen (of vooral) optreedt als uw dochter zich inspant. Bijvoorbeeld bij huilen, kruipen, of spelen. Ook gaf u niet aan of de blauwe verkleuring alleen optreedt bij de tong, of ook bij de lippen en/of de handen.

Maar hoe het ook zij: een blauwe tong verdient nader onderzoek. Laat dit verschijnsel dus eerst onderzoeken door uw huisarts. Deze kan, afhankelijk van zijn of haar bevindingen, besluiten om u door te verwijzen.

Waar vooral op gelet zal worden, is of er aanwijzingen zijn voor een hart-probleem. Want hart-problemen kunnen een blauwe verkleuring van de tong veroorzaken.

Lees ook: