16 augustus 2002 door Sanderijn van der Doef

Is mijn dochter (10) meer geïnteresseerd in seks en jongens vanwege mijn echtscheiding?

Sinds mijn echtscheiding, begin dit jaar, is mijn dochter van 10 meer geïnteresseerd in seks en jongens (althans, zo lijkt het). Is dit normaal en hoort het bij haar leeftijd? Of heeft het te maken met de moeilijke fase van de echtscheiding?

Antwoord

Of de plotselinge interesse van uw dochter voor seks en jongens inderdaad met uw recente echtscheiding heeft te maken, kan ik niet met zekerheid zeggen. Het zou best kunnen.

Maar los daarvan is deze interesse voor een 10-jarig meisje vrij normaal.

Uw opvattingen over seksualiteit en mannen

Belangrijk is wel dat zij juist nu – nu zij interesse gaat tonen – van u hoort wat uw opvattingen zijn over seksualiteit en mannen. En mocht u negatieve gevoelens koesteren jegens uw ex-man, laat die dan niet uw opvatting over mannen en jongens in het algemeen beïnvloeden. Dat wil zeggen: u mag natuurlijk elke opvatting hebben die u maar wilt, maar het is wel af te raden om uw dochter een al te negatieve voorstelling van zaken te geven.

Nu uw dochter interesse begint te tonen, krijgt u de gelegenheid om uw dochter te vertellen hoe u denkt over seksualiteit, liefde en relaties. Dat is ook een deel van de seksuele voorlichting, met name dat deel waarmee u uw normen en waarden doorgeeft.

Nu kan het nog

Op 10-jarige leeftijd is uw dochter nog jong genoeg om naar uw te luisteren en te waarderen dat u vertelt over de dingen die u belangrijk vindt. Straks, als ze in de puberteit komt, wil ze niet meer naar "die ouderwetse opvattingen" van haar moeder luisteren.

Praat nu dus nog zo veel mogelijk met haar over dit onderwerp. Zolang ze daar nog met u over wil praten, zal ze er zeker ook wat van opsteken. Daar heeft ze niet alleen nu maar ook later wat aan.