7 oktober 2005 door Sanderijn van der Doef

Is mijn zoon strafbaar als hij vrijt met zijn vriendinnetje? (12-16 jr)

Ik heb een zoon van 16 en ik vraag me af wat nu eigenlijk wel en niet wettelijk is toegestaan, wat betreft seksueel contact bij minderjarigen. Kunnen we er last mee krijgen als hij naar bed gaat met zijn vriendinnetje van 14?

Op www.mobiel-pleegzorg.nl vond ik een tekst die er degelijk en betrouwbaar uitziet, maar hij stamt uit 2001 en sindsdien is er volgens mij toch wel wat veranderd in de wet. Men wilde toch strenger kunnen optreden tegen pedoseksualiteit of zo?

Kortom: hoe is de stand van zaken op dit moment? Alvast vriendelijk bedankt voor uw antwoord!

Antwoord

Het stuk dat u heeft gevonden, is nog steeds actueel. Het klopt inderdaad wat er staat. Ik herhaal nog even de belangrijkste passage:

"In de rechtspraak is [...] bepaald dat het in principe strafbaar is om beneden de 16 jaar met leeftijdsgenootjes gemeenschap te hebben, maar dat het niet altijd als een ontuchtige handeling wordt aangemerkt.

De wetgever trekt de grens bij 16 jaar. Het is dus strafbaar om gemeenschap te hebben met iemand beneden de 16 jaar. Of hij of zij het nu gewild heeft of niet.

Nu wordt er onderscheid gemaakt tussen personen beneden de 12 en personen tussen de 12 en 16 jaar. Het is beide strafbaar, echter vervolging van degene die gemeenschap heeft met een persoon tussen de 12 en 16 jaar vindt alleen plaats als hierover een klacht is ingediend (het is een zogenaamd klachtdelict )."

Wat daar staat klopt, maar ik vind het niet helder. Ik zal er daarom toch iets dieper op ingaan. Aangezien ik zelf betrokken ben geweest bij de voorbereiding van die wet, weet ik van binnenuit wat de bedoeling is geweest en kan ik ongeveer voorspellen hoe rechters ermee om zullen gaan (al kan ik dat natuurlijk nooit garanderen).

Klachtdelict

De wet zegt dat seks tussen jongeren van 12 tot 16 jaar strafbaar is. Er staat echter óók dat er pas vervolgd zal worden als er een klacht wordt ingediend. Daarmee wordt het een zogenaamd klachtdelict.

Je kunt het vergelijken met 'iemand beledigen'. Ook dat is strafbaar, maar er kan pas tot vervolging worden overgegaan als er officieel een klacht wordt ingediend. De klacht is dus een voorwaarde voor vervolging.

Wie dient de klacht in?

De klacht kan worden ingediend door een van de jongeren zelf, maar ook door een ouder of de Raad voor de Kinderbescherming. Dat volwassenen het ook mogen, daar heb ik eerlijk gezegd wel moeite mee.

Stel: twee jongeren van 14 of 15 jaar hebben uit vrije wil seks met elkaar, maar de moeder van het meisje ziet die jongen helemaal niet zitten. Zij kan dan een klacht indienen, waarna er tot vervolging kan worden overgegaan. Ik vind dat niet juist.

Mijn twijfels heb ik destijds ook geuit in de adviescommissie die betrokken was bij de voorbereiding van de wet. Ik ben namelijk een groot voorstander van het seksuele zelfbeschikkingsrecht van jongeren. Door jongeren te waarschuwen voor seks als een strafbaar feit, gaan we terug naar twee eeuwen geleden.

In diezelfde commissie hebben de daar aanwezige juristen mij echter verzekerd dat dit onderdeel van de wet vooral bedoeld is om jongeren te kunnen beschermen tegen jeugdprostitutie, etc.

Weinig reden tot zorg

Inderdaad blijkt het gewraakte wetsartikel in de praktijk niet zo heet gegeten te worden als het wordt opgediend. Dat betekent dat uw zoon gewoon seks mag hebben als hij en zijn vriendin dat willen, ondanks het feit dat het volgens de wet strafbaar is.

Zelfs als de ouders van het vriendinnetje een klacht zouden indienen, hoeft er nog weinig reden tot zorg te zijn. De praktijk is namelijk dat de twee jongeren eerst zélf uitgebreid gehoord zullen worden, en dat hun eigen verhaal zeer serieus genomen zal worden. Daardoor zal er echt niet meteen tot vervolging worden overgegaan (tenzij de klacht van de ouders, die ook gehoord worden, terecht was).