26 mei 2004 door Lissy de Ridder

Kan een langdurige antibiotica-kuur de darmflora in de war brengen?

Onze zoon van 14 maanden heeft een vesico-uretrale reflux en krijgt elke dag een lage dosis Monotrim. Nu hoorde ik van de wijkverpleegkundige dat door een langdurige antibiotica-kuur zijn darmflora in de war kan raken, is dat zo?

Vijf maanden geleden is hij met de kuur begonnen en sindsdien heeft hij veel meer last van eczeem. Hij wil elke nacht weer een melkflesje en ziet er vaak moe uit. Heeft dit met de antibiotica-kuur te maken?

Volgend jaar zomer krijgt hij opnieuw een onderzoek. Mocht zijn klepje dan nog niet vanzelf sluiten, krijgt hij dan opnieuw een antibiotica-kuur of gaat men dan over op een operatie?

Antwoord

Bij vesico-uretrale reflux vloeit er urine terug vanuit de blaas naar de nieren. Dit kan inderdaad komen doordat de klepfunctie van de blaaswand onvoldoende is.

De terugvloed geeft een verhoogde kans op blaasontsteking en een verhoogde kans op nierbekken-ontsteking. Behalve dat dat onprettig is, kan het ook gevaarlijk zijn. Een nierbekken-ontsteking kan namelijk nierschade geven. Bovendien kan elke infectie in dit gebied de klep-functie verslechteren. Het is dus erg belangrijk om nieuwe urineweg-infecties te voorkomen; vandaar de antibiotica.

Bescherming en bestrijding

Het doel van de antibiotica profylaxe (beschermende antibiotica) die u gebruikt, is het voorkomen van nieuwe urineweg-infecties. Deze profylaxe wordt voor een lange periode in een lage dosering gegeven.

Dat is iets anders dan een antibiotica-kuur die dient om een reeds ontstane infectie te bestrijden. Bij een bestrijdings-kuur wordt voor korte tijd een veel hogere dosering gegeven. Zo'n hoge dosering kan inderdaad de darmflora verstoren, met diarree als gevolg. Na het beëindigen van de kuur herstelt de darmflora zich overigens meestal weer.

Geen verstoring van de darmflora

Gezien de lage dosering en het soort profylaxe dat u gebruikt, treedt er over het algemeen geen verstoring van de darmflora op.

De eczeem-klachten, het slechte slapen en de moeheid hebben waarschijnlijk geen relatie met het gebruik van de antibiotica profylaxe.

Tenslotte uw vraag wat er volgend jaar te verwachten valt. Als er geen terugvloed meer gezien wordt, zal de profylaxe waarschijnlijk gestopt worden. Als er nog wel terugvloed gezien wordt, dan zal de profylaxe waarschijnlijk gecontinueerd worden. Alleen in de ernstigste gevallen wordt overgegaan tot een operatieve correctie.

Lees ook: