13 september 2001 door Jeroen Aarssen

Kan ik mijn kinderen (7 en 9) Engels en Spaans laten leren zónder een meertalige omgeving?

Mijn dochters van 7 en 9 jaar genieten basisonderwijs. Ik wil ze daarnaast Engels en Spaans laten leren. Ik ben namelijk van mening dat voortgezet onderwijs niet voldoende is op gebied van vreemde talen.

Is het wel effectief om kinderen van deze leeftijd extra talen te laten leren? En zo ja, zijn hier op hun leeftijd afgestemde cursussen voor?

Antwoord

Kinderen kunnen heel goed een andere taal leren op hun zevende of negende. Of het effectief is, hangt af van de energie die zij (en u) erin willen en kunnen steken. Uit uw vraag maak ik op dat Engels en Spaans voor u geen echte 'thuistalen' zijn. Dat betekent dat er eigenlijk sprake is van vreemde-taalverwerving en niet van tweede- (of derde-) taalverwerving.

Belangrijk verschil

Tussen vreemde-taalverwerving enerzijds en tweede- (of derde-) taalverwerving anderzijds is een belangrijk verschil.

Een kind dat tweetalig wordt opgevoed, groeit op in een tweetalige omgeving: beide ouders spreken elk hun eigen taal, óf de taal van het gezin, de thuistaal, wijkt af van de taal van de omgeving. Twee verschillende vormen van tweetaligheid, maar met een belangrijke overeenkomst: het kind komt regelmatig en op natuurlijke wijze met beide talen in contact.

Bij vreemde-taalverwerving ligt dat anders. Onder vreemde-taalverwerving verstaan we het leren van een taal in een omgeving waar die taal eigenlijk helemaal niet gesproken wordt. Kortom: zoals de meeste Nederlanders Engels, Duits of Frans hebben geleerd op de middelbare school. Het gebruik van de taal beperkt zich voornamelijk tot het klaslokaal.

Niet eenvoudig maar niet onmogelijk

Nu kunt u natuurlijk besluiten om thuis veel Engels en/of Spaans te gaan spreken. Maar bedenk dan wel dat zoiets in de praktijk niet eenvoudig is: het is voor u onnatuurlijk, net als voor uw kinderen. Bovendien is er meer nodig dan mondeling taalaanbod om een taal goed te leren. Zo moet er ook schriftelijk aanbod zijn, in de vorm van boeken, kranten en tijdschriften.

Lastig dus, maar ook weer niet helemaal onmogelijk. U kunt uw kinderen helpen bij de ontwikkeling van hun woordenschat door (in het Spaans en/of Engels) met ze te praten, boeken of verhalen voor te lezen, ze via school de 'Hello You' laten lezen. Als u dit al gewoon was te doen in het Nederlands, hebben uw kinderen een goede basis om meer talen te leren. Succes!

Meer informatie

Sporadisch wordt Spaans gegeven op scholen als eigentaalonderwijs (OALT-onderwijs in allochtone levende talen).

  • Engels: verschillende CD-Roms, waaronder 'Let's go surfing'.