23 november 2007 door Antheny Verhoef

Kinderen gescheiden behandelen bij omgangsregeling? (15, 12, 8 jr)

Wij hebben drie zoons (van 15, 12 en 8 jaar) en mijn man wil scheiden. Ik vraag me af of het wenselijk is om verschillende omgangsregelingen voor de kinderen te maken, zodat ze gedeeltelijk gescheiden zullen zijn.

Ik denk aan het volgende: de zoon van 8 bij mij met een weekend-regeling, en de oudere kinderen meer bij hun vader, tot zelfs week op, week af.

Dan zou de jongste dus de helft van de tijd doordeweeks van zijn broers gescheiden zijn (en vice versa). Is dat wel goed?

Antwoord

Als ouders gaan scheiden, is dat voor de kinderen niet gemakkelijk. Ze moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Dat kost moeite en tijd.

Als jullie dan ook nog een omgangsregeling gaan treffen waarbij ze onderling van elkaar worden gescheiden, maakt u het nog erger voor ze dan het al is. Ze worden dan dubbel getroffen, omdat ze dan met twee scheidingen geconfronteerd worden in plaats van een.

Samen opgroeien

Dus: als het praktisch mogelijk is, dan is het beter om een regeling te treffen waarbij de kinderen bij elkaar kunnen blijven en in elkaars nabijheid kunnen opgroeien. Dat is beter dan een van de drie een aantal dagen bij de andere ouder te laten zijn.

Daarom adviseer ik u om te streven naar een regeling waarbij uw kinderen bij elkaar kunnen blijven. Samen opgroeien en samen dingen kunnen meemaken zorgt voor een onderlinge band.

In de toekomst

U zou om te beginnen een aantal jaren week op week af kunnen voorstellen. Zijn uw kinderen wat ouder, en zijn ze gewend aan de gang van zaken, dan kunt u in overleg met hun vader en eventueel met de kinderen zelf alsnog een andere regeling treffen.

Ik wens u sterkte en succes!

Lees ook: