27 april 2007 door Frea Kruisinga

Kun je coeliakie hebben als de bloedtest negatief was?

We denken dat onze beide kinderen coeliakie hebben. Een bloedtest wees echter uit dat er geen antistoffen waren. We zijn zelf een glutenvrij dieet gestart met spectaculaire verbetering van hun toestand.

Mijn vraag: kan iemand coeliakie hebben zonder dat dit uit een bloedtest naar voren komt?

Antwoord

Hoewel het bepalen van antistoffen via het bloed een heel gevoelige test is, is het inderdaad mogelijk dat de antistoffen niet aantoonbaar zijn terwijl er toch sprake is van coeliakie. Bijvoorbeeld als er tijdens het bepalen van de antistoffen al langere tijd geen gluten bevattende voedingsmiddelen werden gegeten.

De enige manier om met zekerheid de diagnose coeliakie te stellen, is een scopie. Men gaat dan met een slangetje via de slokdarm naar de twaalfvingerige darm, alwaar biopten (proefmonstertjes) worden genomen. In die biopten kunnen dan de afwijkingen gevonden worden die passen bij coeliakie.

Om zo'n scopie te laten slagen, althans om de betrouwbaarheid ervan te maximaliseren, is het belangrijk dat er voorafgaand aan de scopie tenminste 6 weken gluten zijn gebruikt. Anders kunnen de biopten helemaal normaal eruit zien, terwijl er toch sprake is van coeliakie.

Om de diagnose definitief te bevestigen, moet dan na het volgen van een glutenvrij dieet van minstens 1 jaar de scopie worden herhaald. De darmwand moet dan volledig hersteld zijn.

Let op: ook als de antistoffen wél waren aangetoond bij de bloedtest van uw kinderen, zou er ook nog een scopie hebben moeten plaatsvinden om de diagnose coeliakie definitief te stellen.

U heeft zelf sterke redenen om te denken aan coeliakie en u ziet goede resultaten van een glutenvrij dieet bij uw kinderen. Omdat de diagnose coeliakie een levenslang strikt glutenvrij dieet betekent, heeft dit nogal wat gevolgen voor uw kinderen. Daarom denk ik dat het goed is om met uw huisarts of de kinderarts te bespreken of er redenen zouden kunnen zijn waarom de antistoffen bij uw kinderen (ten onrechte) niet aantoonbaar waren, en of het zinvol is om ook nog een scopie te doen.

Lees ook: