31 oktober 2003 door Jeroen Aarssen

Kunnen mijn Spaans-talige kinderen nog Nederlands leren? (8 en 15 jr)

Ik ben Nederlandse, wonende in Spanje. Mijn twee zonen van 8 en 15 spreken geen Nederlands. Zouden ze dat nu nog kunnen leren op deze leeftijd? En zo ja, op welke manier?

Antwoord

Ook al zijn uw zonen relatief 'oud' om een taal te verwerven, ze kunnen het Nederlands tot op zekere hoogte leren. Hoe snel en hoe goed hangt van een aantal zaken af.

Leeftijd

Er is discussie onder taalkundigen over de vraag tot welke leeftijd kinderen 'biologisch toegerust' zijn om spontaan een taal te leren. Sommige taalkundigen hanteren een strikte grens bij 7 jaar, terwijl andere van mening zijn dat je ook heel goed ná die leeftijd een taal kunt leren.

Maar hoe dan ook, jonge kinderen pikken veel gemakkelijker een taal op dan volwassenen; daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. De hersenen van (jonge) kinderen zijn op één of andere manier gevoeliger voor het registeren, verwerken en verwerven van taal.

Voorkennis

Verder is het van belang of uw zonen vanaf nul moeten beginnen met het leren van Nederlands, of dat ze al enige basiskennis hebben.

Misschien heeft u wel eens Nederlands gesproken tegen uw zonen of hebben ze het wel eens gehoord van familieleden. Hoe weinig ook, het kan helpen bij het leren.

Omgeving

Ook de omgeving is een factor. Als uw zonen Nederlands in Nederland leren, is dat een vorm van tweedetaalverwerving (de omgevingstaal is ook dezelfde als de taal die wordt geleerd); leren ze het in Spanje, dan is het vreemdetaalverwerving (Nederlands wordt geleerd in een Spaanse omgeving).

Het is eenvoudiger om een taal te leren als je die ook om je heen hoort.

Motivatie

Als je een sterke drijfveer hebt om een taal te leren, dan leer je die taal sneller. Dat spreekt vanzelf. Mogelijke drijfveren zijn bijvoorbeeld: het creëren van betere kansen op werk, of de wens om met familieleden te kunnen communiceren.

En omgekeerd: wie er absoluut het nut niet van inziet, zal meer moeite hebben om een nieuwe taal te leren.

Taal in laagjes

Taal bestaat uit verschillende onderdelen: klanken, woorden en zinnen. Lang niet altijd lukt het taalleerders om met even veel succes die verschillende laagjes van een taal te leren. Er zijn er bijvoorbeeld die de grammatica (zinsbouw) onder de knie krijgen, een aardige woordenschat opbouwen, maar wel een accent blijven houden.

Methode

Laten we ervan uitgaan dat uw zonen gemotiveerd zijn om Nederlands te leren en dat u af en toe in het Nederlands met hen praat. U kunt dan overwegen om een bepaalde lesmethode te gebruiken. Een belangrijke afweging daarbij is dat die methode veel mogelijkheden moet bieden om te praten. Interactie met anderen is namelijk een belangrijk middel om taal te leren.

Misschien kunt u (nog meer) met hen praten en oefenen naar aanleiding van de leerstof. Maar het zou nog beter zijn als ze ergens in Spanje Nederlandse les konden volgen. U zou kunnen zoeken via de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek naar docenten of cursussen.

Succes!