30 april 2004 door Monique van der Velden

Losse Hib-prik en DTP in plaats van DKTP?

Mijn zoontje van 2 heeft tot nu toe slechts 1 Hib-prik gehad. Ik wil hem nu de DTP-prikken (2x met een min. afstand van 6 weken en een derde met een min. afstand van 6 maanden) laten geven in plaats van de gebruikelijke DTKP-prikken.

Ik krijg echter tegenstrijdige berichten te horen: volgens de een is dit best mogelijk, terwijl een ander beweert dat de verschillende componenten van het DTP-vaccin niet voldoende zijn om een immuniteit op te bouwen. Tevens is onduidelijk hoeveel Hib-prikken nu nog nodig zouden zijn. Kunt u aangeven hoe dit zit?

Noot van de redactie

De laatste tijd zien we steeds vaker dat ouders een persoonlijk vaccinatie-beleid willen ontwikkelen, in plaats van het standaard Rijksvaccinatieprogramma te volgen. Aan sommige wensen kan voldaan worden, maar dat heeft natuurlijk wel allerlei consequenties en soms ook complicaties.

In dit geval is de kwestie dermate ingewikkeld, dat onze eigen kinderarts zich onvoldoende gekwalificeerd voelde om de vraag te beantwoorden. We hebben echter een gespecialiseerde CB-arts bereid gevonden om de vraag te beantwoorden.

Antwoord

Het DKTP-vaccin is anders samengesteld dan het DTP-vaccin. De concentratie in het DTP-vaccin van met name de D- (difterie-) substantie is vele malen lager dan in het DKTP-vaccin (de D in DKTP is 6 maal hoger gedoseerd dan in DTP).

Om een goede afweer op te bouwen tegen difterie, is het dus onvoldoende om in het eerste jaar 4 maal met een DTP-vaccin te prikken. Er is dan echt een DKTP-prik nodig.

Kinkhoest

Vooral over het kinkhoestdeel van de prikken maken ouders zich veel zorgen. Maar kinkhoest is juist voor jonge zuigelingen een ernstige ziekte, omdat de heftige hoest-aanvallen een ernstig zuurstofgebrek in de hersenen kunnen geven.

Het is dus juist zinvol om de allerkleinsten te prikken met het kinkhoest-vaccin, zodat zij beschermd worden op de juiste leeftijd!

De laatste weken is er een heftige discussie gaande over het feit waarom men in Nederland de kinderen nog vaccineert met het cellulaire kinkhoestvaccin (DKTP) terwijl in de meeste andere landen met het acellulaire kinkhoestvaccin (DakTP) wordt ge├źnt. Het acellulaire kinkhoestvaccin geeft wat minder bijwerkingen. Het biedt echter een minder brede bescherming tegen kinkhoest. In Nederland is dit vaccin nu nog niet op grote schaal verkrijgbaar. Per 2005 zullen de kinderen in Nederland echter ook met het DaKTP gevaccineerd gaan worden.

Hib

Op dit moment wordt geadviseerd om de prikken zoveel mogelijk tegelijkertijd te geven en dus niet apart. De huidige gegevens bij het RIVM geven niet meer bijwerkingen door de cocktailprik DKTP-Hib dan voorheen. Juist het apart prikken (eerst DKTP en bijvoorbeeld 2 tot 4 weken erna pas de Hib-prik) geeft voor het kind meer belasting, want je prikt dan twee keer zo vaak.

Ook is het kind dan pas na vele maanden later volledig beschermd, terwijl deze prikken met name de jonge zuigelingen dienen te beschermen. Hib is juist met name gevaarlijk in het eerste levensjaar (kroep en hersenvliesontsteking).

Lees ook: